تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اظهار همدردی رییس جمهورغنی با فلسطینیان در نشست کشورهای اسلامی

کاخ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی روز شنبه (۲۹ ثور) می‌گوید که رییس‌جمهورغنی، پس‌از اشتراک در نشست فوق‌العادۀ سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی، که روز جمعه در شهر استانبول ترکیه دربارۀ بیت‌المقدس برگزار شده بود، بامداد امروز به کشور برگشت.
 
در این نشست، رییس‌جمهورغنی گفت که به‌منظور رسیده‌گی به مسئله‌ی فلسطین و جست‌وجوی راه‌های حل پایدار به منازعه بین اسرائیل و اعراب، باید کوشش‌های دوام‌دار صورت گیرد.
 
آقای غنی بیان ‌داشت که رنج و درد مردم فلسطین، ما را به این‌جا کشانیده‌است و افزود که مردم فلسطین از ما تنها همدردی نمی‎خواهند، بل خواستار پشتیبانی‌مان استند تا زنده‌گی با عزت‌شان برگردد.
 
او اظهار داشت که ما در یک برهۀ تراژید گردهم آمده‌ایم، زیرا غیرنظامیان فلسطینی به‌خاطر داشتن حقوق اساسی سیاسی و بشری می‌میرند. رییس‌جمهور افزود: «بی‌عدالتی‌که بر مردم فلسطین تحمیل می‌گردد، تکرار خشونت و تبعیضی است که علیه یهودیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپای شرقی و غربی صورت گرفته‌است.»
 
ریس‌جمهور هم‌چنان گفت که اندازه و تداوم خشونت منجر به ایجاد بی‌پروایی شده‌است و بی‌باوری نسبت به آینده و جهتی‌که جهان به سوی آن در حرکت است، بر شرایط حاضر سایه افکنده‌است.
 
او، در این باره گفت: «خلایی‌که بین ارزش‌های حقوق بشر و حقوق سیاسی، عدالت و انصاف خصوصا در جهان اسلام ایجاد شده؛ باعث افزایش بی‌اعتمادی به توانایی نهادهای بین‌المللی برای تحقق صلح و ثبات گردیده‌است.»
 
رییس‌جمهور گفت که ما با یک بحران تفاهم و همکاری مواجه استیم که منتج به اتخاذ راه‌های حل باخت-باخت به‌جای راه‌های حل برد-برد می‌گردد.
 
رییس‌جمهور کشور بر ایجاد چارچوب جهت دست‌یابی به ثبات سیاسی، ایجاد یک سازوکار همکاری دولت با دولت میان کشورهای همسایه‌یی که در آن‌ها انگیزۀ شامل‌شدن در جنگ‌های نیابتی و ایجاد قلمروهای نفوذ عوامل جنگ و منازعه وجود دارد، تأکید کرد.
 
آقای غنی، تصریح ‌داشت که باید از نمونه‎های موفق همکاری منطقه‎یی از طریق توافق روی تقویت ظرفیت سازمان همکاری‎های اسلامی استفاده شود. او سازمان مذکور را بستری برای بحث روی چالش‌های جمعی و سازوکار صلح‌سازی میان کشورهای عضو عنوان کرد.
 
رییس‌جمهورغنی خاطرنشان‌ ساخت که باید برای تشریح اسلام به‌عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسل‌های جوان مسلمان، تصویر کلی ارائه شود و نیاز به گفت‌وگوی تمدن اسلامی با دیگر تمدن‌ها است.
 
رییس‌جمهور افزود که ما در یک برهۀ تاریخی زنده‌گی می‎کنیم که پُراز خطر و فرصت است و رهبری و مدیریت درست در چنین شرایطی، می‌تواند سبب ایجاد تغییرات مثبت شوند.
 
او، از رییس‌جمهور اردوغان، ازبهر ابتکار برگزاری نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی و نیز از سکرتریت سازمان مذکور به خاطر ترتیب و تنظیم این نشست، ستایش کرد.

این درحالی است که، در درگیری‌ها میان جوانان فلسطینی و نظامیان اسراییلی در مرز غزه با اسراییل، ده‌ها تن کشته شدند و نزدیک به ۳۰۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

جوانان فلسطینی‌که ازبهر انتقال سفارت امریکا از تل‌ابیب به بیت‌المقدس به‌سوی مرز میان اسراییل و غزه حرکت کردند، با شلیک مسقیم نظامیان اسراییلی روبه‌رو شده‌اند. 
 
فلسطینیان می‌گویند که امریکا و اسراییل با انتقال سفارت امریکا به بیت‌المقدس، به سرزمین‌های فلسطینی تجاوز کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، تاکنون در این درگیری‌ها نزدیک به ۶۰ تن کشته و نزدیک به ۳۰۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

افغانستان

اظهار همدردی رییس جمهورغنی با فلسطینیان در نشست کشورهای اسلامی

رییس‌جمهورغنی، در این نشست گفت که او به‌ نماینده‌گی از مردم افغانستان برای غم‌شریکی با مردم فلسطین، به ترکیه آمده‌است.

تصویر بندانگشتی

کاخ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی روز شنبه (۲۹ ثور) می‌گوید که رییس‌جمهورغنی، پس‌از اشتراک در نشست فوق‌العادۀ سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی، که روز جمعه در شهر استانبول ترکیه دربارۀ بیت‌المقدس برگزار شده بود، بامداد امروز به کشور برگشت.
 
در این نشست، رییس‌جمهورغنی گفت که به‌منظور رسیده‌گی به مسئله‌ی فلسطین و جست‌وجوی راه‌های حل پایدار به منازعه بین اسرائیل و اعراب، باید کوشش‌های دوام‌دار صورت گیرد.
 
آقای غنی بیان ‌داشت که رنج و درد مردم فلسطین، ما را به این‌جا کشانیده‌است و افزود که مردم فلسطین از ما تنها همدردی نمی‎خواهند، بل خواستار پشتیبانی‌مان استند تا زنده‌گی با عزت‌شان برگردد.
 
او اظهار داشت که ما در یک برهۀ تراژید گردهم آمده‌ایم، زیرا غیرنظامیان فلسطینی به‌خاطر داشتن حقوق اساسی سیاسی و بشری می‌میرند. رییس‌جمهور افزود: «بی‌عدالتی‌که بر مردم فلسطین تحمیل می‌گردد، تکرار خشونت و تبعیضی است که علیه یهودیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپای شرقی و غربی صورت گرفته‌است.»
 
ریس‌جمهور هم‌چنان گفت که اندازه و تداوم خشونت منجر به ایجاد بی‌پروایی شده‌است و بی‌باوری نسبت به آینده و جهتی‌که جهان به سوی آن در حرکت است، بر شرایط حاضر سایه افکنده‌است.
 
او، در این باره گفت: «خلایی‌که بین ارزش‌های حقوق بشر و حقوق سیاسی، عدالت و انصاف خصوصا در جهان اسلام ایجاد شده؛ باعث افزایش بی‌اعتمادی به توانایی نهادهای بین‌المللی برای تحقق صلح و ثبات گردیده‌است.»
 
رییس‌جمهور گفت که ما با یک بحران تفاهم و همکاری مواجه استیم که منتج به اتخاذ راه‌های حل باخت-باخت به‌جای راه‌های حل برد-برد می‌گردد.
 
رییس‌جمهور کشور بر ایجاد چارچوب جهت دست‌یابی به ثبات سیاسی، ایجاد یک سازوکار همکاری دولت با دولت میان کشورهای همسایه‌یی که در آن‌ها انگیزۀ شامل‌شدن در جنگ‌های نیابتی و ایجاد قلمروهای نفوذ عوامل جنگ و منازعه وجود دارد، تأکید کرد.
 
آقای غنی، تصریح ‌داشت که باید از نمونه‎های موفق همکاری منطقه‎یی از طریق توافق روی تقویت ظرفیت سازمان همکاری‎های اسلامی استفاده شود. او سازمان مذکور را بستری برای بحث روی چالش‌های جمعی و سازوکار صلح‌سازی میان کشورهای عضو عنوان کرد.
 
رییس‌جمهورغنی خاطرنشان‌ ساخت که باید برای تشریح اسلام به‌عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسل‌های جوان مسلمان، تصویر کلی ارائه شود و نیاز به گفت‌وگوی تمدن اسلامی با دیگر تمدن‌ها است.
 
رییس‌جمهور افزود که ما در یک برهۀ تاریخی زنده‌گی می‎کنیم که پُراز خطر و فرصت است و رهبری و مدیریت درست در چنین شرایطی، می‌تواند سبب ایجاد تغییرات مثبت شوند.
 
او، از رییس‌جمهور اردوغان، ازبهر ابتکار برگزاری نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی و نیز از سکرتریت سازمان مذکور به خاطر ترتیب و تنظیم این نشست، ستایش کرد.

این درحالی است که، در درگیری‌ها میان جوانان فلسطینی و نظامیان اسراییلی در مرز غزه با اسراییل، ده‌ها تن کشته شدند و نزدیک به ۳۰۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

جوانان فلسطینی‌که ازبهر انتقال سفارت امریکا از تل‌ابیب به بیت‌المقدس به‌سوی مرز میان اسراییل و غزه حرکت کردند، با شلیک مسقیم نظامیان اسراییلی روبه‌رو شده‌اند. 
 
فلسطینیان می‌گویند که امریکا و اسراییل با انتقال سفارت امریکا به بیت‌المقدس، به سرزمین‌های فلسطینی تجاوز کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، تاکنون در این درگیری‌ها نزدیک به ۶۰ تن کشته و نزدیک به ۳۰۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید