Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای امنیت ملی: طالبان درسه هفته باعث جان باختن ۱۲۱غیرنظامی شدند

شورای امنیت ملی می‌گوید که بیش از ۱۲۰ غیرنظامی در سه هفته نخست ماه رمضان در حمله‌های طالبان جان باختند و به ۳۴۱ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

این شورا می‌‌افزاید که حمله‌های طالبان در هفته سوم ماه رمضان نسبت به هفته دوم ماه رمضان ۳۳ درصد افزایش یافته‌اند.

جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «طالبان و همکاران شان که عملیات‌هار انجا داده‌است نسبت به هفته دوم ماه مبارک رمضان ۳۳ فیصد افزایش را نشان می‌دهد.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی می‌گوید که پس از آن‌که نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در آمدند، ده‌ها جنگجوی طالب در حمله‌های این نیروها در بخش‌هایی از کشور کشته و زخمی شدند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «در چند روز گذشته ما توانستیم که حملات قوی را بالای مواضع دشمن انجام بدهیم و تلقات سنگین به دشمن هم وارد شد.»

طالبان نیز ادعای وارد کردن تلفات به نیروهای دولتی را دارند و می‌گویند که به حمله‌های شان ادامه خواهند داد. 

اما شماری از نظامیان دوام خشونت را برای رسیدن به صلح کار ساز نمی‌دانند.

شیر محمد کریمی، نظامی پیشین بیان داشت: «بخاطر این‌که حملات این‌ها [طالبان] خنثی شود تعرض به‌کار است؛ اما در اینجا یک نقض وجود دارد که تلقات ملکی را افزایش می‌دهد.»

سیداکبرآغا، عضو پیشین گروه طالبان نیز افزود: «هر دو باید به یک میکانیزم اسلامی موافقه کنند و بر اساس آن پیش بروند.»

هرچند انتطار می‌رفت پس از توافق صلح امریکا با طالبان از میزان نبردها در کشور کاسته شود، اما نبردهای چند روز اخیر در بخش‌های کشور نشان می‌دهند که این توافق تاثیری روی کاهش خشونت‌ها نداشته‌است.

شورای امنیت ملی: طالبان درسه هفته باعث جان باختن ۱۲۱غیرنظامی شدند

وزارت دفاع ملی می‌گوید که پس از آن‌که نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در آمدند، ده‌ها جنگجوی طالب در حمله‌های این نیروها در بخش‌هایی از کشور کشته و زخمی شدند.

Thumbnail

شورای امنیت ملی می‌گوید که بیش از ۱۲۰ غیرنظامی در سه هفته نخست ماه رمضان در حمله‌های طالبان جان باختند و به ۳۴۱ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

این شورا می‌‌افزاید که حمله‌های طالبان در هفته سوم ماه رمضان نسبت به هفته دوم ماه رمضان ۳۳ درصد افزایش یافته‌اند.

جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «طالبان و همکاران شان که عملیات‌هار انجا داده‌است نسبت به هفته دوم ماه مبارک رمضان ۳۳ فیصد افزایش را نشان می‌دهد.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی می‌گوید که پس از آن‌که نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در آمدند، ده‌ها جنگجوی طالب در حمله‌های این نیروها در بخش‌هایی از کشور کشته و زخمی شدند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «در چند روز گذشته ما توانستیم که حملات قوی را بالای مواضع دشمن انجام بدهیم و تلقات سنگین به دشمن هم وارد شد.»

طالبان نیز ادعای وارد کردن تلفات به نیروهای دولتی را دارند و می‌گویند که به حمله‌های شان ادامه خواهند داد. 

اما شماری از نظامیان دوام خشونت را برای رسیدن به صلح کار ساز نمی‌دانند.

شیر محمد کریمی، نظامی پیشین بیان داشت: «بخاطر این‌که حملات این‌ها [طالبان] خنثی شود تعرض به‌کار است؛ اما در اینجا یک نقض وجود دارد که تلقات ملکی را افزایش می‌دهد.»

سیداکبرآغا، عضو پیشین گروه طالبان نیز افزود: «هر دو باید به یک میکانیزم اسلامی موافقه کنند و بر اساس آن پیش بروند.»

هرچند انتطار می‌رفت پس از توافق صلح امریکا با طالبان از میزان نبردها در کشور کاسته شود، اما نبردهای چند روز اخیر در بخش‌های کشور نشان می‌دهند که این توافق تاثیری روی کاهش خشونت‌ها نداشته‌است.

هم‌رسانی کنید