تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمپ با غنی دربارۀ بستن دفتر طالبان در قطر گفت‌وگو کرد

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در دیدارش با رییس‌جمهور غنی خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شده است.

منابع می‌گویند که آقای غنی در این دیدار گفته است که این طرح باید بیشتربررسی شود. 

هرچند، ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید اما شورای عالی صلح می‌گوید که درهای صلح نباید بسته شوند.

در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان پیشرفت ها را در راستای  صلح در این کشور اندک میداند.
منابعی می گویند که دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا در دیدارش با رییس جمهور غنی در نیویارک گشودن دفتر سیاسی طالبان را در دوحه یک ابتکار ناکام در گفت و گوهای صلح دانسته است. 

دراین میان  شورای عالی صلح می‌پذیرد که گشایش این دفتر سودی به روند صلح نداشته است اما تاکید می ورزد که در های صلح باید باز گذاشته شوند.

به گفته این منابع رییس جمهور غنی در پاسخ به این درخواست گفته است که طرح بستن دفتر سیاسی طالبان در دوحه باید بررسی بیشتر شود.

پیش از این در دیدار با وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست امنیتی مونیخ هشدار داده بود که اگر طالبان به خشونت های شان پایان ندهند این دفتر باید بسته شود.

دراین میان برخی از مقام های حکومت افغانستان حضور غیر رسمی سی و شش نماینده طالبان را در دوحه گونه یی از مشروعیت سیاسی به این گروه میدانند و این مقام ها نیز خواهان بستن این دفتر در صورت حاضر نشدن طالبان به گفت و گو استند.

عبیدالله بارکزی، مجلس نماینده گان گفته است:"نظر این است که ما صلح را در اولیت نگهداریم، هر دری که مارا برای رسیدن به صلح کمک میکند باید باز گذاشته شود."

جمعه الدین  گیانوال، مجلس نماینده گان گفته است:"بسته کردن و باز نگه داشتن دفتر طالبان در قطر برای افغانستان فرقی ندارد، این دفتر به موافقت دولت افغانستان باز نشده بود و امریکایی ها آن را بازکرده بودند."

در این میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در باره صلح افغانستان چنین می گوید.

تادامیشی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است:"صادقانه بگویم که تلاش های چند سال اخیر، به پیشرفت اندکی انجامیده است. با این همه، ما تلاش های تازه یی را برای گفت و گوهای سیاسی برای صلح می بینیم."

دفترسیاسی طالبان درقطر شش سال پیش در حکومت حامد کرزی از بهر برقراری تماس با گروه طالبان وانجام گفت و گو های صلح گشوده شد.

سخنگوی طالبان می گویند که از طرح بسته شدن این دفتر بی خبر استند اما تاکید می ورزند که اگر این دفتر در دوحه بسته شود راه های بدیلی را با خود دارند که در پیش خواهند گرفت.
بستن شدن دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیاز به درخواست رسمی حکومت افغانستان دارد، اما تصمیم نهایی در این باره را حکومت قطر خواهد گرفت.

ترمپ با غنی دربارۀ بستن دفتر طالبان در قطر گفت‌وگو کرد

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا و اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در بارۀ چگونگی بستن دفتر طالبان در قطر، گفت‌وگو کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در دیدارش با رییس‌جمهور غنی خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شده است.

منابع می‌گویند که آقای غنی در این دیدار گفته است که این طرح باید بیشتربررسی شود. 

هرچند، ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید اما شورای عالی صلح می‌گوید که درهای صلح نباید بسته شوند.

در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان پیشرفت ها را در راستای  صلح در این کشور اندک میداند.
منابعی می گویند که دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا در دیدارش با رییس جمهور غنی در نیویارک گشودن دفتر سیاسی طالبان را در دوحه یک ابتکار ناکام در گفت و گوهای صلح دانسته است. 

دراین میان  شورای عالی صلح می‌پذیرد که گشایش این دفتر سودی به روند صلح نداشته است اما تاکید می ورزد که در های صلح باید باز گذاشته شوند.

به گفته این منابع رییس جمهور غنی در پاسخ به این درخواست گفته است که طرح بستن دفتر سیاسی طالبان در دوحه باید بررسی بیشتر شود.

پیش از این در دیدار با وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست امنیتی مونیخ هشدار داده بود که اگر طالبان به خشونت های شان پایان ندهند این دفتر باید بسته شود.

دراین میان برخی از مقام های حکومت افغانستان حضور غیر رسمی سی و شش نماینده طالبان را در دوحه گونه یی از مشروعیت سیاسی به این گروه میدانند و این مقام ها نیز خواهان بستن این دفتر در صورت حاضر نشدن طالبان به گفت و گو استند.

عبیدالله بارکزی، مجلس نماینده گان گفته است:"نظر این است که ما صلح را در اولیت نگهداریم، هر دری که مارا برای رسیدن به صلح کمک میکند باید باز گذاشته شود."

جمعه الدین  گیانوال، مجلس نماینده گان گفته است:"بسته کردن و باز نگه داشتن دفتر طالبان در قطر برای افغانستان فرقی ندارد، این دفتر به موافقت دولت افغانستان باز نشده بود و امریکایی ها آن را بازکرده بودند."

در این میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در باره صلح افغانستان چنین می گوید.

تادامیشی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است:"صادقانه بگویم که تلاش های چند سال اخیر، به پیشرفت اندکی انجامیده است. با این همه، ما تلاش های تازه یی را برای گفت و گوهای سیاسی برای صلح می بینیم."

دفترسیاسی طالبان درقطر شش سال پیش در حکومت حامد کرزی از بهر برقراری تماس با گروه طالبان وانجام گفت و گو های صلح گشوده شد.

سخنگوی طالبان می گویند که از طرح بسته شدن این دفتر بی خبر استند اما تاکید می ورزند که اگر این دفتر در دوحه بسته شود راه های بدیلی را با خود دارند که در پیش خواهند گرفت.
بستن شدن دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیاز به درخواست رسمی حکومت افغانستان دارد، اما تصمیم نهایی در این باره را حکومت قطر خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید