تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

امیدواری نماینده ناتو بر آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان

نیکولاس کی، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان، می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح زمان‌گیر‌است و نیاز است که با حوصله‌مندی این روند ادامه یابد.

آقای نیکولاس کی که به مزارشریف رفته‌است، بر گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها تاکید می‌ورزد و می‌گوید که تلاش‌ها جریان دارد تا گفت‌وگوها میان افغان‌ها هر چه زودتر آغاز شود.

آقای کی گفت: «البته بحث بسیار مهم مذاکرات بین الافغانی است. مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و اهمیت آن اینست که افغان‌ها خودشان تصمیم بگیرند که در آینده چه نوع حکومت می‌خواهند و سرنوشت شان‌را تعیین کنند.»

نماینده غیرنظامی ناتو فراگیر بودن گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها را نیز با اهمیت می‌داند: « این مذاکرات باید همه‌شمول باشد به این معنی که جامعه مدنی، خانم‌ها، عالمان دین و تمام اقشار جامعه خود را در این مذاکرات بیبیند و نظریات خود را شریک سازند.»

او علاه کرد که در باره‌ی گفت‌وگوهای صلح با طالبان و نیز نقش کشورهای منطقه در باره صلح افغانستان محتاطانه خوش‌بین‌است.

این سیاست‌مدار بریتانیایی که دو ماه می‌شود به حیث نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان کار می‌کند، گفت‌وگوهای صلح دوحه را نیز با اهمیت می‌داند و از یک اجماع منطقه‌یی برای آوردن صلح در افغانستان خبر می‌دهد.

آقای کی گفت: «ما فعلا یک اجماع منطقه‌یی را دارا هستیم، بیشتر از کشورهای منطقه در افغانستان ثبات می‌خواهند.»

در این میان، شماری از شهروندان کشور نیز می‌گویند که از ادامه‌ی جنگ و خشونت‌ها در کشور به ستوه آمده‌اند و خواهان برقراری یک صلح پایدار در کشور استند.

صدیقه، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «ما نیاز به صلح داریم وقتی صلح باشد پیشرفت و ترقی هم است.»

نادیه با اشاره به پیامدهای ناگوار جنگ در کشور می‌گوید: «یک روز نشد که ما احساس آرامی و صلح کنیم. ما از جنگ خسته شدیم و دیگر صلح می‌خواهیم.»

یک عضو شورای علمای بلخ نیز صلح را یک ضرورت می‌داند و از طرف‌های درگیر می‌خواهد که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور آتش‌بس کنند.

محسن دانش، عالم دین می‌گوید: «همه صلح می‌خواهند، صلح میوه‌یی گمشده‌یی است که امیدوارم همه طرف‌های درگیر صلح کنند و آتش بس نمایند.»

با آن‌که دور ششم گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌ی آمریکا و طالبان در دوحه ادامه دارد اما شهروندان کشور می‌گویند خواهان صلحی استند که دستاوردهای هژده سال پسین با تهدید روبرو نشود.

افغانستان

امیدواری نماینده ناتو بر آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان

این سیاست‌مدار بریتانیایی که دو ماه می‌شود به حیث نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان کار می‌کند، گفت‌وگوهای صلح دوحه را نیز با اهمیت می‌داند و از یک اجماع منطقه‌یی برای آوردن صلح در افغانستان خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

نیکولاس کی، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان، می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح زمان‌گیر‌است و نیاز است که با حوصله‌مندی این روند ادامه یابد.

آقای نیکولاس کی که به مزارشریف رفته‌است، بر گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها تاکید می‌ورزد و می‌گوید که تلاش‌ها جریان دارد تا گفت‌وگوها میان افغان‌ها هر چه زودتر آغاز شود.

آقای کی گفت: «البته بحث بسیار مهم مذاکرات بین الافغانی است. مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و اهمیت آن اینست که افغان‌ها خودشان تصمیم بگیرند که در آینده چه نوع حکومت می‌خواهند و سرنوشت شان‌را تعیین کنند.»

نماینده غیرنظامی ناتو فراگیر بودن گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها را نیز با اهمیت می‌داند: « این مذاکرات باید همه‌شمول باشد به این معنی که جامعه مدنی، خانم‌ها، عالمان دین و تمام اقشار جامعه خود را در این مذاکرات بیبیند و نظریات خود را شریک سازند.»

او علاه کرد که در باره‌ی گفت‌وگوهای صلح با طالبان و نیز نقش کشورهای منطقه در باره صلح افغانستان محتاطانه خوش‌بین‌است.

این سیاست‌مدار بریتانیایی که دو ماه می‌شود به حیث نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان کار می‌کند، گفت‌وگوهای صلح دوحه را نیز با اهمیت می‌داند و از یک اجماع منطقه‌یی برای آوردن صلح در افغانستان خبر می‌دهد.

آقای کی گفت: «ما فعلا یک اجماع منطقه‌یی را دارا هستیم، بیشتر از کشورهای منطقه در افغانستان ثبات می‌خواهند.»

در این میان، شماری از شهروندان کشور نیز می‌گویند که از ادامه‌ی جنگ و خشونت‌ها در کشور به ستوه آمده‌اند و خواهان برقراری یک صلح پایدار در کشور استند.

صدیقه، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «ما نیاز به صلح داریم وقتی صلح باشد پیشرفت و ترقی هم است.»

نادیه با اشاره به پیامدهای ناگوار جنگ در کشور می‌گوید: «یک روز نشد که ما احساس آرامی و صلح کنیم. ما از جنگ خسته شدیم و دیگر صلح می‌خواهیم.»

یک عضو شورای علمای بلخ نیز صلح را یک ضرورت می‌داند و از طرف‌های درگیر می‌خواهد که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور آتش‌بس کنند.

محسن دانش، عالم دین می‌گوید: «همه صلح می‌خواهند، صلح میوه‌یی گمشده‌یی است که امیدوارم همه طرف‌های درگیر صلح کنند و آتش بس نمایند.»

با آن‌که دور ششم گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌ی آمریکا و طالبان در دوحه ادامه دارد اما شهروندان کشور می‌گویند خواهان صلحی استند که دستاوردهای هژده سال پسین با تهدید روبرو نشود.

هم‌رسانی کنید