Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق غنی و نوازشریف بر مبارزۀ مشترک با تروریزم

اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور و نواز شریف، نُخست وزیر پاکستان در حاشیۀ نشست شانگ‎های در آستانۀ، پایتخت قزاقستان دیدار کردند و بر افزایش تلاش‎ها علیۀ تمام گروه‎های "تروریستی" که برای امنیت دو کشور و منطقه تهدیداند، توافق کردند.

در یک خبرنامه‎یی ریاست‎جمهوری در این باره آمده است که نوازشریف "حملات تروریستی" اخیر را به ویژه موج خشونت‌های ایجاد شده پس حملۀ چهارراه زنبق را، محکوم کردند.

خبرنامه می‎افزاید که غنی بر ضرورت کاهش خشونت‎ها علیۀ غیر نظامیان در افغانستان، تأکید کرد و اضافه که افزایش خشونت‎ها در ماه مبارک رمضان و در مراسم جنازه، قابل قبول نمی‌باشد.

وی تصریح کرد: "از همین رو مهم است که پاکستان و افغانستان مشترکأ برای از میان برداشتن شبکه‎های هراس‎افگن و پناهگاه‌های آن‎ها و هم‌چنان پشتتیبانی از زیرساخت‎های شان، از بین برده شوند."

هر دو کشور بر ایجاد گروه‎های کاری مشترک توافق کردند و قرار است که نُخستین نشست این گروه به زودی، در کابل برگزار شود.

در این دیدار، غنی بر اشتراک در نشست‎های افغانستان-پاکستان مبنی بر گُسترش صلح، توافق کرد.

در خبرنامه اضافه شده است که غنی توافق کرد تا در نشست چهار جانبه، چین و امریکا اشتراک خواهد کرد تا اختلافات میان دوکشور، حل گردد.

وی گفت: "افغانستان مایل به صلح است. حکومت افغانستان میل خود را نشان داد، بل ظرفیت خود را برای صلح و این کار را با حزب اسلامی انجام داد. این در ذات خود، نُخستین صلح در ۴۰ سال گذشته است."

وی در ادامه گفت که طالبان زمان بیشتری ندارد، به خاطریکه مردم افغانستان و جامعۀ جهانی از "اعمال زشت و فجیع طالبان، خسته شده‌اند."

در این دیدار، هر دو جانب نیز توافق کردند که از تمامی گزینه‎ها لازم در برابر کسانی که در گفت‎وگوهای صلح خودداری می‌کنند، کار خواهند گرفت.

توافق غنی و نوازشریف بر مبارزۀ مشترک با تروریزم

رییس‎جمهور غنی و نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در دیدار اخیر شان بر مبارزۀ مشترک علیۀ تروریزم، تأکید کردند.

Thumbnail

اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور و نواز شریف، نُخست وزیر پاکستان در حاشیۀ نشست شانگ‎های در آستانۀ، پایتخت قزاقستان دیدار کردند و بر افزایش تلاش‎ها علیۀ تمام گروه‎های "تروریستی" که برای امنیت دو کشور و منطقه تهدیداند، توافق کردند.

در یک خبرنامه‎یی ریاست‎جمهوری در این باره آمده است که نوازشریف "حملات تروریستی" اخیر را به ویژه موج خشونت‌های ایجاد شده پس حملۀ چهارراه زنبق را، محکوم کردند.

خبرنامه می‎افزاید که غنی بر ضرورت کاهش خشونت‎ها علیۀ غیر نظامیان در افغانستان، تأکید کرد و اضافه که افزایش خشونت‎ها در ماه مبارک رمضان و در مراسم جنازه، قابل قبول نمی‌باشد.

وی تصریح کرد: "از همین رو مهم است که پاکستان و افغانستان مشترکأ برای از میان برداشتن شبکه‎های هراس‎افگن و پناهگاه‌های آن‎ها و هم‌چنان پشتتیبانی از زیرساخت‎های شان، از بین برده شوند."

هر دو کشور بر ایجاد گروه‎های کاری مشترک توافق کردند و قرار است که نُخستین نشست این گروه به زودی، در کابل برگزار شود.

در این دیدار، غنی بر اشتراک در نشست‎های افغانستان-پاکستان مبنی بر گُسترش صلح، توافق کرد.

در خبرنامه اضافه شده است که غنی توافق کرد تا در نشست چهار جانبه، چین و امریکا اشتراک خواهد کرد تا اختلافات میان دوکشور، حل گردد.

وی گفت: "افغانستان مایل به صلح است. حکومت افغانستان میل خود را نشان داد، بل ظرفیت خود را برای صلح و این کار را با حزب اسلامی انجام داد. این در ذات خود، نُخستین صلح در ۴۰ سال گذشته است."

وی در ادامه گفت که طالبان زمان بیشتری ندارد، به خاطریکه مردم افغانستان و جامعۀ جهانی از "اعمال زشت و فجیع طالبان، خسته شده‌اند."

در این دیدار، هر دو جانب نیز توافق کردند که از تمامی گزینه‎ها لازم در برابر کسانی که در گفت‎وگوهای صلح خودداری می‌کنند، کار خواهند گرفت.

هم‌رسانی کنید