Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا کمک‌هایش به افغانستان را تا یک میلیارد دالر کاهش می‌دهد

پس از آن که مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا با رهبران افغان در کابل دیدار کرد و دیدارهای آنان بی نتیجه پایان یافت، ایالات متحده امریکا اعلام کرد که کمک هایش به افغانستان را امسال تا یک میلیارد دالر کاهش می دهد و نیز یک میلیارد دالر دیگر را سال آینده میلادی کاهش خواهد داد.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که «ایالات متحده عمیقاً متأثر است که رییس جمهور افغانستان اشرف غنی و رییس اجراییه پیشین عبدالله عبدالله به وزیر پومپئو خبردادند که آنان نتوانستد روی یک حکومت که می تواند به چالش های حکومت داری، صلح و امنیت رسیده گی کند و به فراهم کردن رفاه و صحت به شهروندان افغان کمک کند، توافق کنند.»

در اعلامیه آمده است که «ایالات متحده امریکا از آنان (غنی و عبدالله) و این که این کار آنان چی معنایی به افغانستان و اهداف مشترک ما دارد، ناامید است. ناتوانی آنان روابط امریکا و افغانستان را صدمه زده اس و متأسفانه به آن افغانان و امریکاییان، و همکاران ائتلاف که جان ها و دارایی شان را در ساختن آینده برای این کشور قربانی کرده اند، بی احترامی شده است.»

در اعلامیه آمده است:‌«به خاطری که ناتوانی این رهبری تهدید مستقیم به منافع امریکا وارد می کند، به صورت آنی، حکومت امریکا بازنگری همکاری های ما با افغانستان را آغاز خواهد کرد.»

در این اعلامیه امریکا گفته است که «در میان دیگر اقدام ها، ما امروز تعدیل در مصارف ما در افغانستان را اعلام می کنیم و به صورت آنی یک میلیارد دالر از کمک های ما به افغانستان را امسال کاهش می دهیم. ما همچنان بازنگری تمام برنامه ها و پروژه های مان را آغاز خواهیم کرد تا کاهش بیشتر را مشخص کنیم و تعهدات ما در نشست های آینده دونرها به افغانستان را بازنگری می کنیم.»

اعلامه می افزاید:‌‌«ما این را به رهبری واضح ساختیم که ما عملیات های امنیتر را که تحرک سیاسی دارند پشتیبانی نمی کنیم و نیز از رهبران سایسی که این گونه عملیات ها را فرمان می دهند یا آنانی که از آن دفاع می کنند یا از حکومت موازی پشتیبانی می کنند، حمایت نمی کنیم.»

در اعلامیه آمده است که «ایالات متحده امریکا به این باور ادامه می دهد که توافق سیاسی یگانه راه حل به جنگ (افغانستان) است. ما می بینیم که رهبران افغان به گونه دوامدار به تعهدات اعلامیه مشترک عملی نمی کنند، به ویژه در بخش تشکیل یک هیئت ملی برای اشتراک در گفتگوهای بین الافغانی یا در اقدام عملی باری تسهیل رایی زندانیان از سوی هردوطرف به حیث یک اقدام اعتمادسازی برای رسیدن به یک توافق سیاسی و به دست آوردن آتش بس دوامدار و همه جانبه. ما به خروج مشروط نیروهای ما از افغانستان بر بنیاد توافقنامه امریکا و طالبان ادامه می دهیم.»

اما ایالات متحده در این اعلامیه راهی برای بازنگری این تصمیم اش نیز گذاشته است و گفته است که «اگر رهبران افغان راه تشکیل یک حکومت همه شمول را انتخاب کنند که بتواند امنیت را تأمین کند و در روند صلح اشتراک کنند، ایالات متحده امریکا آماده است تا از این تلاش ها حمایت کند و بازنگری امروز اش را پس بگیرد.»

برای کامل اعلامیه به این جا سربزنید.

امریکا کمک‌هایش به افغانستان را تا یک میلیارد دالر کاهش می‌دهد

در اعلامیه آمده است که ایالات متحده امریکا برای کاهش بیشتر کمک هایش، برنامه ها و پروژه هایش را نیز بازنگری می کند.

تصویر بندانگشتی

پس از آن که مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا با رهبران افغان در کابل دیدار کرد و دیدارهای آنان بی نتیجه پایان یافت، ایالات متحده امریکا اعلام کرد که کمک هایش به افغانستان را امسال تا یک میلیارد دالر کاهش می دهد و نیز یک میلیارد دالر دیگر را سال آینده میلادی کاهش خواهد داد.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که «ایالات متحده عمیقاً متأثر است که رییس جمهور افغانستان اشرف غنی و رییس اجراییه پیشین عبدالله عبدالله به وزیر پومپئو خبردادند که آنان نتوانستد روی یک حکومت که می تواند به چالش های حکومت داری، صلح و امنیت رسیده گی کند و به فراهم کردن رفاه و صحت به شهروندان افغان کمک کند، توافق کنند.»

در اعلامیه آمده است که «ایالات متحده امریکا از آنان (غنی و عبدالله) و این که این کار آنان چی معنایی به افغانستان و اهداف مشترک ما دارد، ناامید است. ناتوانی آنان روابط امریکا و افغانستان را صدمه زده اس و متأسفانه به آن افغانان و امریکاییان، و همکاران ائتلاف که جان ها و دارایی شان را در ساختن آینده برای این کشور قربانی کرده اند، بی احترامی شده است.»

در اعلامیه آمده است:‌«به خاطری که ناتوانی این رهبری تهدید مستقیم به منافع امریکا وارد می کند، به صورت آنی، حکومت امریکا بازنگری همکاری های ما با افغانستان را آغاز خواهد کرد.»

در این اعلامیه امریکا گفته است که «در میان دیگر اقدام ها، ما امروز تعدیل در مصارف ما در افغانستان را اعلام می کنیم و به صورت آنی یک میلیارد دالر از کمک های ما به افغانستان را امسال کاهش می دهیم. ما همچنان بازنگری تمام برنامه ها و پروژه های مان را آغاز خواهیم کرد تا کاهش بیشتر را مشخص کنیم و تعهدات ما در نشست های آینده دونرها به افغانستان را بازنگری می کنیم.»

اعلامه می افزاید:‌‌«ما این را به رهبری واضح ساختیم که ما عملیات های امنیتر را که تحرک سیاسی دارند پشتیبانی نمی کنیم و نیز از رهبران سایسی که این گونه عملیات ها را فرمان می دهند یا آنانی که از آن دفاع می کنند یا از حکومت موازی پشتیبانی می کنند، حمایت نمی کنیم.»

در اعلامیه آمده است که «ایالات متحده امریکا به این باور ادامه می دهد که توافق سیاسی یگانه راه حل به جنگ (افغانستان) است. ما می بینیم که رهبران افغان به گونه دوامدار به تعهدات اعلامیه مشترک عملی نمی کنند، به ویژه در بخش تشکیل یک هیئت ملی برای اشتراک در گفتگوهای بین الافغانی یا در اقدام عملی باری تسهیل رایی زندانیان از سوی هردوطرف به حیث یک اقدام اعتمادسازی برای رسیدن به یک توافق سیاسی و به دست آوردن آتش بس دوامدار و همه جانبه. ما به خروج مشروط نیروهای ما از افغانستان بر بنیاد توافقنامه امریکا و طالبان ادامه می دهیم.»

اما ایالات متحده در این اعلامیه راهی برای بازنگری این تصمیم اش نیز گذاشته است و گفته است که «اگر رهبران افغان راه تشکیل یک حکومت همه شمول را انتخاب کنند که بتواند امنیت را تأمین کند و در روند صلح اشتراک کنند، ایالات متحده امریکا آماده است تا از این تلاش ها حمایت کند و بازنگری امروز اش را پس بگیرد.»

برای کامل اعلامیه به این جا سربزنید.

هم‌رسانی کنید