Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌های قربانیان حمله نیروهای استرالیایی در ارزگان غرامت می‌خواهند

شماری از باشندگان شهر ترینکوت در ارزگان که بسته‌گان شان در حمله‌های هوایی نیروهای استرالیایی از دست داده‌اند، خواهان دریافت غرامت شده‌اند.

به گفته‌ی آنان، ۶۰ تن در عملیات شبانه‌ی نیروهای استرالیایی در منطقه‌ی ککرگ ترینکوت در سال ۲۰۱۰ میلادی، کشته شدند و ۵۹ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در میان کشته شدگان، ۲۲ مرد، ۱۶ زن و ۲۲ کودک شامل اند و ۲۰ مرد، ۱۸ زن و ۲۱ کودک در این عملیات زخمی شدند.

اکنون خانواده‌های قربانیان از دادگاه‌های بین‌المللی خواستار تامین عدالت و پرداخت غرامت شده‌اند.

نور محمد عضو یکی از خانواده‌های قربانیان ارزگان، گفت: «همین خواست را داریم که آنان محاکمه شوند. چون بر ما ظلم شده است. این‌جا نه داعش بود و نه طالبان. هیچ خارجی وجود نداشت. در جریان حمله هر کسی که می‌گریخت بر آن شلیک می‌کردند.»

ولی محمد یکی دیگر از وابستگان قربانیان می‌گوید: «آن‌جا هواپیما نشست. هر کسی که فرار می‌کرد، مورد شلیک قرار می‌دادند. هیچ چیزی معلوم نمی‌شد. صبح که شد دیدیم بسیاری‌ها شهید شدند. هیچ حضیره نبود که در آن کار خاک‌سپاری جریان نداشته باشد.»

محمدالله که ۱۴ عضو خانواده‌اش را در آن عملیات از دست داده و ۶ عضو دیگر خانواده‌اش زخم برداشته بودند، خاطرات تلخ آن شب را این‌گونه روایت می‌کند: «تنها بیست تن از خانواده ما شهید و زخمی شدند.»

ولی محمد، یکی دیگر از اعضای خانواده قربانیان در ارزگان، گفت: «امریکایی‌ها و استرالیایی‌ها که بیرون شدند، طیاره بی ۵۲ بمبارد را آغاز کرد.»

از سوی دیگر، محمد علی جان احمد والی ارزگان می‌گوید که صدها غیرنظامی در نبردهای بیست سال گذشته از سوی نیروهای خارجی در این ولایت کشته و یا زخمی شده‌اند، ولی تا هنوز این مجرمان دادگاهی نشده‌اند.

والی ارزگان از دادگاه‌های بین‌المللی می‌خواهد تا مجرمان این‌گونه رویدادها را به پنجه قانون بسپارند.

محمد علی جان احمد گفت: «مردم ما محاکمه این افراد را می‌خواهند. اگر خارجی‌ها خود را به‌گونه‌ی حقیقی مدافعین حقوق بشر می‌دانند، پس این خواست افغان‌ها است. افغان‌ها بشر اند و مظلوم بودند.»

خانواده‌های قربانیان عملیات شبانه‌ی نیروهای خارجی در ارزگان در حالی خواستار تامین عدالت و دریافت غرامت استند که پیش از این، یک دادگاه هالندی فیصله کرده است که برای قربانیان حملات نیروهای این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی در ولسوالی چوره ارزگان، غرامت پرداخت شود.

خانواده‌های قربانیان حمله نیروهای استرالیایی در ارزگان غرامت می‌خواهند

محمد علی جان احمد والی ارزگان می‌گوید که صدها غیرنظامی در نبردهای بیست سال گذشته از سوی نیروهای خارجی در این ولایت کشته و یا زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان شهر ترینکوت در ارزگان که بسته‌گان شان در حمله‌های هوایی نیروهای استرالیایی از دست داده‌اند، خواهان دریافت غرامت شده‌اند.

به گفته‌ی آنان، ۶۰ تن در عملیات شبانه‌ی نیروهای استرالیایی در منطقه‌ی ککرگ ترینکوت در سال ۲۰۱۰ میلادی، کشته شدند و ۵۹ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در میان کشته شدگان، ۲۲ مرد، ۱۶ زن و ۲۲ کودک شامل اند و ۲۰ مرد، ۱۸ زن و ۲۱ کودک در این عملیات زخمی شدند.

اکنون خانواده‌های قربانیان از دادگاه‌های بین‌المللی خواستار تامین عدالت و پرداخت غرامت شده‌اند.

نور محمد عضو یکی از خانواده‌های قربانیان ارزگان، گفت: «همین خواست را داریم که آنان محاکمه شوند. چون بر ما ظلم شده است. این‌جا نه داعش بود و نه طالبان. هیچ خارجی وجود نداشت. در جریان حمله هر کسی که می‌گریخت بر آن شلیک می‌کردند.»

ولی محمد یکی دیگر از وابستگان قربانیان می‌گوید: «آن‌جا هواپیما نشست. هر کسی که فرار می‌کرد، مورد شلیک قرار می‌دادند. هیچ چیزی معلوم نمی‌شد. صبح که شد دیدیم بسیاری‌ها شهید شدند. هیچ حضیره نبود که در آن کار خاک‌سپاری جریان نداشته باشد.»

محمدالله که ۱۴ عضو خانواده‌اش را در آن عملیات از دست داده و ۶ عضو دیگر خانواده‌اش زخم برداشته بودند، خاطرات تلخ آن شب را این‌گونه روایت می‌کند: «تنها بیست تن از خانواده ما شهید و زخمی شدند.»

ولی محمد، یکی دیگر از اعضای خانواده قربانیان در ارزگان، گفت: «امریکایی‌ها و استرالیایی‌ها که بیرون شدند، طیاره بی ۵۲ بمبارد را آغاز کرد.»

از سوی دیگر، محمد علی جان احمد والی ارزگان می‌گوید که صدها غیرنظامی در نبردهای بیست سال گذشته از سوی نیروهای خارجی در این ولایت کشته و یا زخمی شده‌اند، ولی تا هنوز این مجرمان دادگاهی نشده‌اند.

والی ارزگان از دادگاه‌های بین‌المللی می‌خواهد تا مجرمان این‌گونه رویدادها را به پنجه قانون بسپارند.

محمد علی جان احمد گفت: «مردم ما محاکمه این افراد را می‌خواهند. اگر خارجی‌ها خود را به‌گونه‌ی حقیقی مدافعین حقوق بشر می‌دانند، پس این خواست افغان‌ها است. افغان‌ها بشر اند و مظلوم بودند.»

خانواده‌های قربانیان عملیات شبانه‌ی نیروهای خارجی در ارزگان در حالی خواستار تامین عدالت و دریافت غرامت استند که پیش از این، یک دادگاه هالندی فیصله کرده است که برای قربانیان حملات نیروهای این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی در ولسوالی چوره ارزگان، غرامت پرداخت شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره