تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل-لغمان

مقام‌های امنیتی ولایت لغمان می‌گویند که رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل- لغمان در سال روان افزایش یافته اند.

سارمن عیسی، آمر حادثات مدیریت ترافیک لغمان، گفت که از آغاز امسال هجری خورشیدی تاکنون پنجاه رویداد ترافیکی در این شاهراه رخ داده است که در آن ۴۵ تن جان باختند و نزدیک به ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

بی احتیاطی رانندگان ، کم عرض بودن جاده و وجود گولایی‌های زیاد از علت‌های اصلی وقوع رویداد های ترافیکی گفته شده اند.

مقام‌ها در لغمان می‌گویند که در حدود ۱۰۰ هزار موتر در یک شبانه روز در شاهراه کابل-ننگرهار رفت و آمد دارند.

افزایش رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل-لغمان

مقام‌ها می‌گویند که در حدود ۱۰۰ هزار موتر در یک شبانه روز در شاهراه کابل-لغمان رفت و آمد دارند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی ولایت لغمان می‌گویند که رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل- لغمان در سال روان افزایش یافته اند.

سارمن عیسی، آمر حادثات مدیریت ترافیک لغمان، گفت که از آغاز امسال هجری خورشیدی تاکنون پنجاه رویداد ترافیکی در این شاهراه رخ داده است که در آن ۴۵ تن جان باختند و نزدیک به ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

بی احتیاطی رانندگان ، کم عرض بودن جاده و وجود گولایی‌های زیاد از علت‌های اصلی وقوع رویداد های ترافیکی گفته شده اند.

مقام‌ها در لغمان می‌گویند که در حدود ۱۰۰ هزار موتر در یک شبانه روز در شاهراه کابل-ننگرهار رفت و آمد دارند.

هم‌رسانی کنید