تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک مرکز مطالعه و آموزش برای نابینایان در کمیسیون حقوق‌بشر

برای نخستین‌بار، امروز (یک‌شنبه، ۲۱میزان) یک مرکز مطالعه و آموزش برای نابینایان در کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گشوده شد.

شهرزاد اکبر، رییس‌ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در مراسم گشایش این مرکز، گفت که این مرکز دارای چهل‌هزار کتاب شنیداری است.

حاشر و خواهرش سونیا، از نخستین کسانی استند که به این مرکز دست یافته‌اند.
حاشر، دانشجوی سال دوم زبان و ادبیات عربی در دانشگاۀ کابل است و خواهرش سونیا دانش‌آموز است: «کتاب‌ها به قسم صوتی است، الکترونی‌ است، به قسم سی‌دی است. هر دانش‌آموز معلول که خواست مطالعه کند، این‌جا بیاید و یا کتاب را با خود ببرد در خانه بخواند.»

آن‌ها با کارگیری از رهنمای گویای کمپیوتر، کتاب‌های دل‌خواۀ شان را از میان چهل‌هزار کتاب پیدا می‌کنند.

سونیا، از گشایش این مرکز خرسند است و می‌گوید که نابینایان در کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو استند؛ از نبود امکانات گرفته تا نوع نگاه مردم به آنان: «هرکتابی که به بازار عرضه می‌شود، یکی باید باشد که آن را به صوتی تبدیل کند.»

تاکنون آمار دقیقی از شمار نابینایان در کشور وجود ندارد و بسیاری از نابینایان هیچ امکاناتی برای آموزش و کار ندارند.

بنفشه یعقوبی، یگانه نابینایی است که در کمیسیون مسقتل حقوق‌بشر هم‌چون کمیشنر کار می‌کند. او نیز از وجود مشکلات برای نابینایان در کشور انتقاد دارد و می‌گوید که حتا بانک‌ها برای افراد نابینا حساب بانکی باز نمی‌کنند: «آن‌چه که در قانون ذکر شده، فضای انسانی را برای افردا دارای معلولیت برای کار فراهم بکنند تا ما شاهد زنده‌گی مستقل افراد دارای معلولیت باشیم.»

رییس‌ کمیسیون حقوق‌بشر، که بازنکردن حساب بانکی برای نابینایان نقض حقوق‌بشری این شهروندان است: «حتا کسانی که مسؤولیت‌های رسمی دارند و وقتی‌که در مورد افراد دارای معلولیت صحبت می‌کنند، درست نیست؛ یعنی این‌که توانایی‌های آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند.»

در همین حال، بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که این کار تنها ازبهر رعایت حق مشتری است به علت این‌که سهولت‌های معیاری برای نابینایان در بانک‌های افغانستان وجود ندارد تا آنان از مصؤنیت پول و دارایی شان در بانک‌ها مطمین باشند.

ایجاد یک مرکز مطالعه و آموزش برای نابینایان در کمیسیون حقوق‌بشر

رییس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، می‌گوید که حقوق بنیادی نابینایان و معلولان نه تنها رعایت نمی‌شود بل‌که حتا شیوۀ گپ زدن دربارۀ آنان نادرست است.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار، امروز (یک‌شنبه، ۲۱میزان) یک مرکز مطالعه و آموزش برای نابینایان در کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گشوده شد.

شهرزاد اکبر، رییس‌ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در مراسم گشایش این مرکز، گفت که این مرکز دارای چهل‌هزار کتاب شنیداری است.

حاشر و خواهرش سونیا، از نخستین کسانی استند که به این مرکز دست یافته‌اند.
حاشر، دانشجوی سال دوم زبان و ادبیات عربی در دانشگاۀ کابل است و خواهرش سونیا دانش‌آموز است: «کتاب‌ها به قسم صوتی است، الکترونی‌ است، به قسم سی‌دی است. هر دانش‌آموز معلول که خواست مطالعه کند، این‌جا بیاید و یا کتاب را با خود ببرد در خانه بخواند.»

آن‌ها با کارگیری از رهنمای گویای کمپیوتر، کتاب‌های دل‌خواۀ شان را از میان چهل‌هزار کتاب پیدا می‌کنند.

سونیا، از گشایش این مرکز خرسند است و می‌گوید که نابینایان در کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو استند؛ از نبود امکانات گرفته تا نوع نگاه مردم به آنان: «هرکتابی که به بازار عرضه می‌شود، یکی باید باشد که آن را به صوتی تبدیل کند.»

تاکنون آمار دقیقی از شمار نابینایان در کشور وجود ندارد و بسیاری از نابینایان هیچ امکاناتی برای آموزش و کار ندارند.

بنفشه یعقوبی، یگانه نابینایی است که در کمیسیون مسقتل حقوق‌بشر هم‌چون کمیشنر کار می‌کند. او نیز از وجود مشکلات برای نابینایان در کشور انتقاد دارد و می‌گوید که حتا بانک‌ها برای افراد نابینا حساب بانکی باز نمی‌کنند: «آن‌چه که در قانون ذکر شده، فضای انسانی را برای افردا دارای معلولیت برای کار فراهم بکنند تا ما شاهد زنده‌گی مستقل افراد دارای معلولیت باشیم.»

رییس‌ کمیسیون حقوق‌بشر، که بازنکردن حساب بانکی برای نابینایان نقض حقوق‌بشری این شهروندان است: «حتا کسانی که مسؤولیت‌های رسمی دارند و وقتی‌که در مورد افراد دارای معلولیت صحبت می‌کنند، درست نیست؛ یعنی این‌که توانایی‌های آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند.»

در همین حال، بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که این کار تنها ازبهر رعایت حق مشتری است به علت این‌که سهولت‌های معیاری برای نابینایان در بانک‌های افغانستان وجود ندارد تا آنان از مصؤنیت پول و دارایی شان در بانک‌ها مطمین باشند.

هم‌رسانی کنید