Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نخستین نشست وزارت دولت در امور صلح

نخستین نشست وزارت دولت در امور صلح پس از آن‌که این وزارت از سوی شورای ملی تأیید شد، امروز (چهارشنبه، ۱۸جدی) در کابل برگزار شد.

در این نشست، شماری از فعالان جامعۀ مدنی و شهروندان کشور نیز شرکت کرده بودند.

غلام یحی عباس، معین وزارت دولت در امور صلح در این نشست گفت که تلاش‌ها برای تأمین در افغانستان جریان دارد و شورای عالی صلح نیز این نهاد را در راستای صل مشوره می‌دهد: «این وزارت جهت هماهنگی بهتر سیاست و برنامه‌های صلح و انسجام بهتر میان تمام ادارات دولتی و غیردولتی به شکل یک چتر فعالیت نموده.»

شماری از فعالان جامعه مدنی، در حالی که به آتش‌بس میان امریکا و طالبان امیدوار به نظر می‌رسند، در این نشست تأکید کردند که به علت چندین سال جنگ، چالش‌ها در کشور بیشتر شده‌اند.

عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی در کابل در این باره گفت: «اگر قرار باشد که دو تا پیامد بزرگ و جدی جنگ، فقر و فحشا باشد ما متأسفانه با هردویش مواجه استیم.»
 
همزمان با این، امروز در بخش دیگر کابل، هواران جریان سیاسی «موج تحول افغانستان» گرد آمده بودند و خواستار امضای همزمان توافق صلح امریکا با طالبان و توافق صلح طالبان و حکومت افغانستان شدند.

فوزیه کوفی، رییس موج تحول افغانستان بیان داشت: «خواست ما از دولت امریکا و طالبان و تمام کسانی که تصمیم می‌گیرند این است که گفت‌وگوهای میان افغانان را متصل اعلام توافق این‌ها آغاز کنند و انتظار بکشند که این گفت‌وگوها هم به یک توافق برسند و هردو توافق نامه همزمان به هرمرجعی که ارایه می‌شود ارایه شود.»

با این هم، اعضای این جریان سیاسی از رهبران حکومت خواستند که اختلاف‌های شان را کنار بگذارند و هرچه زودتر هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح را ایجاد نمایند تا گروهی که برای گفت‌وگوهای صلح ساخته می‌شود بتواند با یک دید واحد در برابر طالبان به بحث بنشیند.

برگزاری نخستین نشست وزارت دولت در امور صلح

وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که شورای عالی صلح در کنار این وزارت به مشوره دهی دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح با طالبان، ادامه خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

نخستین نشست وزارت دولت در امور صلح پس از آن‌که این وزارت از سوی شورای ملی تأیید شد، امروز (چهارشنبه، ۱۸جدی) در کابل برگزار شد.

در این نشست، شماری از فعالان جامعۀ مدنی و شهروندان کشور نیز شرکت کرده بودند.

غلام یحی عباس، معین وزارت دولت در امور صلح در این نشست گفت که تلاش‌ها برای تأمین در افغانستان جریان دارد و شورای عالی صلح نیز این نهاد را در راستای صل مشوره می‌دهد: «این وزارت جهت هماهنگی بهتر سیاست و برنامه‌های صلح و انسجام بهتر میان تمام ادارات دولتی و غیردولتی به شکل یک چتر فعالیت نموده.»

شماری از فعالان جامعه مدنی، در حالی که به آتش‌بس میان امریکا و طالبان امیدوار به نظر می‌رسند، در این نشست تأکید کردند که به علت چندین سال جنگ، چالش‌ها در کشور بیشتر شده‌اند.

عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی در کابل در این باره گفت: «اگر قرار باشد که دو تا پیامد بزرگ و جدی جنگ، فقر و فحشا باشد ما متأسفانه با هردویش مواجه استیم.»
 
همزمان با این، امروز در بخش دیگر کابل، هواران جریان سیاسی «موج تحول افغانستان» گرد آمده بودند و خواستار امضای همزمان توافق صلح امریکا با طالبان و توافق صلح طالبان و حکومت افغانستان شدند.

فوزیه کوفی، رییس موج تحول افغانستان بیان داشت: «خواست ما از دولت امریکا و طالبان و تمام کسانی که تصمیم می‌گیرند این است که گفت‌وگوهای میان افغانان را متصل اعلام توافق این‌ها آغاز کنند و انتظار بکشند که این گفت‌وگوها هم به یک توافق برسند و هردو توافق نامه همزمان به هرمرجعی که ارایه می‌شود ارایه شود.»

با این هم، اعضای این جریان سیاسی از رهبران حکومت خواستند که اختلاف‌های شان را کنار بگذارند و هرچه زودتر هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح را ایجاد نمایند تا گروهی که برای گفت‌وگوهای صلح ساخته می‌شود بتواند با یک دید واحد در برابر طالبان به بحث بنشیند.

هم‌رسانی کنید