تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

لویه جرگۀ مشورتی صلح به ریاست عبدالرب رسول سیاف آغاز شد

لویه جرگۀ مشورتی صلح امروز دوشنبه (۹ ثور) با اشتراک سه هزار و ۲۰۰ نمایندۀ مردم از سراسر افغانستان آغاز شد و قرار است برای چهار روز ادامه داشته باشد.

این جرگه، در حالی آغاز می‌شود که پیش از این شماری از نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری و سیاسیون آن را تحریم کرده‌اند. تحریم کننده‌گان این جرگه را هدر دادن زمان و پیکار انتخاباتی برای رییس‌جمهور غنی خواندند.

محمدعمر داوودزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، در مراسم آغاز این جرگه گفت که ۳۲۰۰ نمایندۀ مردم افغانستان و نیز ۳۰۰ مهمان از مقام‌های حکومتی و دیپلومات‌های کشورهای خارجی در این جرگه شرکت کرده‌اند.

او افزود: «شما باور داشته باشید که نماینده از تمامی ولسوالی‎های افغانستان در این جا، حضور دارد. با طالبان هم صدا کردیم که مانع کسی نشوند که دراین جرگه شرکت کنند و باور داشته باشید که ما از کسی نشنیدیم که کسی مانع شرکت شان شده باشد.»

او افزود که ۵۱ کمیته ایجاد خواهد شد و هر کمیته حدود ۷۰ نماینده خواهد داشت و برای چهار روز رایزنی خواهند کرد.

از سویی‌هم، رییس‌جمهور غنی در سخنرانی‌اش در آغاز این جرگه، هشدار داد که اجازه نخواهد داد تا روند گفت‌وگوهای صلح، غیرافغانی شود.

آقای غنی گفت که شرکت کننده‌گان این جرگه سیاست مصالحه و گفت‌وگو را تدوین خواهند کرد.

او از کمک‌های جهان به افغانستان هرچند ستایش کرد، اما گفت که آینده از خود افغانان است و آنان نمی‌خواهند گدایی کنند بل می‌خواهند روی پای خود شان بایستند.

رییس‌جمهور به این باور است که بار جنگ را مردم غریب به دوش می‌کشند، نه نخبگان.

پیش از این، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور خواستار به تعویق افتادن لویه جرگه شده بود. اما آقای غنی در این باره گفت: «لویه جرگه تسهیل کنندۀ صدای مردم افغانستان است. از نظر زمانی لویه جرگه همین حالا باید تدویر می‌یافت که به خیر تدویر یافت، هرنوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.»

غنی هم‌چنان افزود که شرکت کننده‌گان جرگه در تصمیم‌گیری آزاد استند: «هیچ کس صلاحیت سانسور شما را ندارد، پس حرف دل تان را بگوید و شرط‌های شما شرط‌های ما خواهند بود. من آماده هستم که حرف‌های طولانی شما را بشنوم و به اساس گفته‌های شما نبظ حکومت خود را عیار سازم.»

آقای غنی، در پایان سخن‌رانی‌اش، عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی را به‌عنوان رییس این جرگه پیشنهاد کرد.

آقای سیاف پس از پذیرفتن ریاست این جرگه گفت که تلاش خواهند کرد در راه برای تأمین صلح در کشور باز کنند.

او اضافه کرد کسانی که در این جرگه شرکت نکردند، مخالف صلح نیستند: «در روش‎ها کمی مشکلات باشد با آن هم، انشالله رفع می‌شود.»

آقای سیاف به طالبان گفت: «آغوش مردم برای طالبان باز است، البته با حفظ حاکمت افغانستان و هر وقت که آمدن خوش آمدید.»

اما، طالبان این را نمایشی خوانده‌اند و گفته‌اند که رییس‌جمهور برای ادامۀ کارش این جرگه را برگزار می‌کند.

