Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عملی شدن پروژه‌های شهرداری؛ دکان‌داران در کابل چه می‌خواهند؟

شماری از دکان‌داران در پایتخت از این‌که دکان‌های شان در معرض تخریب برای عملی‌ شدن پروژه‌های شهرداری قرار گرفته، ابراز نگرانی کرده‌اند.

دکان‌داران با آن‌که از توسعه جاده‌های کابل خرسند هستند؛ اما از شهرداری کابل خواسته‌اند تا برای شان یک جای بدیل در نظر گیرد.

نیاز محمد یکی از ده‌ها دکان‌دار در منطقه‌ی دوغ‌آباد کابل است. او درباره این‌که دکانش قرار است تخریب شود گفت: «جاهای که تخریب می‌شود زیر استملاک است باید به این‌ها همین‌قدر اجازه داده شود که مال‌های خود را بیرون کنند برای فروش چون تاریخ این‌ها می‌گذرد.»

با آغاز توسعه و ساخت‌وساز برخی جاده‌های پایتخت در سال روان خورشیدی از سوی شهرداری کابل، دکان‌داران و کسانی که زمینه کار و بار شان را با عملی شدن این پروژه‌ها از دست می‌دهند خواستار فراهم‌سازی جای بدیل برای ادامه کار هستند.

محمد حیدر یکی از دکان‌داران چنین خواست دارد: «کار خوبی است ساحه دوغ‌آباد رونق پیدا می‌کند و حالی که دکان‌ها ما رفته، اما مال ما رفته در دکان پیش از این خوب بود ما از طریق همان مال خود یک نفقه فامیل را پیدا می‌کردیم.»

هم‌زمان شهرداری کابل از پرداخت هزینه مکان‌های رهایشی و دکان‌ها که در معرض تخریب قرار دارند، اطمینان داده است.

نعمت بارکزی نماینده شهرداری کابل در این باره افزود: «بدون شک زمانی‌که شهرداری کابل در ساحاتی اقدام به ساخت سرک‌های پلانی می‌کند ما در این راستا موانع را بر می‌داریم چی آن دکان باشد یا خانه شهرداری کابل خساره زمین و دکان را پرداخت می‌کند.»

شهرداری کابل هم‌چنان آمار داده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی ۱۶۵ پروژه را به ارزش ۶ اعشاریه ۴ میلیارد افغانی در پایتخت عملی خواهد کرد. این پروژه‌ها شامل سرک سازی، ساخت کانال‌ها، ساحات سبز و برخی پروژه‌های دیگر اند.

عملی شدن پروژه‌های شهرداری؛ دکان‌داران در کابل چه می‌خواهند؟

هم‌زمان شهرداری کابل از پرداخت هزینه مکان‌های رهایشی و دکان‌ها که در معرض تخریب قرار دارند، اطمینان داده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دکان‌داران در پایتخت از این‌که دکان‌های شان در معرض تخریب برای عملی‌ شدن پروژه‌های شهرداری قرار گرفته، ابراز نگرانی کرده‌اند.

دکان‌داران با آن‌که از توسعه جاده‌های کابل خرسند هستند؛ اما از شهرداری کابل خواسته‌اند تا برای شان یک جای بدیل در نظر گیرد.

نیاز محمد یکی از ده‌ها دکان‌دار در منطقه‌ی دوغ‌آباد کابل است. او درباره این‌که دکانش قرار است تخریب شود گفت: «جاهای که تخریب می‌شود زیر استملاک است باید به این‌ها همین‌قدر اجازه داده شود که مال‌های خود را بیرون کنند برای فروش چون تاریخ این‌ها می‌گذرد.»

با آغاز توسعه و ساخت‌وساز برخی جاده‌های پایتخت در سال روان خورشیدی از سوی شهرداری کابل، دکان‌داران و کسانی که زمینه کار و بار شان را با عملی شدن این پروژه‌ها از دست می‌دهند خواستار فراهم‌سازی جای بدیل برای ادامه کار هستند.

محمد حیدر یکی از دکان‌داران چنین خواست دارد: «کار خوبی است ساحه دوغ‌آباد رونق پیدا می‌کند و حالی که دکان‌ها ما رفته، اما مال ما رفته در دکان پیش از این خوب بود ما از طریق همان مال خود یک نفقه فامیل را پیدا می‌کردیم.»

هم‌زمان شهرداری کابل از پرداخت هزینه مکان‌های رهایشی و دکان‌ها که در معرض تخریب قرار دارند، اطمینان داده است.

نعمت بارکزی نماینده شهرداری کابل در این باره افزود: «بدون شک زمانی‌که شهرداری کابل در ساحاتی اقدام به ساخت سرک‌های پلانی می‌کند ما در این راستا موانع را بر می‌داریم چی آن دکان باشد یا خانه شهرداری کابل خساره زمین و دکان را پرداخت می‌کند.»

شهرداری کابل هم‌چنان آمار داده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی ۱۶۵ پروژه را به ارزش ۶ اعشاریه ۴ میلیارد افغانی در پایتخت عملی خواهد کرد. این پروژه‌ها شامل سرک سازی، ساخت کانال‌ها، ساحات سبز و برخی پروژه‌های دیگر اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره