Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش چشم‌گیر حملات هوایی امریکا بر مواضع هراس افگنان

بر بنیاد آمارهای تازه، هواپیماهای ارتش ایالات متحده امریکا در ده ماه گذشته، بیش از سه هزار و پنج صد بم بر مواضع گروه های هراس افگن و طالبان  پرتاب کرده اند.

ازسوی دیگر جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید که از میان بیست سازمان مافیای مواد مخدر در منطقه، سیزده سازمان در افغانستان فعال استند.

به گفته این جنرال امریکایی، چهار درصد از مواد مخدری که درامریکا مصرف می شود، مواد مخدر افغانستان است. 
 
بر بنیاد یک گزارش شکبه خبری «ان بی سی»، امریکا از آغاز سال روان میلادی تا آخر ماه اکتوبر، سه هزار و پنج صد و پنجاه و پنج بم بر طالبان پرتاب کرده است که این آمار افزایش چشم‌گیر حملات هوایی ارتش ایالات متحده را بر مواضع شورشیان نشان میدهد. 

حمله‌های هوایی امریکا در برابر طالبان و دیگر گروه‌های هراس افگن

۲۰۱۷         ۳۵۵۴ بم
۲۰۱۶         ۱۳۳۷ بم
۲۰۱۵          ۹۴۷ بم

نکلسن گفته است:"ما نشانه‌هایی از اختلاف را در میان رهبری طالبان می بینیم. آنان می‌دانند که نمی‌توانند برنده شوند. در ماه سپتمبر دیدیم که طالبان راهکارهای شان را تغییر دادند. تصمیم گرفتند که به جای حمله به شهرها و تلاش به تصرف آنان، به حمله‌های انتحاری دست بزنند."

نکلسن هشدار داده است که پس از این نیروهای امریکایی به نابودی کارخانه‌های مواد مخدر خواهند پرداخت، چیزی که به باور او منبع اصلی درآمد طالبان است.

او همچنان می‌گوید که چهار درصد هیرویین امریکا از افغانستان می آید.  

وی در این باره چنین اظهار داشت:"در حدود بیست سازمان بزرگ قاچاق مواد مخدر در منطقه وجود دارد. از این میان سیزده سازمان در افغانستان هست و هفت سازمان تنها در هلمند فعال است."

جنرال نکلسن می‌گوید که حضور طالبان گسترش نیافته است، اما مانند سال پار، شمار چشم گیری از ولسوالی‌ها را در دست دارند. 

اما طالبان تنها گروهی نیست که نیروهای امنیتی امسال با آنان درگیر بوده اند.

از سوی هم، عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانسته اند از تلاش گروه های تروریستی برای تصرف مناطق کلیدی در کشور جلوگیری نمایند. 

عبدالله گفت:"نیروهای امنیتی ما به گونه اثرگذاری تلاش های طالبان، گروه حقانی، عنصرهای از القاعده، داعش و گروه های شناخته شده هراس افگن دیگر را برای تصرف مرکزهای مهم عقب زدند." 

فرمانده کل نیروهای امریکایی با اشاره به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان گفته است که  درامدهای مواد مخدر ، باعث افزایش اختلاف ها میان سران طالبان شده است.

افزایش چشم‌گیر حملات هوایی امریکا بر مواضع هراس افگنان

عبدالله گفت:"نیروهای امنیتی ما به گونه اثرگذاری تلاش های طالبان، گروه حقانی، عنصرهای از القاعده، داعش و گروه های شناخته شده هراس افگن دیگر را برای تصرف مرکزهای مهم عقب زدند." 

Thumbnail

بر بنیاد آمارهای تازه، هواپیماهای ارتش ایالات متحده امریکا در ده ماه گذشته، بیش از سه هزار و پنج صد بم بر مواضع گروه های هراس افگن و طالبان  پرتاب کرده اند.

ازسوی دیگر جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید که از میان بیست سازمان مافیای مواد مخدر در منطقه، سیزده سازمان در افغانستان فعال استند.

به گفته این جنرال امریکایی، چهار درصد از مواد مخدری که درامریکا مصرف می شود، مواد مخدر افغانستان است. 
 
بر بنیاد یک گزارش شکبه خبری «ان بی سی»، امریکا از آغاز سال روان میلادی تا آخر ماه اکتوبر، سه هزار و پنج صد و پنجاه و پنج بم بر طالبان پرتاب کرده است که این آمار افزایش چشم‌گیر حملات هوایی ارتش ایالات متحده را بر مواضع شورشیان نشان میدهد. 

حمله‌های هوایی امریکا در برابر طالبان و دیگر گروه‌های هراس افگن

۲۰۱۷         ۳۵۵۴ بم
۲۰۱۶         ۱۳۳۷ بم
۲۰۱۵          ۹۴۷ بم

نکلسن گفته است:"ما نشانه‌هایی از اختلاف را در میان رهبری طالبان می بینیم. آنان می‌دانند که نمی‌توانند برنده شوند. در ماه سپتمبر دیدیم که طالبان راهکارهای شان را تغییر دادند. تصمیم گرفتند که به جای حمله به شهرها و تلاش به تصرف آنان، به حمله‌های انتحاری دست بزنند."

نکلسن هشدار داده است که پس از این نیروهای امریکایی به نابودی کارخانه‌های مواد مخدر خواهند پرداخت، چیزی که به باور او منبع اصلی درآمد طالبان است.

او همچنان می‌گوید که چهار درصد هیرویین امریکا از افغانستان می آید.  

وی در این باره چنین اظهار داشت:"در حدود بیست سازمان بزرگ قاچاق مواد مخدر در منطقه وجود دارد. از این میان سیزده سازمان در افغانستان هست و هفت سازمان تنها در هلمند فعال است."

جنرال نکلسن می‌گوید که حضور طالبان گسترش نیافته است، اما مانند سال پار، شمار چشم گیری از ولسوالی‌ها را در دست دارند. 

اما طالبان تنها گروهی نیست که نیروهای امنیتی امسال با آنان درگیر بوده اند.

از سوی هم، عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانسته اند از تلاش گروه های تروریستی برای تصرف مناطق کلیدی در کشور جلوگیری نمایند. 

عبدالله گفت:"نیروهای امنیتی ما به گونه اثرگذاری تلاش های طالبان، گروه حقانی، عنصرهای از القاعده، داعش و گروه های شناخته شده هراس افگن دیگر را برای تصرف مرکزهای مهم عقب زدند." 

فرمانده کل نیروهای امریکایی با اشاره به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان گفته است که  درامدهای مواد مخدر ، باعث افزایش اختلاف ها میان سران طالبان شده است.

هم‌رسانی کنید