افغانستان

لویه جرگۀ مشورتی صلح به ریاست عبدالرب رسول سیاف آغاز شد

رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح می‌گوید که مهاجران افغان از پاکستان و ایران نیز، در این جرگه شرکت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

لویه جرگۀ مشورتی صلح امروز دوشنبه (۹ ثور) با اشتراک سه هزار و ۲۰۰ نمایندۀ مردم از سراسر افغانستان آغاز شد و قرار است برای چهار روز ادامه داشته باشد.

این جرگه، در حالی آغاز می‌شود که پیش از این شماری از نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری و سیاسیون آن را تحریم کرده‌اند. تحریم کننده‌گان این جرگه را هدر دادن زمان و پیکار انتخاباتی برای رییس‌جمهور غنی خواندند.

محمدعمر داوودزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، در مراسم آغاز این جرگه گفت که ۳۲۰۰ نمایندۀ مردم افغانستان و نیز ۳۰۰ مهمان از مقام‌های حکومتی و دیپلومات‌های کشورهای خارجی در این جرگه شرکت کرده‌اند.

او افزود: «شما باور داشته باشید که نماینده از تمامی ولسوالی‎های افغانستان در این جا، حضور دارد. با طالبان هم صدا کردیم که مانع کسی نشوند که دراین جرگه شرکت کنند و باور داشته باشید که ما از کسی نشنیدیم که کسی مانع شرکت شان شده باشد.»

او افزود که ۵۱ کمیته ایجاد خواهد شد و هر کمیته حدود ۷۰ نماینده خواهد داشت و برای چهار روز رایزنی خواهند کرد.

از سویی‌هم، رییس‌جمهور غنی در سخنرانی‌اش در آغاز این جرگه، هشدار داد که اجازه نخواهد داد تا روند گفت‌وگوهای صلح، غیرافغانی شود.

آقای غنی گفت که شرکت کننده‌گان این جرگه سیاست مصالحه و گفت‌وگو را تدوین خواهند کرد.

او از کمک‌های جهان به افغانستان هرچند ستایش کرد، اما گفت که آینده از خود افغانان است و آنان نمی‌خواهند گدایی کنند بل می‌خواهند روی پای خود شان بایستند.

رییس‌جمهور به این باور است که بار جنگ را مردم غریب به دوش می‌کشند، نه نخبگان.

پیش از این، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور خواستار به تعویق افتادن لویه جرگه شده بود. اما آقای غنی در این باره گفت: «لویه جرگه تسهیل کنندۀ صدای مردم افغانستان است. از نظر زمانی لویه جرگه همین حالا باید تدویر می‌یافت که به خیر تدویر یافت، هرنوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.»

غنی هم‌چنان افزود که شرکت کننده‌گان جرگه در تصمیم‌گیری آزاد استند: «هیچ کس صلاحیت سانسور شما را ندارد، پس حرف دل تان را بگوید و شرط‌های شما شرط‌های ما خواهند بود. من آماده هستم که حرف‌های طولانی شما را بشنوم و به اساس گفته‌های شما نبظ حکومت خود را عیار سازم.»

آقای غنی، در پایان سخن‌رانی‌اش، عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی را به‌عنوان رییس این جرگه پیشنهاد کرد.

آقای سیاف پس از پذیرفتن ریاست این جرگه گفت که تلاش خواهند کرد در راه برای تأمین صلح در کشور باز کنند.

او اضافه کرد کسانی که در این جرگه شرکت نکردند، مخالف صلح نیستند: «در روش‎ها کمی مشکلات باشد با آن هم، انشالله رفع می‌شود.»

آقای سیاف به طالبان گفت: «آغوش مردم برای طالبان باز است، البته با حفظ حاکمت افغانستان و هر وقت که آمدن خوش آمدید.»

اما، طالبان این را نمایشی خوانده‌اند و گفته‌اند که رییس‌جمهور برای ادامۀ کارش این جرگه را برگزار می‌کند.

هم‌رسانی کنید