تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعضای شورای امنیت سازمان ملل فردا به کابل می‌آیند

قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع کشور، گفت‌وگو با رهبران حکومت و همدردی و پشتیبانی از مردم افغانستان، فردا شنبه به کابل بیایند.

رییس شورای امنیت سازمان ملل در هفته روان گفت این هیئت به زودی به افغانستان می‌روند تا پشتیبانی شان را از مردم این کشور اعلام کنند.

او به خبرنگاران گفت که دیدار اعضای شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان به آنان این فرصت را فراهم می‌کند تا اوضاع این کشور را بررسی کنند و از نیازمندی‌های افغانستان آگاه شوند.

پیش از این دو بار اعضای این شورا به افغانستان آمده‌اند. نخستین بار در سال ۲۰۰۳ و دومین بار در سال ۲۰۱۰ و فردا سومین دیدار اعضای این شورا از افغانستان خواهد بود.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حالی به کابل می‌آیند که افغانستان در اجندای نشست این شورا قرار دارد.

یک ماه پیش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که خشونت و ناامنی در افغانستان از نگرانی‌های جدی به شمار می‌آیند.

تادامچی یاماماتو گفت که روند صلح برای خاتمه دادن به جنگ چهل ساله در این کشور یک نیاز است.

به گفته او، بر اثر این جنگ، اکنون سی و نه درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و بیش از سه میلیون دیگر نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل فردا به کابل می‌آیند

آخرین دیدار اعضای شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ میلادی بود. این سومین دیدار آنان از افغانستان خواهد بود.

Thumbnail

قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع کشور، گفت‌وگو با رهبران حکومت و همدردی و پشتیبانی از مردم افغانستان، فردا شنبه به کابل بیایند.

رییس شورای امنیت سازمان ملل در هفته روان گفت این هیئت به زودی به افغانستان می‌روند تا پشتیبانی شان را از مردم این کشور اعلام کنند.

او به خبرنگاران گفت که دیدار اعضای شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان به آنان این فرصت را فراهم می‌کند تا اوضاع این کشور را بررسی کنند و از نیازمندی‌های افغانستان آگاه شوند.

پیش از این دو بار اعضای این شورا به افغانستان آمده‌اند. نخستین بار در سال ۲۰۰۳ و دومین بار در سال ۲۰۱۰ و فردا سومین دیدار اعضای این شورا از افغانستان خواهد بود.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حالی به کابل می‌آیند که افغانستان در اجندای نشست این شورا قرار دارد.

یک ماه پیش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که خشونت و ناامنی در افغانستان از نگرانی‌های جدی به شمار می‌آیند.

تادامچی یاماماتو گفت که روند صلح برای خاتمه دادن به جنگ چهل ساله در این کشور یک نیاز است.

به گفته او، بر اثر این جنگ، اکنون سی و نه درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و بیش از سه میلیون دیگر نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند.

هم‌رسانی کنید