Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملل متحد: ۷۹ درصد از مردم افغانستان به آب بهداشتی کافی دسترسی ندارند

هم‌زمان با روز جهانی آب، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید که ۷۹ درصد مردم کشور به آب کافی بهداشتی دست‌رسی ندارند.

این نهاد خشک‌سالی، بی‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های گذشته را از علت‌های می‌پندارد که سبب به میان آمدن بحران آب در کشور شده است.

در گزارش این نهاد آمده است: «خشک‌سالی شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و تاثیرات مخرب درگیری‌های طولانی‌مدت به‌طور قابل توجهی زیرساخت‌های آبی کشور را مختل کرده است. این وضعیت با تأثیرات تغییرات اقلیمی و رویدادهای شدید آب و هوایی که منجر به تخریب منابع و تأسیسات حیاتی آب شده است، تشدید می‌شود.»

با این حال، وزارت انرژی و آب از تلاش‌ها برای نیرومندساختن آب‌های زیر زمینی و مدیریت آب‌ها در کشور سخن می‌زند.

این وزارت می‌گوید که در سال روان خورشیدی قراراست ۳۰۰پروژه در راستای مدیریت آب در ولایت‌های گوناگون کشور عملی شوند.

بر بنیاد معلومات وزارت انرژی و آب، کار بازسازی شش پروژه بزرگ آبی، به‌شمول بند پاشدان، کمال خان، توری بخش‌آباد و شاه و عروس جریان دارد.

این وزارت گفته: «کار بند کمال خان نیمروز ۹۸درصد کار عملی شده و قراراست در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری برسد. کار بند شاه و عروس در کابل ۷۹درصد کار عملی شده و قراراست در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری برسد. کار فاز اول بند بخش‌آباد فراه در سال روان خورشیدی تکمیل خواهد شد. کار بند پاشدان هرات ۷۵درصد عملی شده و تا اکنون ۹۰۰میلیون افغانی در این بند هزینه شده و در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری خواهد رسید. کار بازسازی بند توری زابل ۹۰درصد پیش رفته و در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری خواهد رسید.»

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب گفت: «در قسمت مدیریت آب‌ها، وزارت انرژی و آب فعلن بالای شش بند کار را آغاز کرده است به عنوان مثال: بند بخش‌آباد، بند پاشدان، بند توری و هم‌مانند این بندها.»

روز جهانی آب در حالی فرا رسیده که افغانستان هرچند سرشار از منابع آبی است؛ اما هنوز مشکلات کم‌آبی به‌ویژه آب آشامیدنی بهداشتی در کشور، حل ناشده برجا مانده است.

نجیب‌الله سدید کارشناس مسایل مدیریت آب گفت: «افغانستان تنها سی درصد آب‌های که در این کشور همه‌ساله تولید می‌شود را استفاده می‌کند، باقی هفتاد درصد بدون استفاده این کشور را ترک می‌کند و دلیل عمده این نبود زیربناه است، زیربناه ذخیره آب، زیربناه توزیع آب.»

حمیدالله یلانی کارشناس مسایل مدیریت آب گفت: «یک راهکار مشخصی را برای مدیریت آب‌های زیرزمینی هم در داخل افغانستان و هم برای آب‌های بیرون مرزی بادرنظرداشت همه معیارها روی دست بگیرند.»

از سوی دیگر، روز گذشته، سرپرست وزارت انرژی و آب از ساخت ۱۱چکدم دیگر به هزینه بیش از ۳۰میلیون افغانی در یازده ولسوالی کابل نیز خبر داد.

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب گفت: «فایده ما در این است که این آب را ذخیره می‌کند و در چشمه‌ها و کاریزهای تحرک به میان می‌آید.»

با این همه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود آمار داده است که در دو سال گذشته، ۶۷درصد از خانواده‌ها در افغانستان تحت تأثیر مشکلات ناشی از خشک‌سالی و ۱۶درصد دیگر تحت تأثیر سیلاب‌ها قرار گرفته‌اند.

