Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از نبود راه‌کار پاسخگویی از جنایت‌های جنگی در افغانستان

ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری در افغانستان روز گذشته (جمعه) از نبود یک راه‌کار پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشری در افغانستان انتقاد کرده است.

آقای بنت در نشست سازمان ملل که درباره عدالت و پاسخگویی در افغانستان برگزار شده بود، گفته است که معافیت از جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشری و نقض حقوق بشر در جریان چند دهه گذشته در افغانستان وجود داشته است.

ریچارد بنت افزوده است: «من دوست دارم در باره اهمیت این نشست بگوییم که پاسخگویی و مسوولیت برای حقوق بشر یک بستر مورد نیاز است. همان‌طور که شما گفتید افغانستان مصوونیت از مجازات را از دهه‌ها به این طرف در بخش‌های جنایت در برابر بشریت، خشونت در برابر حقوق بشر و نورم‌های بشری جهانی تجربه کرده است.»

آنا مریم روکاتلو، معاون اجرایی و مدیر برنامه‌های مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی گفته است: «کشورها باید این موضوع را در نظر گیرند، به ویژه آنانی که در مراحل مختلف درگیری در افغانستان بودند، باید برای شهروندان شان پرونده باز کنند.»

نماینده ناروی در این نشست بر پشتیبانی جهانی  از بانوان در افغانستان تاکید کرد و افزود که باید زنان در نشست‌ها در باره افغانستان حضور یابند.

اندریس لوولد، معاون نماینده دایمی ناروی  در سازمان ملل متحد در این نشست گفته است: «باید پلتفرم‌های مشترک را با زنان ایجاد کنیم و اگر ممکن باشد به عنوان کشور عضو این مسوولیت ماست که آنان را به میز بیاورم تا فرصتی برای بحث با آنان فراهم شود، چرا که این تنها صحبت در باره وضعیت جاری در افغانستان نیست، این مساله آینده کشور آنان است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که ایالات متحده امریکا و متحدانش از عاملان جنایت‌های جنگی در افغانستان اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «اگر جنایتی و یا نقض حقوق بشر در جریان بیست سال اشغال امریکایی ها بوده، خودشان عاملین بزرگ جنایت‌ها بودند. اگر محاسبه می‌شود؛ باید آن‌ها محاسبه شوند.»

این درحالی‌ست که عفو بین‌الملل نیز خواستار بررسی جنایت‌های جنگی پیش از سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان شده بود. این سازمان از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته بود تا پرونده‌های جنایت‌های جنگی که به گفته این نهاد از سوی «طالبان» و سایر کشورها در افغانستان انجام شده‌اند، را به بررسی بگیرد.

نگرانی از نبود راه‌کار پاسخگویی از جنایت‌های جنگی در افغانستان

اما امارت اسلامی می‌گوید که ایالات متحده امریکا و متحدانش از عاملان جنایت‌های جنگی در افغانستان اند.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری در افغانستان روز گذشته (جمعه) از نبود یک راه‌کار پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشری در افغانستان انتقاد کرده است.

آقای بنت در نشست سازمان ملل که درباره عدالت و پاسخگویی در افغانستان برگزار شده بود، گفته است که معافیت از جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشری و نقض حقوق بشر در جریان چند دهه گذشته در افغانستان وجود داشته است.

ریچارد بنت افزوده است: «من دوست دارم در باره اهمیت این نشست بگوییم که پاسخگویی و مسوولیت برای حقوق بشر یک بستر مورد نیاز است. همان‌طور که شما گفتید افغانستان مصوونیت از مجازات را از دهه‌ها به این طرف در بخش‌های جنایت در برابر بشریت، خشونت در برابر حقوق بشر و نورم‌های بشری جهانی تجربه کرده است.»

آنا مریم روکاتلو، معاون اجرایی و مدیر برنامه‌های مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی گفته است: «کشورها باید این موضوع را در نظر گیرند، به ویژه آنانی که در مراحل مختلف درگیری در افغانستان بودند، باید برای شهروندان شان پرونده باز کنند.»

نماینده ناروی در این نشست بر پشتیبانی جهانی  از بانوان در افغانستان تاکید کرد و افزود که باید زنان در نشست‌ها در باره افغانستان حضور یابند.

اندریس لوولد، معاون نماینده دایمی ناروی  در سازمان ملل متحد در این نشست گفته است: «باید پلتفرم‌های مشترک را با زنان ایجاد کنیم و اگر ممکن باشد به عنوان کشور عضو این مسوولیت ماست که آنان را به میز بیاورم تا فرصتی برای بحث با آنان فراهم شود، چرا که این تنها صحبت در باره وضعیت جاری در افغانستان نیست، این مساله آینده کشور آنان است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که ایالات متحده امریکا و متحدانش از عاملان جنایت‌های جنگی در افغانستان اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «اگر جنایتی و یا نقض حقوق بشر در جریان بیست سال اشغال امریکایی ها بوده، خودشان عاملین بزرگ جنایت‌ها بودند. اگر محاسبه می‌شود؛ باید آن‌ها محاسبه شوند.»

این درحالی‌ست که عفو بین‌الملل نیز خواستار بررسی جنایت‌های جنگی پیش از سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان شده بود. این سازمان از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته بود تا پرونده‌های جنایت‌های جنگی که به گفته این نهاد از سوی «طالبان» و سایر کشورها در افغانستان انجام شده‌اند، را به بررسی بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره