Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران؛ بیش از ۵۰ افغان از پاکستان اخراج شدند

در نخستین روز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان، بیش از ۵۰ تن به گونه اجباری از این کشور اخراج شدند.

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان هم‌چنان از رسیدگی کامل به چالش‌های مهاجران برگشت داده شده اطمینان می‌دهد.

علی رضا کریمی آگاه عرصه مهاجران گفت: «ما از امارت اسلامی خواهانیم که هرچه سریع‌تر بتوانند با مقام‌های عالی‌رتبه سازمان ملل متحد در پاکستان، انجوها و دفاتری که برای مهاجران در پاکستان مسوولیت دارند نشستی داشته باشند تا بتوانند دولت‌مردان پاکستان را قانع بسازند که مرحله دیپورتی شان به افغانستان می‌تواند یک اشتباه بزرگ باشد.»

اما برخی مهاجران افغان که در پاکستان بودباش دارند این سیاست‌های اسلام‌آباد در برابر مهاجران را عقده‌مندانه می‌دانند.

آنان خواهان تجدید نظر اسلام‌آباد در باره اخراج شان هستند.

اختر محمد مهاجر افغان در پاکستان گفت: «به مهاجران بدون اسناد گفتند بروید. ما را به گونه بسیار بد اخراج کردند.»

محمد یونس قاری‌زاده مهاجر دیگر افغان در پاکستان گفت: «خواست دیگر ما از سازمان ملل این است که باید با دولت پاکستان یک برنامه‌ای را تنظیم کنند و کسانی که تحت پوشش سازمان ملل هستند، باید آن‌ها را دولت و پولیس پاکستان آزار و اذیت و اخراج نکنند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند.

این درحالی‌ست که در مرحله نخست اخراج مهاجران افغان از پاکستان، نزدیک به شش‌صد هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از این کشور اخراج شدند.

آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران؛ بیش از ۵۰ افغان از پاکستان اخراج شدند

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان هم‌چنان از رسیدگی کامل به چالش‌های مهاجران برگشت داده شده اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

در نخستین روز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان، بیش از ۵۰ تن به گونه اجباری از این کشور اخراج شدند.

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان هم‌چنان از رسیدگی کامل به چالش‌های مهاجران برگشت داده شده اطمینان می‌دهد.

علی رضا کریمی آگاه عرصه مهاجران گفت: «ما از امارت اسلامی خواهانیم که هرچه سریع‌تر بتوانند با مقام‌های عالی‌رتبه سازمان ملل متحد در پاکستان، انجوها و دفاتری که برای مهاجران در پاکستان مسوولیت دارند نشستی داشته باشند تا بتوانند دولت‌مردان پاکستان را قانع بسازند که مرحله دیپورتی شان به افغانستان می‌تواند یک اشتباه بزرگ باشد.»

اما برخی مهاجران افغان که در پاکستان بودباش دارند این سیاست‌های اسلام‌آباد در برابر مهاجران را عقده‌مندانه می‌دانند.

آنان خواهان تجدید نظر اسلام‌آباد در باره اخراج شان هستند.

اختر محمد مهاجر افغان در پاکستان گفت: «به مهاجران بدون اسناد گفتند بروید. ما را به گونه بسیار بد اخراج کردند.»

محمد یونس قاری‌زاده مهاجر دیگر افغان در پاکستان گفت: «خواست دیگر ما از سازمان ملل این است که باید با دولت پاکستان یک برنامه‌ای را تنظیم کنند و کسانی که تحت پوشش سازمان ملل هستند، باید آن‌ها را دولت و پولیس پاکستان آزار و اذیت و اخراج نکنند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند.

این درحالی‌ست که در مرحله نخست اخراج مهاجران افغان از پاکستان، نزدیک به شش‌صد هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از این کشور اخراج شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره