تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید افغانستان و امریکا روی ادامه تلاش‌های مشترک برای صلح

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان عصر دوشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از طریق ویدیوکنفرانس در خصوص صلح افغانستان صحبت نمود.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور دی چند پیام توییتری گفت که هر دو طرف در باره ادامه تلاش های مشترک هر دو کشور برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

او گفت که در این گفتگو، وزیر خارجه امریکا گفت که هدف اساسی ایالات متحده امریکا یک افغانستان متحد، مستقل، دموکراتیک و باثبات در چوکات تداوم روابط درازمدت و ستراتیژیک میان دو کشور است و برای رسیدن به آن یکجا با حکومت افغانستان کار خواهیم کرد.

آقای صدیقی گفت که سپس رییس جمهور غنی نقشه راه حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح و ثبات دایمی را تشریح کرده گفت که باید برای یک افغانستان باثبات، واحد وآزاد تلاش های بیشتر صورت گرفته و نایل شدن به اهداف تعیین شده تیم های کاری هر دوطرف روی فراهم آوری تسهیلات بیشتر بخاطر تطبیق این نقشه راه کارکنند.

به گفته آقای صدیقی، همچنان در این ویدیوکنفرانس در خصوص صلح، گام های بعدی در راستای صلح از جمله رهایی زندانیان، تحلیل و مکان مذاکرات و سایر اقدامات مربوط به صلح، بحث صورت گرفت.

همچنان، آقای صدیقی افزود که هر دوطرف بر همکاری مشترک در زمینه اطلاع رسانی در آغاز و جریان مذاکرات صلح تاکید کردند.

داکتر عبدالله عبدالله رييس شورای عالی مصالحه ملی در باره اقدامات اين شورای و تکمیل شدن اعضای شورای مذکور صحبت کرد.

آقای صدیقی گفت که در این ویدیوکنفرانس موافقت صورت گرفت که در روزهای نزدیک روی جزئیات بعدی در روند صلح کار صورت گیرد.

در این گفتگو، جانب دولت افغانستان روی میکانیزم آتش بس اعلام ناشده که قواعد بازی در آن مشخص گردد، تاکید کرد.

تأکید افغانستان و امریکا روی ادامه تلاش‌های مشترک برای صلح

رییس جمهور غنی و مایک پومپئو تأکید کردند که در روزهای نزدیک روی جزئیات بعدی در روند صلح کار انجام شود.

Thumbnail

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان عصر دوشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از طریق ویدیوکنفرانس در خصوص صلح افغانستان صحبت نمود.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور دی چند پیام توییتری گفت که هر دو طرف در باره ادامه تلاش های مشترک هر دو کشور برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

او گفت که در این گفتگو، وزیر خارجه امریکا گفت که هدف اساسی ایالات متحده امریکا یک افغانستان متحد، مستقل، دموکراتیک و باثبات در چوکات تداوم روابط درازمدت و ستراتیژیک میان دو کشور است و برای رسیدن به آن یکجا با حکومت افغانستان کار خواهیم کرد.

آقای صدیقی گفت که سپس رییس جمهور غنی نقشه راه حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح و ثبات دایمی را تشریح کرده گفت که باید برای یک افغانستان باثبات، واحد وآزاد تلاش های بیشتر صورت گرفته و نایل شدن به اهداف تعیین شده تیم های کاری هر دوطرف روی فراهم آوری تسهیلات بیشتر بخاطر تطبیق این نقشه راه کارکنند.

به گفته آقای صدیقی، همچنان در این ویدیوکنفرانس در خصوص صلح، گام های بعدی در راستای صلح از جمله رهایی زندانیان، تحلیل و مکان مذاکرات و سایر اقدامات مربوط به صلح، بحث صورت گرفت.

همچنان، آقای صدیقی افزود که هر دوطرف بر همکاری مشترک در زمینه اطلاع رسانی در آغاز و جریان مذاکرات صلح تاکید کردند.

داکتر عبدالله عبدالله رييس شورای عالی مصالحه ملی در باره اقدامات اين شورای و تکمیل شدن اعضای شورای مذکور صحبت کرد.

آقای صدیقی گفت که در این ویدیوکنفرانس موافقت صورت گرفت که در روزهای نزدیک روی جزئیات بعدی در روند صلح کار صورت گیرد.

در این گفتگو، جانب دولت افغانستان روی میکانیزم آتش بس اعلام ناشده که قواعد بازی در آن مشخص گردد، تاکید کرد.

هم‌رسانی کنید