تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صدمین سالروز استقلال افغانستان در سراسر کشور تجلیل شد

از این میان رییس جمهور در مراسمی از بهر یادبود از صدمین سالروز آزادی کشور، تأکید می‌ورزد که هراس افگنان در آن سوی خط دیورند لانه دارند و مردمان آن سوی دیورند نیز باید از بهر نابودسازی این لانه ها، همکاری کنند.

رییس جمهور در واکنش به حمله انتحاری شنبه شب در کابل، می گوید که نیروهای دولتی، در هربخش کشور، اعضای داعش را آماج قرار خواهند داد و این گروه را ریشه کن خواهند ساخت.

آقای غنی پیش از چاشت امروز دوشنبه پای منار استقلال در محوطه وزارت دفاع ملی، اکلیل گُل گذاشت. 

حکومت افغانستان، برنامه های گسترده یی را که در پیوند با صدمین سال روز آزادی این کشور تهیه کرده بود، به تعویق انداخته است و در این روز، حکومت در پایتخت، تنها به همین گُل گذاری و سخنرانی کوتاهی از اشرف غنی بسنده کرده است.

سخنرانی یی که در آن، بیشتر به حمله انتحاری شنبه شب بر یک مراسم عروسی در کابل پرداخته می شود و همانند گذشته، در این گفته ها، از ریشه داشتن چنین رویدادها در آن سوی خط دیورند نیز یاد می گردد.

رییس جمهور غنی گفت: «من بر مردمان آن سوی خط دیورند که بسیار بشردوست و صلح خواه استند و هم زمان قربانیان جنگ و هراس افگنی استند، صدا می زنم که از هر راهکار که آنان می توانند، مراکز تولید و آموزش هراس افگنی را در منطقه آماج قرار بدهند.»

کابل در هفته های اخیر، شب و روزهای متفاوتی را گواه بود و تمامی بخش های شهر، گواه تدابیر ویژه یی بودند که از بهر برگذاری جشن آزادی گرفته شده بودند.

با این حال، در این مدت، مردم همواره بر تأمین امنیت شهر تأکید می ورزیدند.

لطیف نظری - باشنده کابل، گفت: «امنیت کامل نیست و صلح هم نیست که تمام هم وطنان ما برآیند و کُل شان علاقه دارند واقعاً که برآیند و این جشن را تجلیل بکنند.»

حاجی لالا - باشنده خوست، گفت: «انشاالله که در این وطن صلح بیاید، امن بیاید. تمام افغانان به ارمان همین صلح و همین امن استند.»

سرانجام، این نگرانی های مردم به حقیقت پیوستند و همه چیز با رویداد شنبه شب، برهم خورد.

این همه نهادهای امنیتی را به خاطر آنچه که توجه نکردن به جزییات در برنامه های امنیتی این شب و روزها در کابل گفته می شود، با انتقادها روبرو ساخته است. 

خالد پشتون - عضو پیشین مجلس نماینده گان، گفت: «صدمین سال روز جشن آزادی افغانستان، نهایت برای مردم مهم است. ما هرگز نمی توانیم این روز را فراموش کنیم. این که بعضی دست های خارجی استند، همسایه ها دست دارند، نمی خواهند از این روز تجلیل شود، ما باید در برابر آنان مبارزه کنیم.»

هرچند رییس جمهور غنی در باره چگونه گی این حمله، دیدگاه دگری دارد.

او گفت: «دشمنان مردم و خاک ما، نتوانستند این جشن و این خوشحالی را ببینند. این دشمن، توانایی رویایی با نیروهای دلاور ما را ندارد.»
 
حکومت افغانستان، از بهر برگذاری برنامه های گونه گون در پیوند با صدمین سال روز آزادی کشور، در حدود چهارصد میلیون افغانی هزینه کرده است.

بخش بزرگی از این برنامه ها که گشایش کاخ دارالامان از مهم ترین آن ها بود، در این روز به تعویق افتادند.

دیده شود که حکومت چه زمانی خواهد توانست این برنامه را عملی سازد.

صدمین سالروز استقلال افغانستان در سراسر کشور تجلیل شد

آقای غنی پیش از چاشت امروز دوشنبه پای منار استقلال در محوطه وزارت دفاع ملی، اکلیل گُل گذاشت. 

Thumbnail

از این میان رییس جمهور در مراسمی از بهر یادبود از صدمین سالروز آزادی کشور، تأکید می‌ورزد که هراس افگنان در آن سوی خط دیورند لانه دارند و مردمان آن سوی دیورند نیز باید از بهر نابودسازی این لانه ها، همکاری کنند.

رییس جمهور در واکنش به حمله انتحاری شنبه شب در کابل، می گوید که نیروهای دولتی، در هربخش کشور، اعضای داعش را آماج قرار خواهند داد و این گروه را ریشه کن خواهند ساخت.

آقای غنی پیش از چاشت امروز دوشنبه پای منار استقلال در محوطه وزارت دفاع ملی، اکلیل گُل گذاشت. 

حکومت افغانستان، برنامه های گسترده یی را که در پیوند با صدمین سال روز آزادی این کشور تهیه کرده بود، به تعویق انداخته است و در این روز، حکومت در پایتخت، تنها به همین گُل گذاری و سخنرانی کوتاهی از اشرف غنی بسنده کرده است.

سخنرانی یی که در آن، بیشتر به حمله انتحاری شنبه شب بر یک مراسم عروسی در کابل پرداخته می شود و همانند گذشته، در این گفته ها، از ریشه داشتن چنین رویدادها در آن سوی خط دیورند نیز یاد می گردد.

رییس جمهور غنی گفت: «من بر مردمان آن سوی خط دیورند که بسیار بشردوست و صلح خواه استند و هم زمان قربانیان جنگ و هراس افگنی استند، صدا می زنم که از هر راهکار که آنان می توانند، مراکز تولید و آموزش هراس افگنی را در منطقه آماج قرار بدهند.»

کابل در هفته های اخیر، شب و روزهای متفاوتی را گواه بود و تمامی بخش های شهر، گواه تدابیر ویژه یی بودند که از بهر برگذاری جشن آزادی گرفته شده بودند.

با این حال، در این مدت، مردم همواره بر تأمین امنیت شهر تأکید می ورزیدند.

لطیف نظری - باشنده کابل، گفت: «امنیت کامل نیست و صلح هم نیست که تمام هم وطنان ما برآیند و کُل شان علاقه دارند واقعاً که برآیند و این جشن را تجلیل بکنند.»

حاجی لالا - باشنده خوست، گفت: «انشاالله که در این وطن صلح بیاید، امن بیاید. تمام افغانان به ارمان همین صلح و همین امن استند.»

سرانجام، این نگرانی های مردم به حقیقت پیوستند و همه چیز با رویداد شنبه شب، برهم خورد.

این همه نهادهای امنیتی را به خاطر آنچه که توجه نکردن به جزییات در برنامه های امنیتی این شب و روزها در کابل گفته می شود، با انتقادها روبرو ساخته است. 

خالد پشتون - عضو پیشین مجلس نماینده گان، گفت: «صدمین سال روز جشن آزادی افغانستان، نهایت برای مردم مهم است. ما هرگز نمی توانیم این روز را فراموش کنیم. این که بعضی دست های خارجی استند، همسایه ها دست دارند، نمی خواهند از این روز تجلیل شود، ما باید در برابر آنان مبارزه کنیم.»

هرچند رییس جمهور غنی در باره چگونه گی این حمله، دیدگاه دگری دارد.

او گفت: «دشمنان مردم و خاک ما، نتوانستند این جشن و این خوشحالی را ببینند. این دشمن، توانایی رویایی با نیروهای دلاور ما را ندارد.»
 
حکومت افغانستان، از بهر برگذاری برنامه های گونه گون در پیوند با صدمین سال روز آزادی کشور، در حدود چهارصد میلیون افغانی هزینه کرده است.

بخش بزرگی از این برنامه ها که گشایش کاخ دارالامان از مهم ترین آن ها بود، در این روز به تعویق افتادند.

دیده شود که حکومت چه زمانی خواهد توانست این برنامه را عملی سازد.

هم‌رسانی کنید