Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا امکان بازگشایی قونسل‌گری‌اش در افغانستان را بررسی می‌کند

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا با پخش یک سند راهبردی درباره افغانستان، گفته است که امکان بازگشایی قونسل‌گری‌اش در افغانستان را بررسی می‌کند.

بر بنیاد این سند، واشنگتن بدون در نظرداشت به رسمیت شناسی امارت اسلامی، بر ایجاد روابط با حکومت سرپرست تاکید ورزیده است.

در این سند آمده است: «حتی تا هنگامی که ایالات متحده طالبان را همچون دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، ما باید روابط کارآمدی را ایجاد کنیم تا اهداف ما را پیش ببرد و درک ما از آمادگی و توانایی طالبان برای انجام تعهدات خود در برابر ما را بیش‌تر کند.»

در این سند راهبری زیرنام «استراتیژی یکپارچه افغانستان» هم‌چنان آمده که امریکا به گفت‌وگوهایش با امارت اسلامی درباره حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد.

این سند افزوده: «اهداف ایالات متحده در این استراتیژی‌اش استوار بر پیکار با هراس‌افگنی، ارتباط محلی، کمک اقتصادی، خدمات قونسلی به شهروندان امریکایی در داخل افغانستان، رهایی زندانیان از بازداشت و دفاع از حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه دختران افغان است.»

این سند ۲۲ صفحه‌ای در ۳۱ اکتوبر سال گذشته میلادی تایید شده؛ اما اکنون از سوی وزارت خارجه امریکا همگانی شده است.

واحد فقیری آگاه مسایل سیاسی گفت: «در یک سند وزارت خارجه امریکا آمده است که امریکا بدون این‌که طالبان را به رسمیت بشناسد قونسل‌گیری‌اش در کابل را باز گشایی کند. هدف اساسی این قونسل‌گری این خواهد بود که مشکل زندانیان امریکایی که در افغانستان هستند حل شود.»

در این میان، امارت اسلامی در حالی احتمال بازگشایی قونسل‌گری امریکا در افغانستان را می‌ستاید و از تامین امنیت نهادهای دیپلوماتیک در کشور نیز اطمینان می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «یک گام خوب است که باید برداشته شود چون در وجود تماس دیپلوماتیک افهام و تفهیم بیش‌تر می‌شود و جلو سوی تفاهمات گرفته می‌شود.»

عزیز معارج آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «این که امریکا اعلام کرده است که طالبان باید مسایل حقوق بشری را رعایت کند این یک موضوع تکرای است که همیشه می‌گویند و این خواست مردم افغانستان هم است ولی حال که می‌خواه روابط دیپلوماتیک خود را احیا کند این در جواب چین است.»

این سند در حالی به احتمال بازگشایی قونسل‌گری امریکا در افغانستان پرداخته که پیش از این ایالات متحده از شهروندانش خواسته بود که از سفر به افغانستان به علت فعال نبودن سفارت‌خانه و قونسل‌گری‌هایش در افغانستان، تهدیدهای امنیتی و احتمال بازداشت آنان خودداری کنند.

امریکا امکان بازگشایی قونسل‌گری‌اش در افغانستان را بررسی می‌کند

بر بنیاد این سند، واشنگتن بدون در نظرداشت به رسمیت شناسی امارت اسلامی، بر ایجاد روابط با حکومت سرپرست تاکید ورزیده است.

Thumbnail

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا با پخش یک سند راهبردی درباره افغانستان، گفته است که امکان بازگشایی قونسل‌گری‌اش در افغانستان را بررسی می‌کند.

بر بنیاد این سند، واشنگتن بدون در نظرداشت به رسمیت شناسی امارت اسلامی، بر ایجاد روابط با حکومت سرپرست تاکید ورزیده است.

در این سند آمده است: «حتی تا هنگامی که ایالات متحده طالبان را همچون دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، ما باید روابط کارآمدی را ایجاد کنیم تا اهداف ما را پیش ببرد و درک ما از آمادگی و توانایی طالبان برای انجام تعهدات خود در برابر ما را بیش‌تر کند.»

در این سند راهبری زیرنام «استراتیژی یکپارچه افغانستان» هم‌چنان آمده که امریکا به گفت‌وگوهایش با امارت اسلامی درباره حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد.

این سند افزوده: «اهداف ایالات متحده در این استراتیژی‌اش استوار بر پیکار با هراس‌افگنی، ارتباط محلی، کمک اقتصادی، خدمات قونسلی به شهروندان امریکایی در داخل افغانستان، رهایی زندانیان از بازداشت و دفاع از حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه دختران افغان است.»

این سند ۲۲ صفحه‌ای در ۳۱ اکتوبر سال گذشته میلادی تایید شده؛ اما اکنون از سوی وزارت خارجه امریکا همگانی شده است.

واحد فقیری آگاه مسایل سیاسی گفت: «در یک سند وزارت خارجه امریکا آمده است که امریکا بدون این‌که طالبان را به رسمیت بشناسد قونسل‌گیری‌اش در کابل را باز گشایی کند. هدف اساسی این قونسل‌گری این خواهد بود که مشکل زندانیان امریکایی که در افغانستان هستند حل شود.»

در این میان، امارت اسلامی در حالی احتمال بازگشایی قونسل‌گری امریکا در افغانستان را می‌ستاید و از تامین امنیت نهادهای دیپلوماتیک در کشور نیز اطمینان می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «یک گام خوب است که باید برداشته شود چون در وجود تماس دیپلوماتیک افهام و تفهیم بیش‌تر می‌شود و جلو سوی تفاهمات گرفته می‌شود.»

عزیز معارج آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «این که امریکا اعلام کرده است که طالبان باید مسایل حقوق بشری را رعایت کند این یک موضوع تکرای است که همیشه می‌گویند و این خواست مردم افغانستان هم است ولی حال که می‌خواه روابط دیپلوماتیک خود را احیا کند این در جواب چین است.»

این سند در حالی به احتمال بازگشایی قونسل‌گری امریکا در افغانستان پرداخته که پیش از این ایالات متحده از شهروندانش خواسته بود که از سفر به افغانستان به علت فعال نبودن سفارت‌خانه و قونسل‌گری‌هایش در افغانستان، تهدیدهای امنیتی و احتمال بازداشت آنان خودداری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره