Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قاری برکت‌الله سلیم به علت بیماری درگذشت

قاری برکت‌الله سلیم یکی از حافظان و قاریان برجسته کشور در کابل درگذشت.

خانواده برکت‌الله سلیم می‌گوید که او از چندی بدین‌سو بیمار بود و بدلیل بیماری درگذشته است.

نعیم پاچا شینواری پسرکاکای برکت‌الله سلیم در این باره گفت: «استاد هفته گذشته از پاکستان به افغانستان برگشت. او در یکی از شفاخانه کشور بستر بود و امروز درگذشت.»

نقیب‌الرحمن یکی از شاگردهای برکت‌الله سلیم درباره او گفت: «استاد ما قاری برکت‌الله سلیم از سال‌ها بدینسو به هموطنان خدمت زیادی کرد و در این راه تلاش‌های خسته‌گی‌ناپذیر انجام داده است.»

در همین حال امارت اسلامی و برخی از عالمان دین نیز درگذشت قاری برکت‌الله سلیم را ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده‌اند.

امان‌الله احمدی عالم دین می‌گوید: «درگذشت قاری برکت‌الله سلیم برای ملت افغانستان یک ضایعه بزرگ است.»

عبدالمنان یکی دیگر از عالمان گفت: «درگذشت استاد یک ضایعه بزرگ و غیرقابل جبران است و خداوند ج بالای تمام ما رحم کند.»

قاری برکت‌الله سلیم از نُه سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم آغاز کرده بود. این قاری مشهور کشور هشت بار در رقابت‌های جهانی حسن قرآن مقام نخست را بدست آورده بود.

قاری برکت‌الله سلیم یکی از آموزگار برجسته در بخش ترتیل و تجوید نیز بود.

قاری برکت‌الله سلیم به علت بیماری درگذشت

در همین حال امارت اسلامی و برخی از عالمان دین نیز درگذشت قاری برکت‌الله سلیم را ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

قاری برکت‌الله سلیم یکی از حافظان و قاریان برجسته کشور در کابل درگذشت.

خانواده برکت‌الله سلیم می‌گوید که او از چندی بدین‌سو بیمار بود و بدلیل بیماری درگذشته است.

نعیم پاچا شینواری پسرکاکای برکت‌الله سلیم در این باره گفت: «استاد هفته گذشته از پاکستان به افغانستان برگشت. او در یکی از شفاخانه کشور بستر بود و امروز درگذشت.»

نقیب‌الرحمن یکی از شاگردهای برکت‌الله سلیم درباره او گفت: «استاد ما قاری برکت‌الله سلیم از سال‌ها بدینسو به هموطنان خدمت زیادی کرد و در این راه تلاش‌های خسته‌گی‌ناپذیر انجام داده است.»

در همین حال امارت اسلامی و برخی از عالمان دین نیز درگذشت قاری برکت‌الله سلیم را ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده‌اند.

امان‌الله احمدی عالم دین می‌گوید: «درگذشت قاری برکت‌الله سلیم برای ملت افغانستان یک ضایعه بزرگ است.»

عبدالمنان یکی دیگر از عالمان گفت: «درگذشت استاد یک ضایعه بزرگ و غیرقابل جبران است و خداوند ج بالای تمام ما رحم کند.»

قاری برکت‌الله سلیم از نُه سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم آغاز کرده بود. این قاری مشهور کشور هشت بار در رقابت‌های جهانی حسن قرآن مقام نخست را بدست آورده بود.

قاری برکت‌الله سلیم یکی از آموزگار برجسته در بخش ترتیل و تجوید نیز بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره