Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازداشت سه تن در پیوند به حمله موتربم در کابل

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که سه عضو شبکه حقانی در پیوند به حمله موتربم در چهارراه زنبق کابل، توسط نیروهای این نهاد بازداشت شده اند. 

در این حمله که ماه جوزای سال ۱۳۹۶ خورشیدی توسط یک تانکر پر از مواد منفجره در قلب پایتخت انجام شد، نزدیک به ۸۵ تن جان باختند.

در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که افراد بازداشت شده باشنده‌گان ولایت میدان وردک استند و در بررسی‌های نخستین به دست داشتن در سازماندهی این حمله اعتراف کرده اند. 

به گفتۀ این ریاست، این افراد در چندین حمله‌ هراس‌افگنانه دست داشته اند. 

طالبان دست داشتن شان را در این حمله رد کردند. 

این درحالی است که هفته گذشته منابع در لوی سارنوالی به طلوع‌نیوز گفتند که هشت تن در پیوند به حمله بر هوتل انتر کانتیننتال از سوی دادگاه، مجرم شناخته و به زندان محکوم شدند. 

بازداشت سه تن در پیوند به حمله موتربم در کابل

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که افراد بازداشت شده باشنده‌گان ولایت میدان وردک استند. 

Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که سه عضو شبکه حقانی در پیوند به حمله موتربم در چهارراه زنبق کابل، توسط نیروهای این نهاد بازداشت شده اند. 

در این حمله که ماه جوزای سال ۱۳۹۶ خورشیدی توسط یک تانکر پر از مواد منفجره در قلب پایتخت انجام شد، نزدیک به ۸۵ تن جان باختند.

در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که افراد بازداشت شده باشنده‌گان ولایت میدان وردک استند و در بررسی‌های نخستین به دست داشتن در سازماندهی این حمله اعتراف کرده اند. 

به گفتۀ این ریاست، این افراد در چندین حمله‌ هراس‌افگنانه دست داشته اند. 

طالبان دست داشتن شان را در این حمله رد کردند. 

این درحالی است که هفته گذشته منابع در لوی سارنوالی به طلوع‌نیوز گفتند که هشت تن در پیوند به حمله بر هوتل انتر کانتیننتال از سوی دادگاه، مجرم شناخته و به زندان محکوم شدند. 

هم‌رسانی کنید