تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار خلیل‌زاد با رهبران حکومت دربارۀ پیش نویس چارچوب توافق صلح

زلمی خلیل‎زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه پس از دیدار با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در ارگ، پیش نویس چارچوب توافق صلح امریکا با طالبان را به رهبران حکومت وحدت ملی "نشان داد".

وحید عمر، رییس روابط عامه و استراتیژیک ریاست‎جمهوری درصفحۀ تویترش نگاشته‎است که بحث‌ها با آقای خلیل‎زاد، ادامه خواهند یافت.

درهمین حال، دفتر رسانه‌های ریاست اجراییه می‎گوید که آقای خلیل‌زاد با آقای عبدالله به گونۀ جداگانه درکاخ سپیدار نیز دیدار کرده‎است.

دریک خبرنامه ریاست اجراییه آمده‎است که در این دیدار، آقای خلیل‌زاد، رییس اجراییه را در جریان آخرین جزئیات گفت‌وگوهای صلح قرار داد و از تأمین صلح سرتاسری و پایدار اطمینان داد.

خبرنامه می‎افزاید که خلیل‌زاد در جریان سفرش به کابل با تمام طرف‌ها مذاکره و گفت‌وگو خواهد کرد.

دیدار خلیل‌زاد با رهبران حکومت دربارۀ پیش نویس چارچوب توافق صلح

خلیل‎زاد روز یک‌شنبه پس از پایان گفتگوها با طالبان در قطر، به کابل آمد.

Thumbnail

زلمی خلیل‎زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه پس از دیدار با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در ارگ، پیش نویس چارچوب توافق صلح امریکا با طالبان را به رهبران حکومت وحدت ملی "نشان داد".

وحید عمر، رییس روابط عامه و استراتیژیک ریاست‎جمهوری درصفحۀ تویترش نگاشته‎است که بحث‌ها با آقای خلیل‎زاد، ادامه خواهند یافت.

درهمین حال، دفتر رسانه‌های ریاست اجراییه می‎گوید که آقای خلیل‌زاد با آقای عبدالله به گونۀ جداگانه درکاخ سپیدار نیز دیدار کرده‎است.

دریک خبرنامه ریاست اجراییه آمده‎است که در این دیدار، آقای خلیل‌زاد، رییس اجراییه را در جریان آخرین جزئیات گفت‌وگوهای صلح قرار داد و از تأمین صلح سرتاسری و پایدار اطمینان داد.

خبرنامه می‎افزاید که خلیل‌زاد در جریان سفرش به کابل با تمام طرف‌ها مذاکره و گفت‌وگو خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید