Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد: انتظار داریم روند رهایی زندانیان تا چندروز دیگرتمام شود

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در پیامی در صحفۀ تویترش از قطع‌نامۀ لویه‌جرگه و تصمیم رییس‌جمهور غنی از بهر رهایی زندانیان باقی‌ماندۀ طالبان، استقبال کرد.

آقای خلیل‌زاد افزود: "ما انتظار داریم که تا چند روز دیگر، روند رهایی زندانیان تمام شود، سپس هیئت مذاکره کنندۀ حکومت به دوحه سفر کند و روند گفتگوهای میان افغانان به‌گونۀ فوری، آغاز شود."

او گفت که امریکا به‌ دنبال یک افغانستان با حاکمیت، یک‌پارچه و دموکراتیک است که آن هم در صلح در این کشور و با همسایه‌گانش است و تهدیدی برای جهان، نباشد. "امروز، ما یک گام نزدیک تر هستیم".

او یک بار دیگر تأکید کرد که امریکا از مردم افغانستان در ۱۹ سال گذشته حمایت کرده است، اکنون نیز از مرد و زن افغان از بهر دستیابی به صلح‎پایدار که مدت‌هاست مشتاق آن هستند، به حمایت ادامه خواهد داد.

روز گذشته، لویه‌جرگه مشورتی صلح با پخش قطع‌نامه‌یی رهایی ۴۰۰ زندانی طالب را تأیید کردند.

این قطع‌نامه با ۲۵بند امروز با حضور رییس‌جمهور غنی، حامد کری، رییس‌جمهور پیشین کشور و شماری از چهره‌های سیاسی، پخش شد.

در این قطع‌نامه، اعضای لویه‌جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح‌پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت کردند.

در این قطع‌نامه آمده است: "جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می‌کند."

پس از تأییدی لویه‎جرگه، رییس‌جمهور غنی نیز گفت که به زودی فرمان رهایی این زندانیان را، امضاء خواهد کرد.

همچنان سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته‌است که با تمام شدن رهایی زندانیان باقی‌مانده، گفتگوهای میان افغانان تا چند روز دیگر، آغاز خواهد شد.

خلیل‌زاد: انتظار داریم روند رهایی زندانیان تا چندروز دیگرتمام شود

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که امریکا به‌ دنبال یک افغانستان با حاکمیت، یک‌پارچه و دموکراتیک است که آن هم در صلح در این کشور و با همسایه‌گانش است.

Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در پیامی در صحفۀ تویترش از قطع‌نامۀ لویه‌جرگه و تصمیم رییس‌جمهور غنی از بهر رهایی زندانیان باقی‌ماندۀ طالبان، استقبال کرد.

آقای خلیل‌زاد افزود: "ما انتظار داریم که تا چند روز دیگر، روند رهایی زندانیان تمام شود، سپس هیئت مذاکره کنندۀ حکومت به دوحه سفر کند و روند گفتگوهای میان افغانان به‌گونۀ فوری، آغاز شود."

او گفت که امریکا به‌ دنبال یک افغانستان با حاکمیت، یک‌پارچه و دموکراتیک است که آن هم در صلح در این کشور و با همسایه‌گانش است و تهدیدی برای جهان، نباشد. "امروز، ما یک گام نزدیک تر هستیم".

او یک بار دیگر تأکید کرد که امریکا از مردم افغانستان در ۱۹ سال گذشته حمایت کرده است، اکنون نیز از مرد و زن افغان از بهر دستیابی به صلح‎پایدار که مدت‌هاست مشتاق آن هستند، به حمایت ادامه خواهد داد.

روز گذشته، لویه‌جرگه مشورتی صلح با پخش قطع‌نامه‌یی رهایی ۴۰۰ زندانی طالب را تأیید کردند.

این قطع‌نامه با ۲۵بند امروز با حضور رییس‌جمهور غنی، حامد کری، رییس‌جمهور پیشین کشور و شماری از چهره‌های سیاسی، پخش شد.

در این قطع‌نامه، اعضای لویه‌جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح‌پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت کردند.

در این قطع‌نامه آمده است: "جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می‌کند."

پس از تأییدی لویه‎جرگه، رییس‌جمهور غنی نیز گفت که به زودی فرمان رهایی این زندانیان را، امضاء خواهد کرد.

همچنان سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته‌است که با تمام شدن رهایی زندانیان باقی‌مانده، گفتگوهای میان افغانان تا چند روز دیگر، آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید