Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازپس‌گیری بیش از ۹هزار جریب زمین غصب‌شده در ارزگان

محمد علی جان احمد والی پیشین ارزگان از بارپس‌گیری ۹هزار جریب زمین دولتی از نزد غاصبان در نزدیک به دو سال پسین در این ولایت، خبر می‌دهد.

آقای احمد می‌گوید که در این مدت نزدیک به ۵۰هزار جریب زمین دولتی تثبیت و از این میان، ۹هزار جریب زمین را از نزد غاصبان، پس گرفته شده‌ است.

او افزود: «ما توانستیم که ۹۶۶۶ جریب زمین را از نزد غاصبان پس‌ بگیریم و هم‌چنان چهل هزار جریب زمین دیگر را تثبیت در جریان یک سال کرده‌ایم که تمام اسناد آن تکمیل شده است.»

والی پیشین ارزگان تصریح کرده است که در جریان ماموریتش در ولایت ارزگان، به ارزش ۳۵میلیون دالر امریکایی پروژه‌های گوناگون از طرف نهادهای دولتی و غیردولتی در این ولایت، عملی شده که برای حدود ۱۵۰هزار نفر زمینه کار نیز فراهم شده است.

باشنده‌های ارزگان از تلاش‌ها به هدف بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده در این ولایت استقبال کرده و می‌گویند که شمار زیادی زمین‌ها هنوز هم در چنگ غاصبان قرار دارد. آنان از مسوولان خواهان تسریع روند بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده هستند.

سید ولی باشنده ارزگان گفت: «زمین‌هایی که از نزد غاصبان در ولایت ارزگان گرفته شده کفایت نمی‌کند و هنوز هم هزارها جریب زمین دیگر در نزد غاصبان قرار دارد.»

ولی محمد باشنده دیگر گفت: «باید زمین‌های که غاصبان آن را غصب کرده‌اند از نزد آن‌ها گرفته شود چون آن بیت‌المال است و دولت باید آن را در اختیار خود داشته باشد.»

گفته می‌شود که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، محمد علی جان احمد به حیث معین هماهنگی جرگه‌های وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، تعیین شده است.

بازپس‌گیری بیش از ۹هزار جریب زمین غصب‌شده در ارزگان

آقای احمد می‌گوید که در این مدت نزدیک به ۵۰هزار جریب زمین دولتی تثبیت و از این میان، ۹هزار جریب زمین را از نزد غاصبان، پس گرفته شده‌ است.

تصویر بندانگشتی

محمد علی جان احمد والی پیشین ارزگان از بارپس‌گیری ۹هزار جریب زمین دولتی از نزد غاصبان در نزدیک به دو سال پسین در این ولایت، خبر می‌دهد.

آقای احمد می‌گوید که در این مدت نزدیک به ۵۰هزار جریب زمین دولتی تثبیت و از این میان، ۹هزار جریب زمین را از نزد غاصبان، پس گرفته شده‌ است.

او افزود: «ما توانستیم که ۹۶۶۶ جریب زمین را از نزد غاصبان پس‌ بگیریم و هم‌چنان چهل هزار جریب زمین دیگر را تثبیت در جریان یک سال کرده‌ایم که تمام اسناد آن تکمیل شده است.»

والی پیشین ارزگان تصریح کرده است که در جریان ماموریتش در ولایت ارزگان، به ارزش ۳۵میلیون دالر امریکایی پروژه‌های گوناگون از طرف نهادهای دولتی و غیردولتی در این ولایت، عملی شده که برای حدود ۱۵۰هزار نفر زمینه کار نیز فراهم شده است.

باشنده‌های ارزگان از تلاش‌ها به هدف بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده در این ولایت استقبال کرده و می‌گویند که شمار زیادی زمین‌ها هنوز هم در چنگ غاصبان قرار دارد. آنان از مسوولان خواهان تسریع روند بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده هستند.

سید ولی باشنده ارزگان گفت: «زمین‌هایی که از نزد غاصبان در ولایت ارزگان گرفته شده کفایت نمی‌کند و هنوز هم هزارها جریب زمین دیگر در نزد غاصبان قرار دارد.»

ولی محمد باشنده دیگر گفت: «باید زمین‌های که غاصبان آن را غصب کرده‌اند از نزد آن‌ها گرفته شود چون آن بیت‌المال است و دولت باید آن را در اختیار خود داشته باشد.»

گفته می‌شود که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، محمد علی جان احمد به حیث معین هماهنگی جرگه‌های وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، تعیین شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره