Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۱۹ نیروی امنیتی در تخار و زابل

یک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که درحمله طالبان درولسوالی خواجه غار تخار سیزده نیروی دولتی جان باخته اند.

این منبع می افزاید که طالبان دیشب برخانه سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی خواجه غار یورش بردند که درنتیجه جنگ سیزده نیروی دولتی به شمول دو برادر این فرمانده جان باختند وخود فرمانده نیز زخم برداشته است.

اما مقام های محلی این تلفات وزخمی شدن فرمانده را تایید نکرده اند.

درهمین حال مقام های محلی تخار می گویند که دراین جنگ به طالبان نیز تلفات وارد شده است اما رقم دقیق آن روشن نیست.

در همین حال، وزارت دفاع ملی امروز دوشنبه در یک خبرنامه گفت که شش تن از نیروهای امنیتی در یک حملۀ طالبان در ولایت زابل، جان باختند.

در خبرنامه آمده است که این رویداد شب گذشته هنگامی رخ داد که شماری از طالبان بر ولسوالی ارغنداب این ولایت حمله کردند و با نیروهای امنیتی، درگیر شدند.

خبرنامه می افزاید که نیروهای امنیتی به این حمله پاسخ دادند و این حمله را، عقب زدند.

در همین حال، یک منبع امنیتی می گوید که نُه سرباز امنیتی در یک حمله یک فرد نفوذی طالبان در این ولسوالی کشته شدند و فرد مهاجم، به طالبان پیوسته است.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله چیزی نگفته اند.

جان باختن ۱۹ نیروی امنیتی در تخار و زابل

وزارت دفاع ملی می گوید که حملۀ طالبان بر ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، عقب زده شده است.

Thumbnail

یک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که درحمله طالبان درولسوالی خواجه غار تخار سیزده نیروی دولتی جان باخته اند.

این منبع می افزاید که طالبان دیشب برخانه سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی خواجه غار یورش بردند که درنتیجه جنگ سیزده نیروی دولتی به شمول دو برادر این فرمانده جان باختند وخود فرمانده نیز زخم برداشته است.

اما مقام های محلی این تلفات وزخمی شدن فرمانده را تایید نکرده اند.

درهمین حال مقام های محلی تخار می گویند که دراین جنگ به طالبان نیز تلفات وارد شده است اما رقم دقیق آن روشن نیست.

در همین حال، وزارت دفاع ملی امروز دوشنبه در یک خبرنامه گفت که شش تن از نیروهای امنیتی در یک حملۀ طالبان در ولایت زابل، جان باختند.

در خبرنامه آمده است که این رویداد شب گذشته هنگامی رخ داد که شماری از طالبان بر ولسوالی ارغنداب این ولایت حمله کردند و با نیروهای امنیتی، درگیر شدند.

خبرنامه می افزاید که نیروهای امنیتی به این حمله پاسخ دادند و این حمله را، عقب زدند.

در همین حال، یک منبع امنیتی می گوید که نُه سرباز امنیتی در یک حمله یک فرد نفوذی طالبان در این ولسوالی کشته شدند و فرد مهاجم، به طالبان پیوسته است.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید