Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد معینیت نظامی برای رسیدگی به تخطی‌های نیروهای امنیتی

وزارت امر به معرف و نهی از منکر می‌گوید که رهبر امارت اسلامی برای جلوگیری از تخطی‌ نیروهای امنیتی با شهروندان، تاکید کرده است.

صدیق‌الله معیین سمع شکایات این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که برای رسیدگی به پرونده‌های تخطی نیروهای امارت اسلامی، معینیتی نظامی را زیر چتر این وزارت نیز ایجاد کرده‌اند.

معین سمع شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «اگر مجاهدین نظامی تخطی کنند در سمع شکایات وزارت امر به معروف یک معینیت برای شان ایجاد شده است بخاطر که رهبر امارت اسلامی افغانستان به تخطی‌های مجاهدین بسیار توجه کرده است.»

به گفته‌ی او، افرادی که منکرات را پس از سه بار توصیه محتسبین مکرر انجام دهند، از سوی محتسبین در مرکز برای یک روز و در ولایت‌های کشور برای سه روز حبس خواهند شد.

صدیق‌الله می‌افزاید که در جریان حبس این افراد با آنان هیچ‌گونه برخورد نامناسب صورت نمی‌گیرد.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اگر فردی از منکر دست بردار نشد از سوی محتسبین برای یک روز حبس می‌شوند.»

هم‌زمان با این، برخی از شهروندان از امارت اسلامی به‌ویژه وزارت امر به معروف می‌خواهند تا برای به دست‌آوردن رضایت شهروندان بیش‌تر از پیش تلاش کنند.

شهروندان تاکید می‌ورزند افرادی که از موقف شان در برابر شهروندان سوی استفاده می‌کنند، باید شناسایی و مجازات شوند.

هدایت‌الله باشنده کابل در این باره گفت: «این فرمان امیرالمومنین است که آن‌ها با مردم رفتار خوب کنند و فاصله ایجاد نکنند و اگر فاصله ایجاد شود به حکومت‌داری آن‌ها ضرر خواهد کرد.»

محمد بلال باشنده دیگر کابل گفت: «یگان عساکری که مردم را اذیب می‌کنند از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای شان کورس‌های مسلکی را دایر کند.»

این در حالی‌ست که در بیش از دو نیم سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، برخی از شهروندان کشور همواره از بدرفتاری نیروهای امنیتی و رفتار نامناسب محتسبین شکایت داشته‌اند.

ایجاد معینیت نظامی برای رسیدگی به تخطی‌های نیروهای امنیتی

به گفته‌ی او، افرادی که منکرات را پس از سه بار توصیه محتسبین مکرر انجام دهند، از سوی محتسبین در مرکز برای یک روز و در ولایت‌های کشور برای سه روز حبس خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امر به معرف و نهی از منکر می‌گوید که رهبر امارت اسلامی برای جلوگیری از تخطی‌ نیروهای امنیتی با شهروندان، تاکید کرده است.

صدیق‌الله معیین سمع شکایات این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که برای رسیدگی به پرونده‌های تخطی نیروهای امارت اسلامی، معینیتی نظامی را زیر چتر این وزارت نیز ایجاد کرده‌اند.

معین سمع شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «اگر مجاهدین نظامی تخطی کنند در سمع شکایات وزارت امر به معروف یک معینیت برای شان ایجاد شده است بخاطر که رهبر امارت اسلامی افغانستان به تخطی‌های مجاهدین بسیار توجه کرده است.»

به گفته‌ی او، افرادی که منکرات را پس از سه بار توصیه محتسبین مکرر انجام دهند، از سوی محتسبین در مرکز برای یک روز و در ولایت‌های کشور برای سه روز حبس خواهند شد.

صدیق‌الله می‌افزاید که در جریان حبس این افراد با آنان هیچ‌گونه برخورد نامناسب صورت نمی‌گیرد.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اگر فردی از منکر دست بردار نشد از سوی محتسبین برای یک روز حبس می‌شوند.»

هم‌زمان با این، برخی از شهروندان از امارت اسلامی به‌ویژه وزارت امر به معروف می‌خواهند تا برای به دست‌آوردن رضایت شهروندان بیش‌تر از پیش تلاش کنند.

شهروندان تاکید می‌ورزند افرادی که از موقف شان در برابر شهروندان سوی استفاده می‌کنند، باید شناسایی و مجازات شوند.

هدایت‌الله باشنده کابل در این باره گفت: «این فرمان امیرالمومنین است که آن‌ها با مردم رفتار خوب کنند و فاصله ایجاد نکنند و اگر فاصله ایجاد شود به حکومت‌داری آن‌ها ضرر خواهد کرد.»

محمد بلال باشنده دیگر کابل گفت: «یگان عساکری که مردم را اذیب می‌کنند از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای شان کورس‌های مسلکی را دایر کند.»

این در حالی‌ست که در بیش از دو نیم سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، برخی از شهروندان کشور همواره از بدرفتاری نیروهای امنیتی و رفتار نامناسب محتسبین شکایت داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره