Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتیاد در میان زنان و کودکان؛ امکانات درمانی تا چه حد است؟

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است که در شش ماه پسین نزدیک به ۵۰۰ بانوی معتاد به مواد مخدر در کشور به مرکزهای درمانی انتقال یافته‌اند.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر گفته است که در جریان شش ماه پسین ۴۵۰ بانوی معتاد و ۲۵۰ کودک معتاد به مرکزهای درمانی در سراسر کشور انتقال یافته‌اند.

آقای احمدی به طلوع‌نیوز گفت: «در زون‌های کشور، بر علاوه ولایت‌ها، در هر سه ماه بیست هزار معتادان مواد مخدر در مرکزها تداوی می‌شوند.»

همزمان، برخی از زنان معتاد به مواد مخدر که در مرکزهای درمانی در کابل زیر درمان اند، خواهان داشتن سرپنا برای زندگی پس از دوران معتادی شده‌اند.

«عایشه»ی ۳۸ ساله (نام مستعار) که با سه فرزندش در یکی از مرکزهای درمانی در کابل زیر درمان است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقتی وضعیت زندگی را دیدم و با خود گفتم که زمستان می‌رسد، چه کار کنم؟ به داکتر صاحب‌ها زنگ زدم گفتند که بیا دوباره شفاخانه. اگر شفاخانه نمیامدم، خدا نخواسته دوباره به مواد آغشته می‌شدم.»

ده‌ها زن در این مرکز سرنوشت مشابه با عایشه دارند.

یکی از معتادهای درمان شده به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات اقتصادی داشتیم، دو شب و دو روز گرده درد شدم، شوهرم گفت از این [مواد] یک بار استفاده کن وقتی صبح شد پیش داکتر می‌رویم. وقتی یک بار استفاده کردم، باعث معتادی ام شد.»

ناجیه، پزشک در باره دلایل رو آوردن به اعتیاد گفت : «مهم‌ترین دلایلی که مراجعین ما به اعتیاد رو میارند، مشکلات اقتصادی، خانوادگی و روانی هستند و دیگر این‌که مواد به آسانی به دست‌رس شان قرار می‌گیرد.»

شایسته، مسوول شفاخانه ۱۵۰ بشتر درمان معتادان مواد مخدر هم از چالش‌های این مرکز در زمینه درمان معتادان سخن گفته است.

شایسته به طلوع‌نیوز گفت: «ما برق نداریم، وقتی برق نداشته باشیم، آب هم نداریم. و این از مشکلات جدی در برابر ماست.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که هرچند آمار دقیق و تازه از شمار معتادان زن در کشور در دست نیست؛ اما بربنیاد بررسی سال ۲۰۱۸ میلادی از میان سه اعشاریه پنج میلیون معتاد در کشور ۵۸هزاز تن آنان را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند.

اعتیاد در میان زنان و کودکان؛ امکانات درمانی تا چه حد است؟

رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر گفته است که در جریان شش ماه پسین ۴۵۰ بانوی معتاد و ۲۵۰ کودک معتاد به مرکزهای درمانی انتقال یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است که در شش ماه پسین نزدیک به ۵۰۰ بانوی معتاد به مواد مخدر در کشور به مرکزهای درمانی انتقال یافته‌اند.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر گفته است که در جریان شش ماه پسین ۴۵۰ بانوی معتاد و ۲۵۰ کودک معتاد به مرکزهای درمانی در سراسر کشور انتقال یافته‌اند.

آقای احمدی به طلوع‌نیوز گفت: «در زون‌های کشور، بر علاوه ولایت‌ها، در هر سه ماه بیست هزار معتادان مواد مخدر در مرکزها تداوی می‌شوند.»

همزمان، برخی از زنان معتاد به مواد مخدر که در مرکزهای درمانی در کابل زیر درمان اند، خواهان داشتن سرپنا برای زندگی پس از دوران معتادی شده‌اند.

«عایشه»ی ۳۸ ساله (نام مستعار) که با سه فرزندش در یکی از مرکزهای درمانی در کابل زیر درمان است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقتی وضعیت زندگی را دیدم و با خود گفتم که زمستان می‌رسد، چه کار کنم؟ به داکتر صاحب‌ها زنگ زدم گفتند که بیا دوباره شفاخانه. اگر شفاخانه نمیامدم، خدا نخواسته دوباره به مواد آغشته می‌شدم.»

ده‌ها زن در این مرکز سرنوشت مشابه با عایشه دارند.

یکی از معتادهای درمان شده به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات اقتصادی داشتیم، دو شب و دو روز گرده درد شدم، شوهرم گفت از این [مواد] یک بار استفاده کن وقتی صبح شد پیش داکتر می‌رویم. وقتی یک بار استفاده کردم، باعث معتادی ام شد.»

ناجیه، پزشک در باره دلایل رو آوردن به اعتیاد گفت : «مهم‌ترین دلایلی که مراجعین ما به اعتیاد رو میارند، مشکلات اقتصادی، خانوادگی و روانی هستند و دیگر این‌که مواد به آسانی به دست‌رس شان قرار می‌گیرد.»

شایسته، مسوول شفاخانه ۱۵۰ بشتر درمان معتادان مواد مخدر هم از چالش‌های این مرکز در زمینه درمان معتادان سخن گفته است.

شایسته به طلوع‌نیوز گفت: «ما برق نداریم، وقتی برق نداشته باشیم، آب هم نداریم. و این از مشکلات جدی در برابر ماست.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که هرچند آمار دقیق و تازه از شمار معتادان زن در کشور در دست نیست؛ اما بربنیاد بررسی سال ۲۰۱۸ میلادی از میان سه اعشاریه پنج میلیون معتاد در کشور ۵۸هزاز تن آنان را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره