Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرن دیکر: موقف مردم افغانستان در به رسمیت‌شناسی ا.ا تعیین‌کننده است

کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌گوید که کشورش برنامه‌ی معینی برای به رسمیت‌شناسی امارت اسلامی ندارد.

خانم دیکر می‌افزاید که خواست مردم افغانستان برای آنان در اولویت است و مردم افغانستان باید حاکمانی را دریابند که از آنان نمایندگی کرده بتواند.

او هم‌چنان بر تقویت روابط ایالات متحده امریکا با مردم افغانستان تاکید می‌ورزد.

کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «برای ایالات متحده امریکا به رسمیت‌شناسی یک روندِ معین نیست، من منتظر یک اشاره مردم افغانستانم که آنان بتوانند در کابل حاکمانی را دریابند که از آنان به گونه‌ی قانونی نمایندگی کرده بتواند، برای ما خواست مردم افغانستان اولویت دارد.»

خانم دیکر در بخشی از سخنانش با انتقاد از وضعیت جاری بانوان در افغانستان، می‌گوید که این وضعیت برای واشنگتن پذیرفتنی نیست.

او هم‌چنان گنجانیدن مساله‌ی بانون افغان در نشست دوحه را با اهمیت می‌داند.

کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان افزود: «این وحشتناک است، نیاز نیست که این را من برایت بگویم. من فکر می‌کنیم که باید صادق باشیم درباره‌ی این‌که زنان افغان کار کرده نمی‌توانند؛ دختران افغان نمی‌توانند آموزش ببینند و این غیرقابل قبول است. افغانستان تنها کشوریست در جهان که اجازه نمی‌دهد دختران به مکتب بروند.»

اما یک فعال عرصه حقوق بانوان با انتقاد از بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی در برابر بانون افغانستان، می‌گوید که نشست‌ها پیرامون افغانستان تا زمانی‌که نتیجه‌ی ملموس نداشته باشند، بسنده نیست.

عالمتاب رسولی، فعال حقوق بانوان گفت: «نشست‌ها هرچند که زیاد بود ولی به نظر من حکومتِ امارت اسلامی و زنان و دخترانِ که در مورد شان صحبت می‌شود به عنوان یک غایب است؛ یعنی زنان و دختران و حکومت امارت اسلامی که جز اصلی این نشست‌ها است در این نشست‌ها حضور ندارند.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «امریکا طالبان را که به گونه‌ی فعلی هستند هرگز به رسمیت نخواهد شناخت و امریکا از حقوق مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران مثل همیشه دفاع خواهد کرد و به فکر من این پالیسی رسمی امریکاست.»

کاردار ایالات متحده امریکا برای افغانستان در بخشی از سخنانش هم‌چنان ارسال مستقیم پول کمکی چهل میلیون دالر به امارت اسلامی را رد می‌کند اما؛ می‌افزاید که این پول به سازمان ملل متحد فرستاده می‌شود.

کرن دیکر: موقف مردم افغانستان در به رسمیت‌شناسی ا.ا تعیین‌کننده است

خانم دیکر می‌افزاید که خواست مردم افغانستان برای آنان در اولویت است و مردم افغانستان باید حاکمانی را دریابند که از آنان نمایندگی کرده بتواند.

Thumbnail

کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌گوید که کشورش برنامه‌ی معینی برای به رسمیت‌شناسی امارت اسلامی ندارد.

خانم دیکر می‌افزاید که خواست مردم افغانستان برای آنان در اولویت است و مردم افغانستان باید حاکمانی را دریابند که از آنان نمایندگی کرده بتواند.

او هم‌چنان بر تقویت روابط ایالات متحده امریکا با مردم افغانستان تاکید می‌ورزد.

کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «برای ایالات متحده امریکا به رسمیت‌شناسی یک روندِ معین نیست، من منتظر یک اشاره مردم افغانستانم که آنان بتوانند در کابل حاکمانی را دریابند که از آنان به گونه‌ی قانونی نمایندگی کرده بتواند، برای ما خواست مردم افغانستان اولویت دارد.»

خانم دیکر در بخشی از سخنانش با انتقاد از وضعیت جاری بانوان در افغانستان، می‌گوید که این وضعیت برای واشنگتن پذیرفتنی نیست.

او هم‌چنان گنجانیدن مساله‌ی بانون افغان در نشست دوحه را با اهمیت می‌داند.

کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان افزود: «این وحشتناک است، نیاز نیست که این را من برایت بگویم. من فکر می‌کنیم که باید صادق باشیم درباره‌ی این‌که زنان افغان کار کرده نمی‌توانند؛ دختران افغان نمی‌توانند آموزش ببینند و این غیرقابل قبول است. افغانستان تنها کشوریست در جهان که اجازه نمی‌دهد دختران به مکتب بروند.»

اما یک فعال عرصه حقوق بانوان با انتقاد از بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی در برابر بانون افغانستان، می‌گوید که نشست‌ها پیرامون افغانستان تا زمانی‌که نتیجه‌ی ملموس نداشته باشند، بسنده نیست.

عالمتاب رسولی، فعال حقوق بانوان گفت: «نشست‌ها هرچند که زیاد بود ولی به نظر من حکومتِ امارت اسلامی و زنان و دخترانِ که در مورد شان صحبت می‌شود به عنوان یک غایب است؛ یعنی زنان و دختران و حکومت امارت اسلامی که جز اصلی این نشست‌ها است در این نشست‌ها حضور ندارند.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «امریکا طالبان را که به گونه‌ی فعلی هستند هرگز به رسمیت نخواهد شناخت و امریکا از حقوق مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران مثل همیشه دفاع خواهد کرد و به فکر من این پالیسی رسمی امریکاست.»

کاردار ایالات متحده امریکا برای افغانستان در بخشی از سخنانش هم‌چنان ارسال مستقیم پول کمکی چهل میلیون دالر به امارت اسلامی را رد می‌کند اما؛ می‌افزاید که این پول به سازمان ملل متحد فرستاده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره