Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن یک پزشک در کابل؛ خانواده او عدالت می‌خواهند

در پی کشته شدن عبدالغفار همدرد رییس انکشاف تحصیلات طبی دانشگاه علوم طبی کابل، اعضای خانواده و نزدیکان او از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا قاتلان این پزشک را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

پدر عبدالغفار همدرد به طلوع‌نیوز گفته است که پسرش با کسی خصومت نداشته و نیاز است تا بررسی همه‌جانبه در باره این رویداد صورت گیرد.

سردار، پدر عبدالغفار همدرد گفت: «وقتی معاینه رفته و از موتر پایین شده، ظالم‌ها هنگام بلند رفتن از زینه بالایش فیر کردند. خواهشم از دولت این است که قاتلان‌اش را باید بگیرد و به جزا بدهد.»

عبدالرحیم، از نزدیکان عبدالغفار همدرد می‌گوید: «خواست ما از دولت این است که کسانی را که داکتر صاحب را به قتل رسانده بگیرد. او با کسی خصومت نداشت.»

اسدالله نجات رییس دانشگاه علوم طبی کابل قتل عبدالغفار همدرد رییس انکشاف تحصیلات طبی این دانشگاه را یک ضایعه بزرگ خوانده است.

او گفت: «ما در این غم با خانواده و تمام ملت شریک هستیم. این یک ضایعه بزرگ است.»

با این حال، فرماندهی امنیه کابل گفته است که یک نفر در پیوند به قتل عبدالغفار همدرد بازداشت شده است.

خالد زدران سخن‌گوی فرماندهی امنیه کابل گفت: «اطلاع بدست آوردیم که عصر روز چهارشنبه در حوزه هشتم شهر کابل یک داکتر با نام عبدالغفار همدرد در برابر معاینه خانه خود کشته شده است. پولیس به‌موقع به محل رسیده و یک نفر به اتهام این رویداد بازداشت کرده.»

عبدالغفار همدرد که به عنوان رییس انکشاف تحصیلات طبی دانشگاه علوم طبی کابل کار می‌کرد، پس از چاشت دیروز در کارته نو کابل در برابر معاینه خانه‌اش به قتل رسید.

سخن‌گوی وزارت داخله پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جنایی بیش از ۷۵هزار دوربین امنیتی را در نقاط مختلف کشور نصب کرده‌اند.

کشته شدن یک پزشک در کابل؛ خانواده او عدالت می‌خواهند

عبدالغفار همدرد که به عنوان رییس انکشاف تحصیلات طبی دانشگاه علوم طبی کابل کار می‌کرد، پس از چاشت دیروز در کارته نو کابل به قتل رسید.

تصویر بندانگشتی

در پی کشته شدن عبدالغفار همدرد رییس انکشاف تحصیلات طبی دانشگاه علوم طبی کابل، اعضای خانواده و نزدیکان او از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا قاتلان این پزشک را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

پدر عبدالغفار همدرد به طلوع‌نیوز گفته است که پسرش با کسی خصومت نداشته و نیاز است تا بررسی همه‌جانبه در باره این رویداد صورت گیرد.

سردار، پدر عبدالغفار همدرد گفت: «وقتی معاینه رفته و از موتر پایین شده، ظالم‌ها هنگام بلند رفتن از زینه بالایش فیر کردند. خواهشم از دولت این است که قاتلان‌اش را باید بگیرد و به جزا بدهد.»

عبدالرحیم، از نزدیکان عبدالغفار همدرد می‌گوید: «خواست ما از دولت این است که کسانی را که داکتر صاحب را به قتل رسانده بگیرد. او با کسی خصومت نداشت.»

اسدالله نجات رییس دانشگاه علوم طبی کابل قتل عبدالغفار همدرد رییس انکشاف تحصیلات طبی این دانشگاه را یک ضایعه بزرگ خوانده است.

او گفت: «ما در این غم با خانواده و تمام ملت شریک هستیم. این یک ضایعه بزرگ است.»

با این حال، فرماندهی امنیه کابل گفته است که یک نفر در پیوند به قتل عبدالغفار همدرد بازداشت شده است.

خالد زدران سخن‌گوی فرماندهی امنیه کابل گفت: «اطلاع بدست آوردیم که عصر روز چهارشنبه در حوزه هشتم شهر کابل یک داکتر با نام عبدالغفار همدرد در برابر معاینه خانه خود کشته شده است. پولیس به‌موقع به محل رسیده و یک نفر به اتهام این رویداد بازداشت کرده.»

عبدالغفار همدرد که به عنوان رییس انکشاف تحصیلات طبی دانشگاه علوم طبی کابل کار می‌کرد، پس از چاشت دیروز در کارته نو کابل در برابر معاینه خانه‌اش به قتل رسید.

سخن‌گوی وزارت داخله پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جنایی بیش از ۷۵هزار دوربین امنیتی را در نقاط مختلف کشور نصب کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره