Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ مهاجمان بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی ننگرهار

شاهدان می‎گویند که افراد مسلح بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار حمله کردند و صدای تیر اندازی در محل رویداد شنیده می‎شود.

گفته می‎شود که این رویداد در نزدیک ساختمان ولایتی این ولایت، رخ داده است.

شاهدان می‌گویند که دکان‌های نزدیک محل رویداد پس از شنیدن تیر اندازی بسته شدند و مردم نیز از محل فرار کرده‌اند.

زیار یاد، خبرنگار طلوعنیوز میگوید که نیروهای ارتش به محل رویداد رسیده‌اند تا ساحه پاک سازی کنند.

شاهدان می‌گویند که یک مهاجم در نُخست مواد انفجاری‌اش را در برابر ساختمان رادیو تلویزیون منفجر ساخته است و چند مهاجم دیگر داخل ساختمان شدند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.

گفته میشود که صدای چند انفجار نیز در داخل ساختمان شنیده شدهاند.

یک کارمند رادیو تلویزیون به خبرنگار طلوعنیوز گفته است که روزانه تا ۴۰ کارمند در داخل ساختمان مصروف کار میبودند و توانستهاند که شمار زیاد آنان از محل فرار کنند. 

وی افزوده است که چندین کارمند هنوز هم در داخل ساختمان گیر ماندهاند.

مقام‎های امنیتی تا کنون در این باره چیزی نگفته‎اند.

اما داکتر نجیب کامه‌وال، رییس صحت عامۀ ننگرهار تأیید می‌کند که ۲۴ تن در نتیجۀ حملۀ مهاجمان بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی، زخم برداشته‌اند.

حملۀ مهاجمان بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی ننگرهار

شاهدان می‎گویند که شمار از افراد مسلح ناشناس بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی حمله کردند و صدای تیر اندازی در داخل ساختمان، شنیده می‌شود.

Thumbnail

شاهدان می‎گویند که افراد مسلح بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار حمله کردند و صدای تیر اندازی در محل رویداد شنیده می‎شود.

گفته می‎شود که این رویداد در نزدیک ساختمان ولایتی این ولایت، رخ داده است.

شاهدان می‌گویند که دکان‌های نزدیک محل رویداد پس از شنیدن تیر اندازی بسته شدند و مردم نیز از محل فرار کرده‌اند.

زیار یاد، خبرنگار طلوعنیوز میگوید که نیروهای ارتش به محل رویداد رسیده‌اند تا ساحه پاک سازی کنند.

شاهدان می‌گویند که یک مهاجم در نُخست مواد انفجاری‌اش را در برابر ساختمان رادیو تلویزیون منفجر ساخته است و چند مهاجم دیگر داخل ساختمان شدند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.

گفته میشود که صدای چند انفجار نیز در داخل ساختمان شنیده شدهاند.

یک کارمند رادیو تلویزیون به خبرنگار طلوعنیوز گفته است که روزانه تا ۴۰ کارمند در داخل ساختمان مصروف کار میبودند و توانستهاند که شمار زیاد آنان از محل فرار کنند. 

وی افزوده است که چندین کارمند هنوز هم در داخل ساختمان گیر ماندهاند.

مقام‎های امنیتی تا کنون در این باره چیزی نگفته‎اند.

اما داکتر نجیب کامه‌وال، رییس صحت عامۀ ننگرهار تأیید می‌کند که ۲۴ تن در نتیجۀ حملۀ مهاجمان بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی، زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید