Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از ایجاد محدودیت‌ها بر چگونگی پوشش خبری جرگه مشورتی صلح

دومین روز جرگه مشورتی صلح به علت اعمال محدودیت بر چگونگی پوشش خبری این نشست از سوی رسانه‌های آزاد، با موجی از انتقادها روبه‌رو شد.

در این جرگه حکومت تنها به تلویزیون دولتی اجازه داده است تا از داخل تالار گزارش تهیه کند و به هیچ رسانه آزاد اجازه فعالیت از داخل تالار جرگه را نداده است.

امروز تنها به مدت یک ساعت به رسانه‌ها اجازه داده تا در بیرون از تالار جرگه مشورتی صلح با اعضای این جرگه گفت‌وگو کنند.

شماری از اعضای جرگه نبود رسانه‌ها را در تالار لویه جرگه گونه‌یی از سانسور از سوی کمیسیون برگذاری این جرگه می‌دانند و اعمال محدودیت بر پوشش خبری این نشست را انتقاد می‌کنند.

نورشاه نورانی، یک عضو جرگه، گفت: «به رسانه‌های آزاد باید وقت داده شود هر چه که در جرگه می‌گذرد به گوش مردم برسد.»

فاطمه همنوا، خبرنگار و عضو جرگه مشورتی صلح، گفت: «مردم افغانستان می‌خواهند بدانند که در این جرگه چه جریان دارد، چه چیزها است و هدف کلی را به مردم برسانند.»

در همین حال، یک منبع از جرگه مشورتی صلح به طلوع‌نیوز می‌گوید که حبیبه سرابی، ناجیه منیره آخند زاده، عارف نورزی، محمد افضل حدید و انجینیر کمال صافی پنج تنی استند که همچون معاونان عبد رب الرسول سیاف، رییس جرگه مشورتی صلح انتخاب شده‌اند.

انتخاب معاونان جرگه در روز نخست این جرگه با مخالف‌هایی روبرو شد و از همین روز به روز دوم به تاخیر افتاد.

در همین حال مسوولان برگزاری جرگه مشورتی از انتخاب رییسان و دبیران ۵۱ کمیته خبر می‌دهند، اما شماری از اعضای این جرگه می‌گویند که رییسان شماری از کمیته‌ها به گونه هماهنگی شده از پیش گزینش شده‌اند و رییسان برخی دیگر از کمیته‌ها، انتصاب شده اند نه انتخاب.

نذیر کبیری، عضو جرگه مشورتی صلح، گفت: «شما اعضای کمیته را که نشناسید کاندید هم که باشید رای گرفته نمی‌توانید. برآمد این پروسه را می‌بیند که کسانی استند که با حکومت در تماس استند و از پیش تعیین شده‌اند.»

صدیق لعلزاد، عضو جرگه مشورتی صلح، گفت: «در کمیته ما رای گیری نشد، انتخابات صورت نگرفت،  یک دوست را آوردند به گونه استبداد گونه بی‌انتخابات شاندند. مه هم کاندید بودم، آن‌جا طرفداران داشتم، اما کسی دیگری را آوردند و رییس شد.»

به گفته مسوولان، این کمیته‌ها در باره قطع جنگ و به میان آمدن ثبات، قانع ساختن طالبان به گفت‌وگو، تاکید بر حفظ دست‌آوردها از مهم‌ترین پرسش‌هایی استند که اعضای این کمیته‌ها در باره آن گفت‌وگو خواهند کرد.

ضیالحق امرخیل، معاون کمیسیون برگذاری جرگه صلح، گفت: «به هر کسی که اعضا رای دادند آن‌ها به حیث رییس و منشی تعیین شدند.»

انتقادها از ایجاد محدودیت‌ها بر چگونگی پوشش خبری جرگه مشورتی صلح

از سوی دیگر امروز رییسان و دبیران ۵۱ کمیته معرفی شدند، اما شماری از اعضای این جرگه می‌گویند که رییسان شماری از کمیته‌ها انتصاب شدند نه انتخاب.

تصویر بندانگشتی

دومین روز جرگه مشورتی صلح به علت اعمال محدودیت بر چگونگی پوشش خبری این نشست از سوی رسانه‌های آزاد، با موجی از انتقادها روبه‌رو شد.

در این جرگه حکومت تنها به تلویزیون دولتی اجازه داده است تا از داخل تالار گزارش تهیه کند و به هیچ رسانه آزاد اجازه فعالیت از داخل تالار جرگه را نداده است.

امروز تنها به مدت یک ساعت به رسانه‌ها اجازه داده تا در بیرون از تالار جرگه مشورتی صلح با اعضای این جرگه گفت‌وگو کنند.

شماری از اعضای جرگه نبود رسانه‌ها را در تالار لویه جرگه گونه‌یی از سانسور از سوی کمیسیون برگذاری این جرگه می‌دانند و اعمال محدودیت بر پوشش خبری این نشست را انتقاد می‌کنند.

نورشاه نورانی، یک عضو جرگه، گفت: «به رسانه‌های آزاد باید وقت داده شود هر چه که در جرگه می‌گذرد به گوش مردم برسد.»

فاطمه همنوا، خبرنگار و عضو جرگه مشورتی صلح، گفت: «مردم افغانستان می‌خواهند بدانند که در این جرگه چه جریان دارد، چه چیزها است و هدف کلی را به مردم برسانند.»

در همین حال، یک منبع از جرگه مشورتی صلح به طلوع‌نیوز می‌گوید که حبیبه سرابی، ناجیه منیره آخند زاده، عارف نورزی، محمد افضل حدید و انجینیر کمال صافی پنج تنی استند که همچون معاونان عبد رب الرسول سیاف، رییس جرگه مشورتی صلح انتخاب شده‌اند.

انتخاب معاونان جرگه در روز نخست این جرگه با مخالف‌هایی روبرو شد و از همین روز به روز دوم به تاخیر افتاد.

در همین حال مسوولان برگزاری جرگه مشورتی از انتخاب رییسان و دبیران ۵۱ کمیته خبر می‌دهند، اما شماری از اعضای این جرگه می‌گویند که رییسان شماری از کمیته‌ها به گونه هماهنگی شده از پیش گزینش شده‌اند و رییسان برخی دیگر از کمیته‌ها، انتصاب شده اند نه انتخاب.

نذیر کبیری، عضو جرگه مشورتی صلح، گفت: «شما اعضای کمیته را که نشناسید کاندید هم که باشید رای گرفته نمی‌توانید. برآمد این پروسه را می‌بیند که کسانی استند که با حکومت در تماس استند و از پیش تعیین شده‌اند.»

صدیق لعلزاد، عضو جرگه مشورتی صلح، گفت: «در کمیته ما رای گیری نشد، انتخابات صورت نگرفت،  یک دوست را آوردند به گونه استبداد گونه بی‌انتخابات شاندند. مه هم کاندید بودم، آن‌جا طرفداران داشتم، اما کسی دیگری را آوردند و رییس شد.»

به گفته مسوولان، این کمیته‌ها در باره قطع جنگ و به میان آمدن ثبات، قانع ساختن طالبان به گفت‌وگو، تاکید بر حفظ دست‌آوردها از مهم‌ترین پرسش‌هایی استند که اعضای این کمیته‌ها در باره آن گفت‌وگو خواهند کرد.

ضیالحق امرخیل، معاون کمیسیون برگذاری جرگه صلح، گفت: «به هر کسی که اعضا رای دادند آن‌ها به حیث رییس و منشی تعیین شدند.»

هم‌رسانی کنید