ملل متحد: ۷۹ درصد از مردم افغانستان به آب بهداشتی کافی دسترسی ندارند

این نهاد خشک‌سالی، بی‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های گذشته را از علت‌های می‌پندارد که سبب به میان آمدن بحران آب در کشور شده است.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با روز جهانی آب، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید که ۷۹ درصد مردم کشور به آب کافی بهداشتی دست‌رسی ندارند.

این نهاد خشک‌سالی، بی‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های گذشته را از علت‌های می‌پندارد که سبب به میان آمدن بحران آب در کشور شده است.

در گزارش این نهاد آمده است: «خشک‌سالی شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و تاثیرات مخرب درگیری‌های طولانی‌مدت به‌طور قابل توجهی زیرساخت‌های آبی کشور را مختل کرده است. این وضعیت با تأثیرات تغییرات اقلیمی و رویدادهای شدید آب و هوایی که منجر به تخریب منابع و تأسیسات حیاتی آب شده است، تشدید می‌شود.»

با این حال، وزارت انرژی و آب از تلاش‌ها برای نیرومندساختن آب‌های زیر زمینی و مدیریت آب‌ها در کشور سخن می‌زند.

این وزارت می‌گوید که در سال روان خورشیدی قراراست ۳۰۰پروژه در راستای مدیریت آب در ولایت‌های گوناگون کشور عملی شوند.

بر بنیاد معلومات وزارت انرژی و آب، کار بازسازی شش پروژه بزرگ آبی، به‌شمول بند پاشدان، کمال خان، توری بخش‌آباد و شاه و عروس جریان دارد.

این وزارت گفته: «کار بند کمال خان نیمروز ۹۸درصد کار عملی شده و قراراست در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری برسد. کار بند شاه و عروس در کابل ۷۹درصد کار عملی شده و قراراست در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری برسد. کار فاز اول بند بخش‌آباد فراه در سال روان خورشیدی تکمیل خواهد شد. کار بند پاشدان هرات ۷۵درصد عملی شده و تا اکنون ۹۰۰میلیون افغانی در این بند هزینه شده و در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری خواهد رسید. کار بازسازی بند توری زابل ۹۰درصد پیش رفته و در سال روان خورشیدی به بهره‌برداری خواهد رسید.»

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب گفت: «در قسمت مدیریت آب‌ها، وزارت انرژی و آب فعلن بالای شش بند کار را آغاز کرده است به عنوان مثال: بند بخش‌آباد، بند پاشدان، بند توری و هم‌مانند این بندها.»

روز جهانی آب در حالی فرا رسیده که افغانستان هرچند سرشار از منابع آبی است؛ اما هنوز مشکلات کم‌آبی به‌ویژه آب آشامیدنی بهداشتی در کشور، حل ناشده برجا مانده است.

نجیب‌الله سدید کارشناس مسایل مدیریت آب گفت: «افغانستان تنها سی درصد آب‌های که در این کشور همه‌ساله تولید می‌شود را استفاده می‌کند، باقی هفتاد درصد بدون استفاده این کشور را ترک می‌کند و دلیل عمده این نبود زیربناه است، زیربناه ذخیره آب، زیربناه توزیع آب.»

حمیدالله یلانی کارشناس مسایل مدیریت آب گفت: «یک راهکار مشخصی را برای مدیریت آب‌های زیرزمینی هم در داخل افغانستان و هم برای آب‌های بیرون مرزی بادرنظرداشت همه معیارها روی دست بگیرند.»

از سوی دیگر، روز گذشته، سرپرست وزارت انرژی و آب از ساخت ۱۱چکدم دیگر به هزینه بیش از ۳۰میلیون افغانی در یازده ولسوالی کابل نیز خبر داد.

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب گفت: «فایده ما در این است که این آب را ذخیره می‌کند و در چشمه‌ها و کاریزهای تحرک به میان می‌آید.»

با این همه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود آمار داده است که در دو سال گذشته، ۶۷درصد از خانواده‌ها در افغانستان تحت تأثیر مشکلات ناشی از خشک‌سالی و ۱۶درصد دیگر تحت تأثیر سیلاب‌ها قرار گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره