Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌بس: حمله‌‌ها در کابل و لوگر سبب تعلیق تبادلۀ زندانیان شدند

جان‌بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید که تصمیم تعلیق رهایی انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، اعضای برجستۀ شبکۀ حقانی، درپی حمله‌ها در کابل و لوگر گرفته‌ شده‌است.

جان‌بس، امروز (یک‌شنبه، ۲۶عقرب) در تویترش نگاشته‌است که ایالات متحده دربارۀ گام‌های بعدی برای رهایی این سه تن، با حکومت افغانستان از نزدیک کار می‌کند: «صلح کردن به‌معنای انتخاب دشوار است، اما این هم‌چنان نیاز به بازنگری دقیق شرایط موجود دارد. ما به‌عنوان شرکای راهبردی، در مراحل بعدی با دولت افغانستان از نزدیک کار خواهیم کرد.»

او در ادامه نگاشته‌است: «ما از اعلام رییس‌جمهور غنی برای آزادی سه زندانی طالبان برای توسعۀ صلح - و تصمیم ارزیابی مجدد برای تعلیق انتقال آنان در پی حمله‌ها در لوگر و کابل پشتیبانی کردیم.»

صبح روز سه‌شنبه (۲۱عقرب) ساعاتی پیش از اعلام رهایی زندانیان شبکۀ حقانی، یک کاروان موترهای نیروهای خارجی در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر آماج یک انفجار قرار گرفت.

فردای آن روز (چهارشنبه، ۲۲عقرب) یک انفجار در کابل صورت گرفت. در این انفجار دوازده تن به‌شمول کودکان جان باختند.

رییس‌جمهور غنی، روزسه‌شنبه، به‌گونۀ غیرمنتظره اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید را از بند حکومت افغانستان در بگرام، به‌گونۀ مشروط آزاد می‌کند.

این سه‌تن، قرار بود با دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند مبادله شوند. اما این تبادله انجام نشد.

حکومت افغانستان، شب‌گذشته اعلام کرد که این سه زندانی شبکۀ حقانی دربند حکومت افغانستان و روند تبادلۀ آنان را زیر بازنگری قرار داده‌است.

تاکنون به‌گونۀ مشخص روشن نیست که چرا روند تبادلۀ این زندانیان انجام نشده‌است. حکومت افغانستان، طالبان را متهم کرده‌است که در این باره کوتاهی کرده‌است، اما گروۀ طالبان ایالات متحده را در این باره متهم کرده‌است.

جان‌بس، ساعاتی پس از آن‌که رییس‌جمهور غنی آزادی مشروط این زندان شبکۀ حقانی را اعلام کرد، از این تصمیم رییس‌جمهور پشتیبانی کرد.

جان‌بس: حمله‌‌ها در کابل و لوگر سبب تعلیق تبادلۀ زندانیان شدند

رییس‌جمهور غنی، روزسه‌شنبه، به‌گونۀ غیرمنتظره اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید را از بند حکومت افغانستان در بگرام، به‌گونۀ مشروط آزاد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

جان‌بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید که تصمیم تعلیق رهایی انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، اعضای برجستۀ شبکۀ حقانی، درپی حمله‌ها در کابل و لوگر گرفته‌ شده‌است.

جان‌بس، امروز (یک‌شنبه، ۲۶عقرب) در تویترش نگاشته‌است که ایالات متحده دربارۀ گام‌های بعدی برای رهایی این سه تن، با حکومت افغانستان از نزدیک کار می‌کند: «صلح کردن به‌معنای انتخاب دشوار است، اما این هم‌چنان نیاز به بازنگری دقیق شرایط موجود دارد. ما به‌عنوان شرکای راهبردی، در مراحل بعدی با دولت افغانستان از نزدیک کار خواهیم کرد.»

او در ادامه نگاشته‌است: «ما از اعلام رییس‌جمهور غنی برای آزادی سه زندانی طالبان برای توسعۀ صلح - و تصمیم ارزیابی مجدد برای تعلیق انتقال آنان در پی حمله‌ها در لوگر و کابل پشتیبانی کردیم.»

صبح روز سه‌شنبه (۲۱عقرب) ساعاتی پیش از اعلام رهایی زندانیان شبکۀ حقانی، یک کاروان موترهای نیروهای خارجی در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر آماج یک انفجار قرار گرفت.

فردای آن روز (چهارشنبه، ۲۲عقرب) یک انفجار در کابل صورت گرفت. در این انفجار دوازده تن به‌شمول کودکان جان باختند.

رییس‌جمهور غنی، روزسه‌شنبه، به‌گونۀ غیرمنتظره اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید را از بند حکومت افغانستان در بگرام، به‌گونۀ مشروط آزاد می‌کند.

این سه‌تن، قرار بود با دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند مبادله شوند. اما این تبادله انجام نشد.

حکومت افغانستان، شب‌گذشته اعلام کرد که این سه زندانی شبکۀ حقانی دربند حکومت افغانستان و روند تبادلۀ آنان را زیر بازنگری قرار داده‌است.

تاکنون به‌گونۀ مشخص روشن نیست که چرا روند تبادلۀ این زندانیان انجام نشده‌است. حکومت افغانستان، طالبان را متهم کرده‌است که در این باره کوتاهی کرده‌است، اما گروۀ طالبان ایالات متحده را در این باره متهم کرده‌است.

جان‌بس، ساعاتی پس از آن‌که رییس‌جمهور غنی آزادی مشروط این زندان شبکۀ حقانی را اعلام کرد، از این تصمیم رییس‌جمهور پشتیبانی کرد.

هم‌رسانی کنید