Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی ۲۰آوره ویست‌اندیز را برد

تیم ملی کرکت افغانستان، دومین بازی ۲۰آوره‌اش در برابر ویست‌اندیز را که شنبه‌شب (۲۵ عقرب) در شهر لکنو هند برگزار شد، با تفاوت ۴۱ دوش برد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ زنی کرکت بازان افغانستان آغاز کردند و توانستند در۲۰ آور با از دست دادن هفت بازیکن، ۱۴۷ دوش انجام دهند.

در بخش توپ زنی برای افغانستان، حضرت‎الله زازی و کریم جنت خوب درخشیدند و هر کدام ۲۶- ۲۶ دوش را به سود تیم خود انجام دادند.

در مقابل در بخش توپ اندازی برای ویست‌اندیز ویلیماس خوب درخشید و توانست سه بازیکن افغانستان را از میدان بازی بیرون کند.

ملی پوشان ویست‌اندیز، بازی را در بخش توپ زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شدۀ افغانستان را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۴۱ دوش به افغانستان واگذار کردند.

در بخش توپ زنی برای ویست‌‎اندیز، رمادین خوب درخشید و توانست ۲۴ دوش را به سود تیم خود انجام دهد.

برای افغانستان در توپ اندازی، کریم جنت خوب درخشید و توانست پنج بازیکن حریف را از میدان بیرون کند.

در پایان این دیدار، کریم جنت از تیم افغانستان، لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

افغانستان، در نخستین دیدار ۲۰ آوره، مغلوب ویست‌اندیز شده بود. سومین دیدار میان این دو تیم، قرار است ساعت شش شام امروز انجام شود.

تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی ۲۰آوره ویست‌اندیز را برد

افغانستان، در نخستین دیدار ۲۰ آوره، مغلوب ویست‌اندیز شده بود. سومین دیدار میان این دو تیم، قرار است ساعت شش شام امروز انجام شود.

Thumbnail

تیم ملی کرکت افغانستان، دومین بازی ۲۰آوره‌اش در برابر ویست‌اندیز را که شنبه‌شب (۲۵ عقرب) در شهر لکنو هند برگزار شد، با تفاوت ۴۱ دوش برد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ زنی کرکت بازان افغانستان آغاز کردند و توانستند در۲۰ آور با از دست دادن هفت بازیکن، ۱۴۷ دوش انجام دهند.

در بخش توپ زنی برای افغانستان، حضرت‎الله زازی و کریم جنت خوب درخشیدند و هر کدام ۲۶- ۲۶ دوش را به سود تیم خود انجام دادند.

در مقابل در بخش توپ اندازی برای ویست‌اندیز ویلیماس خوب درخشید و توانست سه بازیکن افغانستان را از میدان بازی بیرون کند.

ملی پوشان ویست‌اندیز، بازی را در بخش توپ زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شدۀ افغانستان را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۴۱ دوش به افغانستان واگذار کردند.

در بخش توپ زنی برای ویست‌‎اندیز، رمادین خوب درخشید و توانست ۲۴ دوش را به سود تیم خود انجام دهد.

برای افغانستان در توپ اندازی، کریم جنت خوب درخشید و توانست پنج بازیکن حریف را از میدان بیرون کند.

در پایان این دیدار، کریم جنت از تیم افغانستان، لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

افغانستان، در نخستین دیدار ۲۰ آوره، مغلوب ویست‌اندیز شده بود. سومین دیدار میان این دو تیم، قرار است ساعت شش شام امروز انجام شود.

هم‌رسانی کنید