Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض باشنده‌گان پروان در برابر عملیات مشترک نظامی نیروهای افغان

شماری از باشنده‌گان ولایت پروان در واکنش به جان باختن سه تن در یک عملیات مشترک نظامی در این ولایت مرکزی افغانستان، شاهراه کابل-مزار را بامداد امروز جمعه به روی رفت‌ و آمد بستند.

این معترضان از صبح زود روی جاده آمدند و در واکنش به جان باختن سه تن که این معترضان آنان را غیرنظامیان می‌گویند این شاهراه را و می‌گویند که خواهان بررسی این رویداد استند. 

در همین حال محمد محفوظ ولی‌زاده، فرمانده پولیس پروان، به طلوع نیوز گفت که این عملیات بدون هماهنگی آنان از سوی نیروهای ویژه و نیروهای خارجی درمنطقه باخان ولسوالی جبل السراج دیشب راه اندازی شد که سه غیرنظامی در آن جان باخته اند.

به گفته او، این عملیات برای بازداشت یک سردسته افراد مسلح غیرمسوول به نام وزیر راه اندازی شده بود اما او می‌افزاید که این نیروها به محل اشتبا یورش بردند و باعث تلفات غیرنظامیان شده اند. 

تصویرهایی که رسانه‌های اجتماعی پخش شده اند و گفته می‌شود پس از این عملیات نظامی برداشته شده اند، یک خانه تخریب شده را نشان می‌دهند که به گفتۀ باشنده‌گان این منطقه در این عملیات نظامی تخریب شده است. 

مقام‌های امنیتی در کابل تاکنون در این باره چیزی نگفته اند. 

اعتراض باشنده‌گان پروان در برابر عملیات مشترک نظامی نیروهای افغان

این معترضان می‌گویند که آنان از حکومت می‌خواهند تا این رویداد را بررسی کند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت پروان در واکنش به جان باختن سه تن در یک عملیات مشترک نظامی در این ولایت مرکزی افغانستان، شاهراه کابل-مزار را بامداد امروز جمعه به روی رفت‌ و آمد بستند.

این معترضان از صبح زود روی جاده آمدند و در واکنش به جان باختن سه تن که این معترضان آنان را غیرنظامیان می‌گویند این شاهراه را و می‌گویند که خواهان بررسی این رویداد استند. 

در همین حال محمد محفوظ ولی‌زاده، فرمانده پولیس پروان، به طلوع نیوز گفت که این عملیات بدون هماهنگی آنان از سوی نیروهای ویژه و نیروهای خارجی درمنطقه باخان ولسوالی جبل السراج دیشب راه اندازی شد که سه غیرنظامی در آن جان باخته اند.

به گفته او، این عملیات برای بازداشت یک سردسته افراد مسلح غیرمسوول به نام وزیر راه اندازی شده بود اما او می‌افزاید که این نیروها به محل اشتبا یورش بردند و باعث تلفات غیرنظامیان شده اند. 

تصویرهایی که رسانه‌های اجتماعی پخش شده اند و گفته می‌شود پس از این عملیات نظامی برداشته شده اند، یک خانه تخریب شده را نشان می‌دهند که به گفتۀ باشنده‌گان این منطقه در این عملیات نظامی تخریب شده است. 

مقام‌های امنیتی در کابل تاکنون در این باره چیزی نگفته اند. 

هم‌رسانی کنید