تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

حامدکرزی خواهان از سرگیری گفت‌وگوها میان طالبان و امریکا شد

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، از امریکا و طالبان می‌خواهد تا مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند.

آقای کرزی، پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۲۸سنبله) در یک نشست خبری از طالبان هم‌چنان خواست که حمله‌ها بر شهرهای افغانستان را متوقف سازند.

او افزود: «با راه اندازی حمله‌ها و کشتن افغان‌ها، شما امریکا را شکست داده نمی‌توانید. ما هنگامی صلح می‌داشته باشیم که یکجا باشیم.»

کرزی، در بخش دیگر از سخنانش، از طالبان خواست تا با افغانان نیز به میز گفت‌وگوها بنشینند. به گفتۀ او، طالبان پس از گفت‌وگو با افغانان، یک هیئت ملی را ایجاد کنند و سپش با امریکا مذاکره کنند: «ما باید برای صلح تلاش کنیم و طالبان باید بدانند که آن‌ها باید قدرت را شریک سازند. آن‌ها تنها با معامله با امریکا نمی‌توانند بر افغانستان حکومت کنند؛ باید با افغان‌ها گفت‌وگو کنند.»

رییس‌جمهور پیشین، هم‌چنان هشدار داد که اگر امریکا صادقانه به روند صلح افغانستان هم‌کاری نکند، باید از این کشور بیرون شود؛ درغیر آن مردم افغانستان برای بیرون راندن آن‌ها قیام خواهند کرد.
او بیان داشت: «امروز من بر امریکا صدا می‌کنم که گفت‌وگوهای صلح را ازسر بگیرد و ما می‌خواهیم که صلح و انتخابات شفاف باشند.»

گفت‌وگوهای امریکا با طالبان، هفتۀ پیش از سوی دونالد ترمپ متوقف شد. پس از آن، گروه طالبان خواستار ازسرگیری گفت‌وگوها شده‌اند.

اما حکومت افغانستان گفته‌است که تمامی تلا‍‌ش‌های صلح را تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، متوقف کرده‌است.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، تا هشت روز دیگر – ششم ماه میزان – برگزار شود.

افغانستان

حامدکرزی خواهان از سرگیری گفت‌وگوها میان طالبان و امریکا شد

حکومت افغانستان گفته‌است که تمامی تلا‍‌ش‌های صلح را تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، متوقف کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، از امریکا و طالبان می‌خواهد تا مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند.

آقای کرزی، پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۲۸سنبله) در یک نشست خبری از طالبان هم‌چنان خواست که حمله‌ها بر شهرهای افغانستان را متوقف سازند.

او افزود: «با راه اندازی حمله‌ها و کشتن افغان‌ها، شما امریکا را شکست داده نمی‌توانید. ما هنگامی صلح می‌داشته باشیم که یکجا باشیم.»

کرزی، در بخش دیگر از سخنانش، از طالبان خواست تا با افغانان نیز به میز گفت‌وگوها بنشینند. به گفتۀ او، طالبان پس از گفت‌وگو با افغانان، یک هیئت ملی را ایجاد کنند و سپش با امریکا مذاکره کنند: «ما باید برای صلح تلاش کنیم و طالبان باید بدانند که آن‌ها باید قدرت را شریک سازند. آن‌ها تنها با معامله با امریکا نمی‌توانند بر افغانستان حکومت کنند؛ باید با افغان‌ها گفت‌وگو کنند.»

رییس‌جمهور پیشین، هم‌چنان هشدار داد که اگر امریکا صادقانه به روند صلح افغانستان هم‌کاری نکند، باید از این کشور بیرون شود؛ درغیر آن مردم افغانستان برای بیرون راندن آن‌ها قیام خواهند کرد.
او بیان داشت: «امروز من بر امریکا صدا می‌کنم که گفت‌وگوهای صلح را ازسر بگیرد و ما می‌خواهیم که صلح و انتخابات شفاف باشند.»

گفت‌وگوهای امریکا با طالبان، هفتۀ پیش از سوی دونالد ترمپ متوقف شد. پس از آن، گروه طالبان خواستار ازسرگیری گفت‌وگوها شده‌اند.

اما حکومت افغانستان گفته‌است که تمامی تلا‍‌ش‌های صلح را تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، متوقف کرده‌است.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، تا هشت روز دیگر – ششم ماه میزان – برگزار شود.

هم‌رسانی کنید