Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد دوبارۀ ناتو برای ادامۀ تمویل نیروهای افغان

متحدین ناتو و شریکان این پیمان نظامی، روز سه شنبه (۱۴جوزا) در دیدار شان با شرکت نماینده‌گان کشورهای تمویل کننده که در شهر بروکسل برگزار شد از تعهد شان برای ادامه کمک‌های مالی با نیروهای امنیتی افغانستان فراتر از سال ۲۰۲۰ میلادی، اطمینان دو باره داده‌اند.

همه متحدان و شریکان ناتو تأیید کردند که همکاری دوامدار مالی با این نیروها را ادامه خواهند داد و داشتن نیروی امنیتی پر قدرت، افغانستان را به سوی صلح می‌کشاند.

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، دراین نشست گفته است که، در اجلاس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ تعهد شده بود که حمایت از نیرو های امنیتی افغانستان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ادامه می‌یابد.

به‌گفته ستولتنبرگ:« در اجلاس وارسا در سال ۲۰۱۶ هم تمامی کشورها به حمایت از نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۲۰ متعهد شدند و سال گذشته در اجلاس بروکسل، تمامی تمویل کننده‎ها برای تمدید حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۲۴ توافق کردند.»

ستولتنبرگ افزود:« صندوق تمویل نیروهای افغان نقش مهم برای ارتباط جامعه بین‎المللی با پروژه‎های جهانی دارد تا ظرفیت و توانایی نیروها بالا برده شود و با آن‎ها در میدان مبارزه کمک کند.»

ینس ستولتنبرگ افزود، نشست روز سه شنبه نشان دهنده تعهد قوی و دوامدار مالی با نیروهای افغان است تا در نتیجه، فرصت‎ها برای راه حل بحران افغانستان از طریق گفتگو ها تقویت شود و این کشور به صلحی برسد که خواست تمامی شهروندانش است.

دراین نشست در بروکسل، محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، عبدالحی رووف، معین وزارت دفاع، سفیر کانادا در کابل، دستیار معاون وزارت دفاع امریکا برای افغانستان، پاکستان و آسیای میانه که به نماینده‎گی از مسئول صندوق حمایت از نیرو های افغان حضور داشت، با شماری دیگر از مقام‎های ناتو و سازمان ملل‎متحد اشتراک داشتند.

تعهد دوبارۀ ناتو برای ادامۀ تمویل نیروهای افغان

ینس ستولتنبرگ گفت، نشست روز سه شنبه نشان دهنده تعهد قوی و دوامدار مالی با نیروهای افغان است.

Thumbnail

متحدین ناتو و شریکان این پیمان نظامی، روز سه شنبه (۱۴جوزا) در دیدار شان با شرکت نماینده‌گان کشورهای تمویل کننده که در شهر بروکسل برگزار شد از تعهد شان برای ادامه کمک‌های مالی با نیروهای امنیتی افغانستان فراتر از سال ۲۰۲۰ میلادی، اطمینان دو باره داده‌اند.

همه متحدان و شریکان ناتو تأیید کردند که همکاری دوامدار مالی با این نیروها را ادامه خواهند داد و داشتن نیروی امنیتی پر قدرت، افغانستان را به سوی صلح می‌کشاند.

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، دراین نشست گفته است که، در اجلاس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ تعهد شده بود که حمایت از نیرو های امنیتی افغانستان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ادامه می‌یابد.

به‌گفته ستولتنبرگ:« در اجلاس وارسا در سال ۲۰۱۶ هم تمامی کشورها به حمایت از نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۲۰ متعهد شدند و سال گذشته در اجلاس بروکسل، تمامی تمویل کننده‎ها برای تمدید حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۲۴ توافق کردند.»

ستولتنبرگ افزود:« صندوق تمویل نیروهای افغان نقش مهم برای ارتباط جامعه بین‎المللی با پروژه‎های جهانی دارد تا ظرفیت و توانایی نیروها بالا برده شود و با آن‎ها در میدان مبارزه کمک کند.»

ینس ستولتنبرگ افزود، نشست روز سه شنبه نشان دهنده تعهد قوی و دوامدار مالی با نیروهای افغان است تا در نتیجه، فرصت‎ها برای راه حل بحران افغانستان از طریق گفتگو ها تقویت شود و این کشور به صلحی برسد که خواست تمامی شهروندانش است.

دراین نشست در بروکسل، محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، عبدالحی رووف، معین وزارت دفاع، سفیر کانادا در کابل، دستیار معاون وزارت دفاع امریکا برای افغانستان، پاکستان و آسیای میانه که به نماینده‎گی از مسئول صندوق حمایت از نیرو های افغان حضور داشت، با شماری دیگر از مقام‎های ناتو و سازمان ملل‎متحد اشتراک داشتند.

هم‌رسانی کنید