Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بزرگترین شمار افسران زن از دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم فارغ شدند

نزدیک به ۳۵۰ افسر به شمول ۲۶ زن پس از چهار سال تحصیل، از دانشگاه نظامی مارشال قسیم فهیم، سندهای فراغت شان را بدست آوردند.

آموزگاران این دانشگاه می گویند که صد زن دگر نیز در این دانشگاه در حال فراگیری آموزش استند.

در همین حال، ریچارد کرپول، معاون مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، نقش این افسران را در برقراری ثبات در افغانستان حیاتی می داند.

وی می گوید: «من می خواهم یادآوری کنم که آموزش های شما هرگز پایان نخواهند یافت. شما پیمان و وعده این کشور بزرگ استید. شما را به کارهای دشواری فراخواهند خواند و گاهی ناگزیر خواهید شد که تصمیم های سختی بگیرید.»

پیش از این، در ماه مارچ میلادی، بیست و سه افسر زن دگر نیز از همین دانشگاه فارغ شدند.

این در حالی است که گزارش هایی نیز از برخورد تبعیض آمیز با زنان در نهادهای امنیتی پخش شده اند. اما، مسؤولان وزارت دفاع ملی می گویند که برای زنان در این نهاد جایگاۀ ویژۀ در نظر گرفته شده است و تلاش دارند تا سهم آنان در این نهاد را بیشتر سازند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت: «در آموزشگاه های دیگر نیز بانوان آموزش می بینند و از در حدود هتفاد تن از این سربازان بانو، در کشور ترکیه مشغول فراگیری آموزش استند.»

افسران ارتش در دانشگاه مارشال فهیم با معیارهای ادکامی نظامی شاهی «ساندهرست» بریتانیا آموزش می بینند.

از آغاز فعالیت این «اکادمی» در سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون، ده گروه از افسران ارتش از این دانشگاه فارغ شده اند.

بزرگترین شمار افسران زن از دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم فارغ شدند

این افسران می گویند، از بهر این که توانسته اند دوران آموزش را به خوبی سپری کنند و آمادۀ خدمت به کشور شوند، افتخار می کنند و آماده اند که در هر کجای کشور که به آنان نیاز باشد، کار کنند.

تصویر بندانگشتی

نزدیک به ۳۵۰ افسر به شمول ۲۶ زن پس از چهار سال تحصیل، از دانشگاه نظامی مارشال قسیم فهیم، سندهای فراغت شان را بدست آوردند.

آموزگاران این دانشگاه می گویند که صد زن دگر نیز در این دانشگاه در حال فراگیری آموزش استند.

در همین حال، ریچارد کرپول، معاون مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، نقش این افسران را در برقراری ثبات در افغانستان حیاتی می داند.

وی می گوید: «من می خواهم یادآوری کنم که آموزش های شما هرگز پایان نخواهند یافت. شما پیمان و وعده این کشور بزرگ استید. شما را به کارهای دشواری فراخواهند خواند و گاهی ناگزیر خواهید شد که تصمیم های سختی بگیرید.»

پیش از این، در ماه مارچ میلادی، بیست و سه افسر زن دگر نیز از همین دانشگاه فارغ شدند.

این در حالی است که گزارش هایی نیز از برخورد تبعیض آمیز با زنان در نهادهای امنیتی پخش شده اند. اما، مسؤولان وزارت دفاع ملی می گویند که برای زنان در این نهاد جایگاۀ ویژۀ در نظر گرفته شده است و تلاش دارند تا سهم آنان در این نهاد را بیشتر سازند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت: «در آموزشگاه های دیگر نیز بانوان آموزش می بینند و از در حدود هتفاد تن از این سربازان بانو، در کشور ترکیه مشغول فراگیری آموزش استند.»

افسران ارتش در دانشگاه مارشال فهیم با معیارهای ادکامی نظامی شاهی «ساندهرست» بریتانیا آموزش می بینند.

از آغاز فعالیت این «اکادمی» در سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون، ده گروه از افسران ارتش از این دانشگاه فارغ شده اند.

هم‌رسانی کنید