Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌های امنیتی ایران و طرح انسداد مرزی

احمد وحیدی وزیر داخله ایران از اجرایی شدن طرحی از بهر مسدود ساختن برخی از مرزهای این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده است.

آقای احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنای ایران گفته بخش‌های مرزی که دچار خلا بوده و از آن به گفته او استفاده سو می‌شود، در اولویت انسداد مرزی قرار دارند.

وزیر داخله ایران افزوده که از برخی از بخش‌های مرزی میان افغانستان و ایران، استفاده سو می‌شوند و این مساله برای ایران خطرناک است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای احمدی نوشته است: «طرح انسداد مرزی، طرح کاملی است که ابعاد مختلفی دارد و فقط دیوار نیست و کارهای مختلفی برای اسنداد مرز انجام می‌شود و با مدیریت کلان ستاد کل نیروهای مسلح و توسط نیروهای مختلف نظامی و انتظامی در مرز انجام می‌شود.»

هم‌زمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که هیچ خطری از افغانستان متوجه کشورهای همسایه به شمول ایران نیست و کشورهای همسایه نیز باید بر امنیت مرزهای شان توجه داشته باشند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «راه قاچاق راه کسانی که از آن استفاده سو بکنند، او حق یک کشور است که آن‌ها را مسدود بکنند و ما هم متوجه امنیت هستیم. از طرف ما مشکلی نیست و خودشان هم توجه باید داشته باشند.»

از سویی هم، برخی آگاهان روابط بین‌الملل می‌گویند که مشکلات امنیتی اخیر در کشورهای همسایه به نحوی نگرانی آنان در مورد امنیت مرزی را برانگیخته است.

عزیز معارج آگاه روابط بین‌الملل به طلوع‌نیوز گفت: «مسدود کردن سرحد بین افغانستان و ایران توسط مقامات ایران بعد از انفجار کرمان، این غیر مستقیم یک اتهام وارد کردن است که گویا تروریست‌ها از افغانستان می‌آید و امنیت ایران را خراب می‌سازد.»

پیش از این، سخن‌گوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفته بود که تا اکنون روند نوسازی علایم و نشانه‌های مرزی با ایران پانزده درصد پیشرفته است.

بر بنیاد اطلاعات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، افغانستان با ایران نزدیک به دوصد علایم و نشانه‌های سرحدی در مرز دارد که برای نوسازی این نشانه‌ها کار جریان دارد.

نگرانی‌های امنیتی ایران و طرح انسداد مرزی

آقای احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنای ایران گفته بخش‌های مرزی که دچار خلا بوده و از آن به گفته او استفاده سو می‌شود، در اولویت انسداد مرزی قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

احمد وحیدی وزیر داخله ایران از اجرایی شدن طرحی از بهر مسدود ساختن برخی از مرزهای این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده است.

آقای احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنای ایران گفته بخش‌های مرزی که دچار خلا بوده و از آن به گفته او استفاده سو می‌شود، در اولویت انسداد مرزی قرار دارند.

وزیر داخله ایران افزوده که از برخی از بخش‌های مرزی میان افغانستان و ایران، استفاده سو می‌شوند و این مساله برای ایران خطرناک است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای احمدی نوشته است: «طرح انسداد مرزی، طرح کاملی است که ابعاد مختلفی دارد و فقط دیوار نیست و کارهای مختلفی برای اسنداد مرز انجام می‌شود و با مدیریت کلان ستاد کل نیروهای مسلح و توسط نیروهای مختلف نظامی و انتظامی در مرز انجام می‌شود.»

هم‌زمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که هیچ خطری از افغانستان متوجه کشورهای همسایه به شمول ایران نیست و کشورهای همسایه نیز باید بر امنیت مرزهای شان توجه داشته باشند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «راه قاچاق راه کسانی که از آن استفاده سو بکنند، او حق یک کشور است که آن‌ها را مسدود بکنند و ما هم متوجه امنیت هستیم. از طرف ما مشکلی نیست و خودشان هم توجه باید داشته باشند.»

از سویی هم، برخی آگاهان روابط بین‌الملل می‌گویند که مشکلات امنیتی اخیر در کشورهای همسایه به نحوی نگرانی آنان در مورد امنیت مرزی را برانگیخته است.

عزیز معارج آگاه روابط بین‌الملل به طلوع‌نیوز گفت: «مسدود کردن سرحد بین افغانستان و ایران توسط مقامات ایران بعد از انفجار کرمان، این غیر مستقیم یک اتهام وارد کردن است که گویا تروریست‌ها از افغانستان می‌آید و امنیت ایران را خراب می‌سازد.»

پیش از این، سخن‌گوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفته بود که تا اکنون روند نوسازی علایم و نشانه‌های مرزی با ایران پانزده درصد پیشرفته است.

بر بنیاد اطلاعات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، افغانستان با ایران نزدیک به دوصد علایم و نشانه‌های سرحدی در مرز دارد که برای نوسازی این نشانه‌ها کار جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره