Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"نی" به گونه‌ی موقت فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرد

نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان از متوقف‌ساختن فعالیت‌هایش به گونه‌ی موقت در افغانستان خبر داده است.

این نهاد که نزدیک به دو دهه در بخش‌های گوناگون رسانه‌ای فعالیت کرده، علت توقف موقت فعالیت‌هایش را «برخی از چالش‌ها» عنوان کرده اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نداده است.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر نی گفت: «رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در آخرین نشست شان در ماه جدی سال روان به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.»

آقای خلوتگر افزوده است که پس از این هیچ نماینده‌ی این نهاد در افغانستان فعالیت نخواهد داشت.

از سویی هم، برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران متوقف‌شدن فعالیت‌های این نهاد را برای جامعه رسانه‌ای زیانبار می‌دانند.

عبدالقدیم ویار رییس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان گفت: «اگر یکی از این نهاد‌ها بسته می‌شود و یا کارهای خود را متوقف می‌سازه به این معنا است که صدمه بزرگ و یک لطمه بسیار بزرگ به پیکر جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری وارد می‌شود.»

داوود مبارک اغلو خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «وجود یک نهاد پشتیبان برای خبرنگاران و به خاطر این‌که فعالیت شان را یکی کمی تضمینی وجود داشته باشد یک دلگرمی بود و توقف چنین رسانه‌ها یک خبر بسیار بد به جامعه رسانه‌ای افغانستان است.»

صدام حسین بشاش خبرنگار دیگر گفت: «بسته شدن این نهاد را در عرصه خبرنگاری و روزنامه نگاری به فال نیک نمی‌بینیم و از حکومت خواهشمند هستیم که چنین نهادهای حامی رسانه‌ها را حمایت بکند.»

تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته است.

بربنیاد اطلاعات اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر نزدیک به ۸۰ تلویزیون، بیش از ۲۰۰ رادیو، نزدیک به ۱۰ خبرگزاری و ۱۴ رسانه‌ی چاپی در کشور فعالیت دارند.

هم‌چنان، بیش از دو صد و هفتاد رسانه‌ی دیدار، شنیداری و چاپی پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی از فعایت باز مانده‌اند.

"نی" به گونه‌ی موقت فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرد

از سویی هم، برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران متوقف‌شدن فعالیت‌های این نهاد را برای جامعه رسانه‌ای زیانبار می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان از متوقف‌ساختن فعالیت‌هایش به گونه‌ی موقت در افغانستان خبر داده است.

این نهاد که نزدیک به دو دهه در بخش‌های گوناگون رسانه‌ای فعالیت کرده، علت توقف موقت فعالیت‌هایش را «برخی از چالش‌ها» عنوان کرده اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نداده است.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر نی گفت: «رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در آخرین نشست شان در ماه جدی سال روان به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.»

آقای خلوتگر افزوده است که پس از این هیچ نماینده‌ی این نهاد در افغانستان فعالیت نخواهد داشت.

از سویی هم، برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران متوقف‌شدن فعالیت‌های این نهاد را برای جامعه رسانه‌ای زیانبار می‌دانند.

عبدالقدیم ویار رییس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان گفت: «اگر یکی از این نهاد‌ها بسته می‌شود و یا کارهای خود را متوقف می‌سازه به این معنا است که صدمه بزرگ و یک لطمه بسیار بزرگ به پیکر جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری وارد می‌شود.»

داوود مبارک اغلو خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «وجود یک نهاد پشتیبان برای خبرنگاران و به خاطر این‌که فعالیت شان را یکی کمی تضمینی وجود داشته باشد یک دلگرمی بود و توقف چنین رسانه‌ها یک خبر بسیار بد به جامعه رسانه‌ای افغانستان است.»

صدام حسین بشاش خبرنگار دیگر گفت: «بسته شدن این نهاد را در عرصه خبرنگاری و روزنامه نگاری به فال نیک نمی‌بینیم و از حکومت خواهشمند هستیم که چنین نهادهای حامی رسانه‌ها را حمایت بکند.»

تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته است.

بربنیاد اطلاعات اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر نزدیک به ۸۰ تلویزیون، بیش از ۲۰۰ رادیو، نزدیک به ۱۰ خبرگزاری و ۱۴ رسانه‌ی چاپی در کشور فعالیت دارند.

هم‌چنان، بیش از دو صد و هفتاد رسانه‌ی دیدار، شنیداری و چاپی پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی از فعایت باز مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره