Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: ماهانه حدود ۲۰ کودک در شفاخانه ولایتی پکتیا جان می‌بازند

مسوولان شفاخانه ولایتی پکتیا می‌گویند که ماهانه در این شفاخانه به گونه‌ی میانگین حدود بیست کودک به علت بیماری‌های موسمی جان‌های شان را از دست می‌دهند.

به گفته‌ی مسوولان، چهل و پنج بستر برای کودکان در این شفاخانه اختصاص یافته است، اما به علت افزایش شمار مراجعه‌کنندگان، نمی‌توانند به گونه‌ی درست به کودکان بیمار رسیدگی کنند.

محمد اصیل خان سرطبیب شفاخانه ولایتی پکتیا گفت: «ماهانه الی ۲۲ تن در بخش کودکان جان می‌بازند. در گذشته که مریض‌ها کم بود در فصل‌های بهار و خزان مریضی‌ها زیاد نمی‌باشند و در حدود ۵ الی ۱۰ تن جان می‌بازند.»

از سویی هم، شماری از بیمارداران از مسوولان امارت اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار مجهز کردن این شفاخانه با وسایل پیشرفته پزشکی هستند.

روح‌الله بیماردار از ولایت پکتیا گفت: «مشکلات زیاد است، تعداد زیادی از کودکان تا اکنون جان باخته‌اند. شب گذشته یک دختر و یک پسر جان باختند. دیروز پنج الی شش کودک جان باختند. تنها در شفاخانه اکسیجن وجود دارد و بس.»

فضل نبی بیماردار دیگر گفت: «چهار روز می‌شود که طفل‌ام در شفاخانه حوزه‌یی بستری است سینه بغل است، در این‌جا آن امکاناتی که برای کودکان نیاز است در این‌جا وجود ندارد.»

بخش درمان کودکان در شفاخانه ولایتی پکتیا ۴۵ بستر دارد؛ اما هم اکنون حدود ۱۲۰ کودک در آن بستری هستند.

افزون بر پکتیا، بیماران ولایت‌های هم‌جوار نیز به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

بسیاری این خانواده‌ها به علت ناداری و چالش‌های اقتصادی، توان درمان کودکان شان در شفاخانه‌های خصوصی را ندارند.

حلیم بیماردار از ولایت غزنی گفت: «سیروم‌های که برای ما سفارش می‌شوند، ما توان خرید آن را نداریم و بجای آن از دواخانه‌های بیرون خریداری می‌کنیم.»

محمد حنیف بیماردار از پکتیکا گفت: «خواست ما از ارگان‌ها این است که در بخش عواید با این شفاخانه توجه کنند.»

بر بنیاد گزارش‌ها، همه‌ساله با سرد شدن هوا، بسیاری از کودکان در سراسر کشور به بیماری‌های موسمی به ویژه سینه و بغل دچار می‌شوند.

مسوولان: ماهانه حدود ۲۰ کودک در شفاخانه ولایتی پکتیا جان می‌بازند

به گفته‌ی مسوولان، چهل و پنج بستر برای کودکان در این شفاخانه اختصاص یافته است، اما به علت افزایش شمار مراجعه‌کنندگان، نمی‌توانند به گونه‌ی درست به کودکان بیمار رسیدگی کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه ولایتی پکتیا می‌گویند که ماهانه در این شفاخانه به گونه‌ی میانگین حدود بیست کودک به علت بیماری‌های موسمی جان‌های شان را از دست می‌دهند.

به گفته‌ی مسوولان، چهل و پنج بستر برای کودکان در این شفاخانه اختصاص یافته است، اما به علت افزایش شمار مراجعه‌کنندگان، نمی‌توانند به گونه‌ی درست به کودکان بیمار رسیدگی کنند.

محمد اصیل خان سرطبیب شفاخانه ولایتی پکتیا گفت: «ماهانه الی ۲۲ تن در بخش کودکان جان می‌بازند. در گذشته که مریض‌ها کم بود در فصل‌های بهار و خزان مریضی‌ها زیاد نمی‌باشند و در حدود ۵ الی ۱۰ تن جان می‌بازند.»

از سویی هم، شماری از بیمارداران از مسوولان امارت اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار مجهز کردن این شفاخانه با وسایل پیشرفته پزشکی هستند.

روح‌الله بیماردار از ولایت پکتیا گفت: «مشکلات زیاد است، تعداد زیادی از کودکان تا اکنون جان باخته‌اند. شب گذشته یک دختر و یک پسر جان باختند. دیروز پنج الی شش کودک جان باختند. تنها در شفاخانه اکسیجن وجود دارد و بس.»

فضل نبی بیماردار دیگر گفت: «چهار روز می‌شود که طفل‌ام در شفاخانه حوزه‌یی بستری است سینه بغل است، در این‌جا آن امکاناتی که برای کودکان نیاز است در این‌جا وجود ندارد.»

بخش درمان کودکان در شفاخانه ولایتی پکتیا ۴۵ بستر دارد؛ اما هم اکنون حدود ۱۲۰ کودک در آن بستری هستند.

افزون بر پکتیا، بیماران ولایت‌های هم‌جوار نیز به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

بسیاری این خانواده‌ها به علت ناداری و چالش‌های اقتصادی، توان درمان کودکان شان در شفاخانه‌های خصوصی را ندارند.

حلیم بیماردار از ولایت غزنی گفت: «سیروم‌های که برای ما سفارش می‌شوند، ما توان خرید آن را نداریم و بجای آن از دواخانه‌های بیرون خریداری می‌کنیم.»

محمد حنیف بیماردار از پکتیکا گفت: «خواست ما از ارگان‌ها این است که در بخش عواید با این شفاخانه توجه کنند.»

بر بنیاد گزارش‌ها، همه‌ساله با سرد شدن هوا، بسیاری از کودکان در سراسر کشور به بیماری‌های موسمی به ویژه سینه و بغل دچار می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره