تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ جنجال‌ها در مجلس برسر قانون تصویب‌شدۀ حمایت از کودکان

جنجال‌ها بر سر قانون تصویب‌شدۀ حمایت از کودکان کماکان در مجلس نماینده‌گان ادامه دارند و امروز (شنبه، ۲۳قوس) دومین نشست عمومی مجلس نیز به همین دلیل جنجالی شد و شماری از نماینده‌گان درگیری‌های لفظی داشتند.

قانون حمایت از کودکان، به تاریخ هژده ماه جاری هجری خورشیدی، از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد؛ اما شماری از نماینده‌گان مخالف تصویب این قانون اند.

نماینده‌گان مخالف که بیشتر شان مردان استند، مشخص شدن سن هژده سال برای کودکان در این قانون را غیر اسلامی می‌دانند.

حبیب‌الرحمان سیاف، یکی از این نماینده‌گان مخالف است: «همین حالا به محاکم غیرقانونی مکتوب روان شده که شما پایان زیر سن هژده را اگر در ممارثت جنسی نامشروع گرفتین مجازاتش نکنین.»

ملا محمد خان تره خیل، نمایندۀ دیگری است که دربارۀ این قانون ملاحظه دارد: «این یک خواهش است که دربارۀ این قانون زیاد پافشاری نکنید که این قانون با دین اسلام در مخالفت است.»

اما، موافقان این قانون که بیشتر شان زنان استند، هم‌کاران معترض شان را به نا آگاهی از دین و زورگویی متهم می‌سازند.

شینکی کروخیل، نمایندۀ موافق این قانون گفت: «شما تمام این موارد را ببینید که کدام بخش آن خلاف اسلام و شریعت است! ما الحمدالله همه مسلمان استیم.»

فاطمه کوهستانی، نمایندۀ دیگر نیز اظهار داشت: «یکی از بخش‌‎های مهم این قانون است که بچه بازی را منع قرار می‌دهد؛ آیا وکلای معزز می‌خواهند بچه بازی مروج باشد؟»

در پی این جنجال‌ها، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان هیئت ده نفری را از اعضای مجلس به مدیریت امیرخان یار، معاون نخست مجلس که در نشست امروز حضور نیز نداشت برای بررسی محتوای این قانون و نیز این‌که آیا در روز رأی‌گیری نصاب تکمیل بود یا نه گماشت: «»

اما، شماری از نماینده‌گان زن که موافق تصویب قانون حمایت از کودکان استند، تصمیم رییس مجلس را خلاف قانون می‌دانند و نمی‌پذیرند.

قانون حمایت از حقوق کودکان در حالی در مجلس نماینده‌گان جنجالی شده که در حدود یک هفته دیگر به پایان سال مالی مانده‌است و تا کنون مجلس نماینده‌گان دربارۀ قطعیه سال ۱۳۹۷و نیز بودجه تصمیم نگرفته‌است.

اگر مجلس نتواند در این باره به‌زودی تصمیم بگیرد، پرداخت تنخواه‌های کارمندان دولتی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

ادامۀ جنجال‌ها در مجلس برسر قانون تصویب‌شدۀ حمایت از کودکان

شماری از نماینده‌گان مخالف این قانون، هشدار می‌دهند تا این تصمیم تغییر نکند اجازه نخواهند داد آجندای دیگری در مجلس به بحث گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

جنجال‌ها بر سر قانون تصویب‌شدۀ حمایت از کودکان کماکان در مجلس نماینده‌گان ادامه دارند و امروز (شنبه، ۲۳قوس) دومین نشست عمومی مجلس نیز به همین دلیل جنجالی شد و شماری از نماینده‌گان درگیری‌های لفظی داشتند.

قانون حمایت از کودکان، به تاریخ هژده ماه جاری هجری خورشیدی، از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد؛ اما شماری از نماینده‌گان مخالف تصویب این قانون اند.

نماینده‌گان مخالف که بیشتر شان مردان استند، مشخص شدن سن هژده سال برای کودکان در این قانون را غیر اسلامی می‌دانند.

حبیب‌الرحمان سیاف، یکی از این نماینده‌گان مخالف است: «همین حالا به محاکم غیرقانونی مکتوب روان شده که شما پایان زیر سن هژده را اگر در ممارثت جنسی نامشروع گرفتین مجازاتش نکنین.»

ملا محمد خان تره خیل، نمایندۀ دیگری است که دربارۀ این قانون ملاحظه دارد: «این یک خواهش است که دربارۀ این قانون زیاد پافشاری نکنید که این قانون با دین اسلام در مخالفت است.»

اما، موافقان این قانون که بیشتر شان زنان استند، هم‌کاران معترض شان را به نا آگاهی از دین و زورگویی متهم می‌سازند.

شینکی کروخیل، نمایندۀ موافق این قانون گفت: «شما تمام این موارد را ببینید که کدام بخش آن خلاف اسلام و شریعت است! ما الحمدالله همه مسلمان استیم.»

فاطمه کوهستانی، نمایندۀ دیگر نیز اظهار داشت: «یکی از بخش‌‎های مهم این قانون است که بچه بازی را منع قرار می‌دهد؛ آیا وکلای معزز می‌خواهند بچه بازی مروج باشد؟»

در پی این جنجال‌ها، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان هیئت ده نفری را از اعضای مجلس به مدیریت امیرخان یار، معاون نخست مجلس که در نشست امروز حضور نیز نداشت برای بررسی محتوای این قانون و نیز این‌که آیا در روز رأی‌گیری نصاب تکمیل بود یا نه گماشت: «»

اما، شماری از نماینده‌گان زن که موافق تصویب قانون حمایت از کودکان استند، تصمیم رییس مجلس را خلاف قانون می‌دانند و نمی‌پذیرند.

قانون حمایت از حقوق کودکان در حالی در مجلس نماینده‌گان جنجالی شده که در حدود یک هفته دیگر به پایان سال مالی مانده‌است و تا کنون مجلس نماینده‌گان دربارۀ قطعیه سال ۱۳۹۷و نیز بودجه تصمیم نگرفته‌است.

اگر مجلس نتواند در این باره به‌زودی تصمیم بگیرد، پرداخت تنخواه‌های کارمندان دولتی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

هم‌رسانی کنید