Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: روند صلح منحصر به یک فرد نباشد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز دوشنبه (۳۰جدی) هشدار می‌هد که روند صلح منحصر به یک فرد در کشور بوده نمی‌تواند.

آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، می‌گوید که موقف حکومت افغانستان حمایت از روند صلح است، اما صلح منحصر به یک فرد و دیدگاه‌های یک فرد بوده نمی‌تواند.

او با اشاره به پخش گزارش‌ها دربارۀ بسیج تمامی تلاش‌های صلح تنها از آدرس وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که تنها یک وزارت نمی‌تواند کار صلح را در یک کشور به پیش ببرد زیرا به گفتۀ او مردم در کُل باید در این روند دخیل باشند چون این مردم استند که برای آزادی و حقوق شان، قربانی داده‎اند.

او افزود: "صلح انحصار و منحصر به یک فرد نیست و به خواست و نظریات یک فرهم نیست، بل یک خواست جمعی مردم افغانستان و مردم افغانستان و حق دارند دربارۀ روند صلح موضع‌گیری، بحث و گفت‎وگو داشته باشند و در گفت‌وگوها، شرکت کنند و تیم مذاکره کننده تیم جامع باشد به شمول حکومت."

این درحالی‌است که پیش از این غلام یحی عباس، معین وزارت دولت در امور صلح در نُخستین نشست وزارت دولت در امور صلح گفت که تلاش‌ها برای تأمین در افغانستان جریان دارد و شورای عالی صلح نیز این نهاد را در راستای صل مشوره می‌دهد.

او در این باره گفت: "این وزارت جهت هماهنگی بهتر سیاست و برنامه‌های صلح و انسجام بهتر میان تمام ادارات دولتی و غیردولتی به شکل یک چتر فعالیت نموده."

رییس اجراییه دربخشی دیگری ازسخنان اش می‌گوید که درسطح حکومت تقرری‌ها و تصامیی یک طرفه گرفته شده‎اند که به‎گفتۀ او هیچ سودی به کشور ندارد.

آقای عبدالله تأکید کرد که تا هنگامی اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت وحدت ملی به کارش ادامه می‌دهد.

عبدالله: روند صلح منحصر به یک فرد نباشد

رییس اجراییه می‌گوید که به هیچ صورت یک وزارت نمی‌تواند کار صلح در یک حکومت را پیش ببرد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز دوشنبه (۳۰جدی) هشدار می‌هد که روند صلح منحصر به یک فرد در کشور بوده نمی‌تواند.

آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، می‌گوید که موقف حکومت افغانستان حمایت از روند صلح است، اما صلح منحصر به یک فرد و دیدگاه‌های یک فرد بوده نمی‌تواند.

او با اشاره به پخش گزارش‌ها دربارۀ بسیج تمامی تلاش‌های صلح تنها از آدرس وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که تنها یک وزارت نمی‌تواند کار صلح را در یک کشور به پیش ببرد زیرا به گفتۀ او مردم در کُل باید در این روند دخیل باشند چون این مردم استند که برای آزادی و حقوق شان، قربانی داده‎اند.

او افزود: "صلح انحصار و منحصر به یک فرد نیست و به خواست و نظریات یک فرهم نیست، بل یک خواست جمعی مردم افغانستان و مردم افغانستان و حق دارند دربارۀ روند صلح موضع‌گیری، بحث و گفت‎وگو داشته باشند و در گفت‌وگوها، شرکت کنند و تیم مذاکره کننده تیم جامع باشد به شمول حکومت."

این درحالی‌است که پیش از این غلام یحی عباس، معین وزارت دولت در امور صلح در نُخستین نشست وزارت دولت در امور صلح گفت که تلاش‌ها برای تأمین در افغانستان جریان دارد و شورای عالی صلح نیز این نهاد را در راستای صل مشوره می‌دهد.

او در این باره گفت: "این وزارت جهت هماهنگی بهتر سیاست و برنامه‌های صلح و انسجام بهتر میان تمام ادارات دولتی و غیردولتی به شکل یک چتر فعالیت نموده."

رییس اجراییه دربخشی دیگری ازسخنان اش می‌گوید که درسطح حکومت تقرری‌ها و تصامیی یک طرفه گرفته شده‎اند که به‎گفتۀ او هیچ سودی به کشور ندارد.

آقای عبدالله تأکید کرد که تا هنگامی اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت وحدت ملی به کارش ادامه می‌دهد.

هم‌رسانی کنید