Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پرده برداری جان بولتون از علاقه ترمپ برای مبارزه روسیه با داعش

مشاور پیشین امنیت ملی رییس جمهور ایالات متحده امریکا در کتابش از علاقه دانلد ترمپ برای مبارزه روسیه با داعش در افغانستان پرده برداشته است.

در بخشی از کتاب جان بولتون از زبان رییس جمهور ترمپ آمده است که ایالات متحده امریکا درافغانستان شکست خورده است وبگذارید روسیه به مشکل داعش در آن کشور رسیده گی کند.

جان بولتون دراین کتاب، ازخلیل زاد همچون یک کلاه بردار یاد کرده است و گفته است برای صلح با طالبان چنین کسی نیاز است.

دربخشی دیگری ازکتاب پرماجرای جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده جنگ افغانستان یک ناکامی کامل ازدیدگاه دانلد ترمپ دانسته شده است.
در یک بخشی از کتابش آمده است که، رییس جمهور ترمپ در یک نشست در هشتم نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی امریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم آور خواند. 

ترمپ در این نشست گفت: "حضور ما در افغانستان نمایش وحشت است. باید بیرون شویم. یک انسان احمق به نام جورج بوش این کار را کرده است." متیس گفت داعش در افغانستان است اما ترمپ گفت "بگذارید روسیه به آنها رسیده گی کند."

بارنت روبین، کارشناس امریکایی افغانستان، گفت: «چیزی مهم این است که رییس جمهور ترمپ  درباره افغانستان هیچ چیز نمی داند. این کشوربرایش مهم نیست، اوتنها می خواهد ازافغانستان بیرون شود.او می خواهد "امریکا"به گونه یی ازافغانستان بیرون شود که برای انتخاب دوباره اش خوب باشد وبه هیچ چیزی دیگر توجه ندارد.او ازسیاست خودش پشتیبانی نکرد.اواهمیتی به توافق نامه صلح نمی دهد.اوبی حوصله است.اوخواست تنها برای این طالبان را به کمپ دیوید بیاورد تا نمایش تلویزینی برپا کند ونشان دهد او یک صلح طلب کلان است.»

جان بولتن نگاشته است که او فکر می کرد زلمی خلیلزاد در گفت وگو با طالبان امتیازی بیشتر به طالبان می دهد؛ اما ترمپ دراین کتاب، ازخلیل زاد به عنوان یک کلاه بردار یاد کرده است وگفته است برای صلح با طالبان به یک چنین فردی نیاز است.

دانلد ترمپ: "شنیده ام که او یعنی خلیل زاد  آدم کلاه بردار  است؛ اما برای این کار به همین گونه انسان نیاز است."

افرآسیب ختک، فعال سیاسی پاکستان، گفت: «آقای خلیلزاد یقیناً پیش از این هم با طالبان ارتباط داشت.»

هیلی ارشاد، عضو پیشین مجلس، گفت: «این که بعضی اختلافات خوردی که در بین شان به میان می آید، آن راه حل دارد چون دانلد ترمپ زیادتر یک فکر تجارتی دارد تا فکر سیاسی.»

آقای روبین گفت: «اگرمن یک افغان می بودم به این نتیجه می رسیدم که این برای افغانستان بسیار خطرآفرین است که تا این اندازه به ایالات متحده وابسته استیم کشوری که یک چین یک رییس جمهور شهوانی، دروغگو ودیوانه را به حیث رییس جمهورشان انتخاب کرده اند.»

بولتون گفته است که خلیلزاد خودش را  درسال ۲۰۱۸ میلادی کانال مخفی گفتگو با طالبان وانمود کرد وسپس به حیث فرستاده ویژه برای افغانستان گماشته شد.

جانبولتون در کتابش ۱۴۳ بار نام افغانستان و ۱۷ بار نام رییس جمهور غنی را گرفته است؛ اما گفته است ترمپ فکر می کرد حامد کرزی رییس جمهور افغانستان است. 

پرده برداری جان بولتون از علاقه ترمپ برای مبارزه روسیه با داعش

بارنت روبین کارشناس امریکایی می‌گوید که افغانستان هیچ اهمیتی برای دانلد ترمپ ندارد و او تنها به پیروزی دوباره اش در انتخابات می اندیشد.

Thumbnail

مشاور پیشین امنیت ملی رییس جمهور ایالات متحده امریکا در کتابش از علاقه دانلد ترمپ برای مبارزه روسیه با داعش در افغانستان پرده برداشته است.

در بخشی از کتاب جان بولتون از زبان رییس جمهور ترمپ آمده است که ایالات متحده امریکا درافغانستان شکست خورده است وبگذارید روسیه به مشکل داعش در آن کشور رسیده گی کند.

جان بولتون دراین کتاب، ازخلیل زاد همچون یک کلاه بردار یاد کرده است و گفته است برای صلح با طالبان چنین کسی نیاز است.

دربخشی دیگری ازکتاب پرماجرای جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده جنگ افغانستان یک ناکامی کامل ازدیدگاه دانلد ترمپ دانسته شده است.
در یک بخشی از کتابش آمده است که، رییس جمهور ترمپ در یک نشست در هشتم نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی امریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم آور خواند. 

ترمپ در این نشست گفت: "حضور ما در افغانستان نمایش وحشت است. باید بیرون شویم. یک انسان احمق به نام جورج بوش این کار را کرده است." متیس گفت داعش در افغانستان است اما ترمپ گفت "بگذارید روسیه به آنها رسیده گی کند."

بارنت روبین، کارشناس امریکایی افغانستان، گفت: «چیزی مهم این است که رییس جمهور ترمپ  درباره افغانستان هیچ چیز نمی داند. این کشوربرایش مهم نیست، اوتنها می خواهد ازافغانستان بیرون شود.او می خواهد "امریکا"به گونه یی ازافغانستان بیرون شود که برای انتخاب دوباره اش خوب باشد وبه هیچ چیزی دیگر توجه ندارد.او ازسیاست خودش پشتیبانی نکرد.اواهمیتی به توافق نامه صلح نمی دهد.اوبی حوصله است.اوخواست تنها برای این طالبان را به کمپ دیوید بیاورد تا نمایش تلویزینی برپا کند ونشان دهد او یک صلح طلب کلان است.»

جان بولتن نگاشته است که او فکر می کرد زلمی خلیلزاد در گفت وگو با طالبان امتیازی بیشتر به طالبان می دهد؛ اما ترمپ دراین کتاب، ازخلیل زاد به عنوان یک کلاه بردار یاد کرده است وگفته است برای صلح با طالبان به یک چنین فردی نیاز است.

دانلد ترمپ: "شنیده ام که او یعنی خلیل زاد  آدم کلاه بردار  است؛ اما برای این کار به همین گونه انسان نیاز است."

افرآسیب ختک، فعال سیاسی پاکستان، گفت: «آقای خلیلزاد یقیناً پیش از این هم با طالبان ارتباط داشت.»

هیلی ارشاد، عضو پیشین مجلس، گفت: «این که بعضی اختلافات خوردی که در بین شان به میان می آید، آن راه حل دارد چون دانلد ترمپ زیادتر یک فکر تجارتی دارد تا فکر سیاسی.»

آقای روبین گفت: «اگرمن یک افغان می بودم به این نتیجه می رسیدم که این برای افغانستان بسیار خطرآفرین است که تا این اندازه به ایالات متحده وابسته استیم کشوری که یک چین یک رییس جمهور شهوانی، دروغگو ودیوانه را به حیث رییس جمهورشان انتخاب کرده اند.»

بولتون گفته است که خلیلزاد خودش را  درسال ۲۰۱۸ میلادی کانال مخفی گفتگو با طالبان وانمود کرد وسپس به حیث فرستاده ویژه برای افغانستان گماشته شد.

جانبولتون در کتابش ۱۴۳ بار نام افغانستان و ۱۷ بار نام رییس جمهور غنی را گرفته است؛ اما گفته است ترمپ فکر می کرد حامد کرزی رییس جمهور افغانستان است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره