تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأیید فرمانده تازه نیروهای امریکایی در افغانستان توسط سنای امریکا

کمیته خدمات تسلیحاتی سنای ایالات متحده امریکا به پیشنهاد پنتاگون از بهر جاگزینی جنرال سکات میلر به جای جنرال جان نیکلسن رأی مثبت داد.

همانگونه که انتظار می‌رفت، او به آسانی توانست بسیاری از آرای مثبت را به دست آورد.

جنرال میلر فرمانده عملیات‌های ویژه مشترک ارتش ایالات متحده است و تجربه فراوان در عملیات‌های ضد هراس‌افگنانه دارد.

قراراست تا چند ماه دیگر رسماً جنرال میلر مسؤولیت فرماندهی بیش از ۱۶ هزار نظامی امریکایی و در حدود شش هزار نیروی ناتو را در حالی در افغانستان به دوش خواهد بگیرد که شدت درگیری‌ها به گونه بی پیشینه بیشتر شده است.

تأیید فرمانده تازه نیروهای امریکایی در افغانستان توسط سنای امریکا

جنرال میلر فرمانده عملیات‌های ویژه مشترک ارتش ایالات متحده است و تجربه فراوان در عملیات‌های ضد هراس‌افگنانه دارد.

Thumbnail

کمیته خدمات تسلیحاتی سنای ایالات متحده امریکا به پیشنهاد پنتاگون از بهر جاگزینی جنرال سکات میلر به جای جنرال جان نیکلسن رأی مثبت داد.

همانگونه که انتظار می‌رفت، او به آسانی توانست بسیاری از آرای مثبت را به دست آورد.

جنرال میلر فرمانده عملیات‌های ویژه مشترک ارتش ایالات متحده است و تجربه فراوان در عملیات‌های ضد هراس‌افگنانه دارد.

قراراست تا چند ماه دیگر رسماً جنرال میلر مسؤولیت فرماندهی بیش از ۱۶ هزار نظامی امریکایی و در حدود شش هزار نیروی ناتو را در حالی در افغانستان به دوش خواهد بگیرد که شدت درگیری‌ها به گونه بی پیشینه بیشتر شده است.

هم‌رسانی کنید