Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار کشته شد

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولیس ولایت کندهار در یک تیراندازی کشته شده است.

به گفتۀ این منابع، تیراندازی پس از آن رخ داد که آقای رازق از یک نشست امنیتی با جنرال سکات میلر، فرماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بیرون می‌شدند.

این منابع می‌افزایند که تیراندازی از سوی یک محافظ والی کندهار صورت گرفته است. 

گواهان رویداد می‌گویند که در این حمله، زلمی ویسا والی کندهار، عبدالمومن حسن خیل، رییس امنیت کندهار و نیز عبدالنبی الهام، فرمانده پولیس زون ۴۰۴ میوند نیز کشته شدند.

اما، رییس‌جمهور غنی جان باختن آقای رازق و رییس امنیت ولایت کندهار را تأیید می‌کند و می‌گوید که «معصوم ستانکزی، رییس امنیت ملی، مسؤولان بلند پایۀ وزارت امور داخله و دفاع و نیز نیروهای کماندو امشب به ولایت کندهار فرستاده خواهند شد.»

وی به مردم کندهار اطمینان می‌دهد که وضعیت در این ولایت به حالت عادی برگشته است.

از سویی هم، اختر ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله کشته شدن جنرال عبدالرازق و عبدالمومین حسن خیل را تأیید می‌کند اما می‌گوید که زلمی ویسا، والی کندهار و عبدالنبی الهام، فرمانده زون ۴۰۴ میوند زخمی شده‌اند و زیر تداوی استند.

در همین حال، مأموریت پشتیبانی قاطع، می‌گوید که گزارش‌های نخستین نشان می‌دهند که این حمله «افغان بر افغانها» بوده است.

دیف بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان، زخمی شدن سه امریکایی را در این حمله تأیید می‌کند و می‌افزاید که جنرال میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در این رویداد، آسیب ندیده است.

دیف بتلر، می‌افزاید که مهاجم نیز در تیراندازی متقابل کشته شده است. 

در همین حال، از جان باختن یک خبرنگار نیز گزارش شده است.  

طالبان مسؤولیت این رویداد را به عهده گرفته اند.

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار کشته شد

به گفتۀ این منابع، تیراندازی پس از آن رخ داد که آقای رازق از یک نشست امنیتی با جنرال سکات میلر، فرماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بیرون می‌شدند.

Thumbnail

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولیس ولایت کندهار در یک تیراندازی کشته شده است.

به گفتۀ این منابع، تیراندازی پس از آن رخ داد که آقای رازق از یک نشست امنیتی با جنرال سکات میلر، فرماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بیرون می‌شدند.

این منابع می‌افزایند که تیراندازی از سوی یک محافظ والی کندهار صورت گرفته است. 

گواهان رویداد می‌گویند که در این حمله، زلمی ویسا والی کندهار، عبدالمومن حسن خیل، رییس امنیت کندهار و نیز عبدالنبی الهام، فرمانده پولیس زون ۴۰۴ میوند نیز کشته شدند.

اما، رییس‌جمهور غنی جان باختن آقای رازق و رییس امنیت ولایت کندهار را تأیید می‌کند و می‌گوید که «معصوم ستانکزی، رییس امنیت ملی، مسؤولان بلند پایۀ وزارت امور داخله و دفاع و نیز نیروهای کماندو امشب به ولایت کندهار فرستاده خواهند شد.»

وی به مردم کندهار اطمینان می‌دهد که وضعیت در این ولایت به حالت عادی برگشته است.

از سویی هم، اختر ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله کشته شدن جنرال عبدالرازق و عبدالمومین حسن خیل را تأیید می‌کند اما می‌گوید که زلمی ویسا، والی کندهار و عبدالنبی الهام، فرمانده زون ۴۰۴ میوند زخمی شده‌اند و زیر تداوی استند.

در همین حال، مأموریت پشتیبانی قاطع، می‌گوید که گزارش‌های نخستین نشان می‌دهند که این حمله «افغان بر افغانها» بوده است.

دیف بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان، زخمی شدن سه امریکایی را در این حمله تأیید می‌کند و می‌افزاید که جنرال میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در این رویداد، آسیب ندیده است.

دیف بتلر، می‌افزاید که مهاجم نیز در تیراندازی متقابل کشته شده است. 

در همین حال، از جان باختن یک خبرنگار نیز گزارش شده است.  

طالبان مسؤولیت این رویداد را به عهده گرفته اند.

هم‌رسانی کنید