Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار پزشکان از زیان‌های کارگیری تلفن‌های همراه توسط کودکان

پزشکان می‌گویند که کارگیری بیش از حد تلفن‌های همراه از سوی کودکان، سبب اختلال‌های بینایی و ذهنی می‌شود.

بنا بر گفته‌های پزشکان، کارگیری تلفن‌های همراه بیماری‌های روانی را نیز برای کودکان ایجاد می‌کند.

فریدالله عمری پزشک به طلوع‌نیوز گفت: «یک نور خراب به اصطلاح عام به‌نام نور آبی یاد می‌شود، از صفحه مبایل به چشم‌های استفاده کننده می‌خورد که این نور می‌تواند سبب خسته‌گی، ضعیفی چشم و ضعیفی شبکه چشم شود.»

محمد صفا فرزه‌یی روان پزشک درباره زیان‌های روانی استفاده تلفن‌های همراه می‌گوید: «از لحاظ روانی می‌تواند روی طفل‌ها اثرگذار باشد؛ مثلن روی خوراک، روی خشم و عصبانیت، روی خواب و کم‌انرژی بودن جسم طفل اثر دارد و حتا طفل می‌تواند وحشت پیدا کند و شب‌ها فریاد بزند و بترسد.»

کارگیری از تلفن‌های همراه در سال‌های پسین در افغانستان، افزون در میان بزرگ‌سالان، در میان کودکان نیز شایع شده است و در بعضی موارد هم خانواده‌های به هدف سرگرم ساختن کودکان، تلفن‌های همراه را در اختیار آنان قرار می‌دهند.

خانواده انس به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که کودک سه ساله آنان روزانه بیشتر از چهار ساعت را با تلفن همراه می‌گذراند. مدثر برادر بزرگ انس در این باره افزود: «زیاد مبایل استفاده می‌کند، حالا از طرف شب درست دیده نمی‌تواند چون چشم‌هایش ضعیف شده.»

با پیش‌رفت فن‌آوری در سال‌های پسین در جهان، کارگیری از تلفن‌های همراه نزد بسیاری کودکان و نوجوانان هم به عنوان یک سرگرمی افزایش پیدا کرده است.

هشدار پزشکان از زیان‌های کارگیری تلفن‌های همراه توسط کودکان

با پیش‌رفت فن‌آوری در سال‌های پسین در جهان، کارگیری از تلفن‌های همراه نزد بسیاری کودکان و نوجوانان هم به عنوان یک سرگرمی افزایش پیدا کرده است.

تصویر بندانگشتی

پزشکان می‌گویند که کارگیری بیش از حد تلفن‌های همراه از سوی کودکان، سبب اختلال‌های بینایی و ذهنی می‌شود.

بنا بر گفته‌های پزشکان، کارگیری تلفن‌های همراه بیماری‌های روانی را نیز برای کودکان ایجاد می‌کند.

فریدالله عمری پزشک به طلوع‌نیوز گفت: «یک نور خراب به اصطلاح عام به‌نام نور آبی یاد می‌شود، از صفحه مبایل به چشم‌های استفاده کننده می‌خورد که این نور می‌تواند سبب خسته‌گی، ضعیفی چشم و ضعیفی شبکه چشم شود.»

محمد صفا فرزه‌یی روان پزشک درباره زیان‌های روانی استفاده تلفن‌های همراه می‌گوید: «از لحاظ روانی می‌تواند روی طفل‌ها اثرگذار باشد؛ مثلن روی خوراک، روی خشم و عصبانیت، روی خواب و کم‌انرژی بودن جسم طفل اثر دارد و حتا طفل می‌تواند وحشت پیدا کند و شب‌ها فریاد بزند و بترسد.»

کارگیری از تلفن‌های همراه در سال‌های پسین در افغانستان، افزون در میان بزرگ‌سالان، در میان کودکان نیز شایع شده است و در بعضی موارد هم خانواده‌های به هدف سرگرم ساختن کودکان، تلفن‌های همراه را در اختیار آنان قرار می‌دهند.

خانواده انس به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که کودک سه ساله آنان روزانه بیشتر از چهار ساعت را با تلفن همراه می‌گذراند. مدثر برادر بزرگ انس در این باره افزود: «زیاد مبایل استفاده می‌کند، حالا از طرف شب درست دیده نمی‌تواند چون چشم‌هایش ضعیف شده.»

با پیش‌رفت فن‌آوری در سال‌های پسین در جهان، کارگیری از تلفن‌های همراه نزد بسیاری کودکان و نوجوانان هم به عنوان یک سرگرمی افزایش پیدا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره