Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"امریکا و طالبان در بارۀ مکان‌های امن پیشرفت‌هایی داشته‌اند"

منابع آگاه از گفتگوهای صلح می‌گویند که در نهمین دور گفتگوها،  دو طرف در  بارۀ ایجاد مکان‌های امن همزمان با خروج نیروهای امریکایی به پیشرفت‌هایی دست یافته اند.

این منابع تاکید می ورزند بر بنیاد این راهکار، هر گاه نیروهای امریکایی از یکی از ولایت‌ها به گونه کامل بیرون شوند، در آن ولایت آتش بس تامین خواهد شد و پس از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان آتش بس ، افغانستان شمول خواهد شد.

از سویی هم عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از طالبان می خواهد که به خواست شهروندان افغانستان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان تن دهند و این گفتگوها را آغاز کنند.

پنجمین روز نهمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر نیز پشت درهای بسته ادامه می یابد، سخنگوی دفتر طالبان در قطر در یاد داشتی در صفحه تویتر اش نگاشته است که شب گذشته تا ساعت ده و نیم گفتگوهای شان با نماینده‌گان امریکایی ادامه داشت و صبح روز دو شنبه این گروه در میان خود شان نشستی داشتند و پس از چاشت بار دیگر گفت و گو های شان را با نماینده گان امریکا در قطر ادامه می دهند.

فیض محمد زلاند- استاد دانشگاه گفت:«روی یک میکانیزم کار می کنند که وقتی از یک ولایت نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند در آن ولایت خشونت‌ها کاهش پیدا می کنند تا این که نیروهای امریکا به صفر برسد تا آنجا آتش بس خواهد شد و به همین شکل در تمام افغانستان این پروسه به پیش می رود تا که به آتش برسیم.»

درهمین حال زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درصفحه تویترش یک گزارش خبرگزاری رویترز را که از زبان برخی ازفرمانده‌هان طالبان گزارش داده است که امریکا پس ازتوافق صلح با طالبان، پشتیبانی اش را از نیروهای امنیتی افغانستان متوقف می سازد رد می کند و می گوید که هیچ کسی نباید با تبلیغات ترسانده  وفریب داده شود. 

خلیل‌زاد نگاشته است:«هیچ کسی نباید با تبلیغات ترسانده  وفریب داده شود، اجازه دهید روشن سازم، ما اکنون  و پس ازهرتوافق با طالبان  از نیروهای امنیتی افغانستان دفاع خواهیم کرد تمامی جناح‌ها توافق می کنند که آینده افغانستان درمذاکرات میان افغانان مشخص خواهد شد.»

از سویی هم رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از طالبان می خواهد که به گفتگوهای میان افغانان تن دهند.

عبدالله در این باره بیان داشت:«مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است میان دو طرف اما کوشش‌هایی بین دو طرف جریان دارند و موقع این است که طرف مقابل به خواست مردم افغانستان قناعت کنند.»

لیندسی گراهام یکی ازسناتوران پرآوازه امریکایی از دانلد ترمپ می خواهد که شمار نیروهای امریکایی را ازمرز هشت هزارو شش صد تن درافغانستان کاهش ندهد.

لیندسی گراهام در گفتگو با شبکۀ سی بی اس امریکایی گفت:«آقای رییس جمهور،حتا اگر شما پس از رسیدن به یک توافق با طالبان  یک نیروی ضد هراس افگنی ازخود برجا نگذارید، شما ممکن است شک نداشته باشید اما من شک دارم این که آنان یعنی طالبان ظرفیت یا اراده محافظت از امنیت امریکا را داشته باشند. اگر شمار نیروهای امریکایی ازمرز هشت هزارو شش صد تن پایین آورده شود این کار واقعا خطرناک خواهد بود.»

با این همه خبرنگارانی که برای پوشش خبری گفتگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا به قطر رفته اند از پیشرفت‌ها در این گفتگوها سخن می گویند.

سمیع یوسفزی- خبرنگار گفت:«دو طرف روی این مورد هم بحث می کنند که هیاتی که از طرف حکومت افغانستان قرار است با طالبان گفتگو کنند یک هیاتی باشد که تنها از حکومت نماینده گی نکند، بلکه در بر گیرنده احزاب سیاسی نیز باشد.»

منابع آگاه از گفتگوهای صلح در قطر می‌گویند که دو طرف در روز های پسین در باره چگونگی ترکیب هیات گفتگوکننده حکومت افغانستان نیز بحث می کنند، هرچند یک ماه از ایجاد این هیات می گذرد، اما تا هنوز حکومت افغانستان جزییات ترکیب و نام های اعضای این هیات را همه گانی نساخته است.

"امریکا و طالبان در بارۀ مکان‌های امن پیشرفت‌هایی داشته‌اند"

عبدالله در این باره بیان داشت:«مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است میان دو طرف اما کوشش‌هایی بین دو طرف جریان دارند و موقع این است که طرف مقابل به خواست مردم افغانستان قناعت کنند.»

تصویر بندانگشتی

منابع آگاه از گفتگوهای صلح می‌گویند که در نهمین دور گفتگوها،  دو طرف در  بارۀ ایجاد مکان‌های امن همزمان با خروج نیروهای امریکایی به پیشرفت‌هایی دست یافته اند.

این منابع تاکید می ورزند بر بنیاد این راهکار، هر گاه نیروهای امریکایی از یکی از ولایت‌ها به گونه کامل بیرون شوند، در آن ولایت آتش بس تامین خواهد شد و پس از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان آتش بس ، افغانستان شمول خواهد شد.

از سویی هم عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از طالبان می خواهد که به خواست شهروندان افغانستان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان تن دهند و این گفتگوها را آغاز کنند.

پنجمین روز نهمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر نیز پشت درهای بسته ادامه می یابد، سخنگوی دفتر طالبان در قطر در یاد داشتی در صفحه تویتر اش نگاشته است که شب گذشته تا ساعت ده و نیم گفتگوهای شان با نماینده‌گان امریکایی ادامه داشت و صبح روز دو شنبه این گروه در میان خود شان نشستی داشتند و پس از چاشت بار دیگر گفت و گو های شان را با نماینده گان امریکا در قطر ادامه می دهند.

فیض محمد زلاند- استاد دانشگاه گفت:«روی یک میکانیزم کار می کنند که وقتی از یک ولایت نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند در آن ولایت خشونت‌ها کاهش پیدا می کنند تا این که نیروهای امریکا به صفر برسد تا آنجا آتش بس خواهد شد و به همین شکل در تمام افغانستان این پروسه به پیش می رود تا که به آتش برسیم.»

درهمین حال زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درصفحه تویترش یک گزارش خبرگزاری رویترز را که از زبان برخی ازفرمانده‌هان طالبان گزارش داده است که امریکا پس ازتوافق صلح با طالبان، پشتیبانی اش را از نیروهای امنیتی افغانستان متوقف می سازد رد می کند و می گوید که هیچ کسی نباید با تبلیغات ترسانده  وفریب داده شود. 

خلیل‌زاد نگاشته است:«هیچ کسی نباید با تبلیغات ترسانده  وفریب داده شود، اجازه دهید روشن سازم، ما اکنون  و پس ازهرتوافق با طالبان  از نیروهای امنیتی افغانستان دفاع خواهیم کرد تمامی جناح‌ها توافق می کنند که آینده افغانستان درمذاکرات میان افغانان مشخص خواهد شد.»

از سویی هم رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از طالبان می خواهد که به گفتگوهای میان افغانان تن دهند.

عبدالله در این باره بیان داشت:«مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است میان دو طرف اما کوشش‌هایی بین دو طرف جریان دارند و موقع این است که طرف مقابل به خواست مردم افغانستان قناعت کنند.»

لیندسی گراهام یکی ازسناتوران پرآوازه امریکایی از دانلد ترمپ می خواهد که شمار نیروهای امریکایی را ازمرز هشت هزارو شش صد تن درافغانستان کاهش ندهد.

لیندسی گراهام در گفتگو با شبکۀ سی بی اس امریکایی گفت:«آقای رییس جمهور،حتا اگر شما پس از رسیدن به یک توافق با طالبان  یک نیروی ضد هراس افگنی ازخود برجا نگذارید، شما ممکن است شک نداشته باشید اما من شک دارم این که آنان یعنی طالبان ظرفیت یا اراده محافظت از امنیت امریکا را داشته باشند. اگر شمار نیروهای امریکایی ازمرز هشت هزارو شش صد تن پایین آورده شود این کار واقعا خطرناک خواهد بود.»

با این همه خبرنگارانی که برای پوشش خبری گفتگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا به قطر رفته اند از پیشرفت‌ها در این گفتگوها سخن می گویند.

سمیع یوسفزی- خبرنگار گفت:«دو طرف روی این مورد هم بحث می کنند که هیاتی که از طرف حکومت افغانستان قرار است با طالبان گفتگو کنند یک هیاتی باشد که تنها از حکومت نماینده گی نکند، بلکه در بر گیرنده احزاب سیاسی نیز باشد.»

منابع آگاه از گفتگوهای صلح در قطر می‌گویند که دو طرف در روز های پسین در باره چگونگی ترکیب هیات گفتگوکننده حکومت افغانستان نیز بحث می کنند، هرچند یک ماه از ایجاد این هیات می گذرد، اما تا هنوز حکومت افغانستان جزییات ترکیب و نام های اعضای این هیات را همه گانی نساخته است.

هم‌رسانی کنید