Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیپلومات افغان در شهر نیویارک خانم‌اش را لت‌وکوب کرده است

رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‌اند که محمد یما عینی، همسرش مژگان عینی را به شدت لت‎وکوب کرده است، اما چون به عنوان یک دیپلومات از مصوونیت در برابر پیگرد در امریکا برخورد دار است، بازداشت نشده است.
 
پولیس گفته است که یما عینی - دیپلومات نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد است و پس از آن که همسری ۳۰ سالهاش را در شهر نیویارک درخانه‎اش به روز یک‎شنبه لت‌و کوب کرد او را برای درمان به شفاخانه انتقال داد.

مژگان عینی سپس به کارمندان شفاخانه گفته است که همسرش موهایش را کش کرد و با سیلی و مشت به رویش زده است.

گفته می‎شود که نشانه‎‏هایی از خشونت در چشم راست مژگان، دیده می‌شوند.
 
منابع گفته اند که سپس کارمندان شفاخانه با پولیس تماس گرفته اند و دربارۀ این قضیه، گفتگو کرده‌اند، اما پولیس یما عینی را به خاطر مصوونیت در برابر پیگرد، بازداشت کند.
 
یما عینی ۴۶ سال دارد و همسرش مژگان. وی لت‎وکوب همسرش را رد کرده است و زمانی که یک خبرنگار نیویارک پوست از وی خواست تا با خانمش صحبت کند، وی گفت که خانم‌اش در خانه نیست.

دیپلومات افغان در شهر نیویارک خانم‌اش را لت‌وکوب کرده است

رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‎اند که یک دیپلومات افغان خانم‎اش را در خانه‎اش در شهر نیویارک لت‌وکوب کرده است و سپس وی را به شفاخانه انتقال داده است.

Thumbnail

رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‌اند که محمد یما عینی، همسرش مژگان عینی را به شدت لت‎وکوب کرده است، اما چون به عنوان یک دیپلومات از مصوونیت در برابر پیگرد در امریکا برخورد دار است، بازداشت نشده است.
 
پولیس گفته است که یما عینی - دیپلومات نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد است و پس از آن که همسری ۳۰ سالهاش را در شهر نیویارک درخانه‎اش به روز یک‎شنبه لت‌و کوب کرد او را برای درمان به شفاخانه انتقال داد.

مژگان عینی سپس به کارمندان شفاخانه گفته است که همسرش موهایش را کش کرد و با سیلی و مشت به رویش زده است.

گفته می‎شود که نشانه‎‏هایی از خشونت در چشم راست مژگان، دیده می‌شوند.
 
منابع گفته اند که سپس کارمندان شفاخانه با پولیس تماس گرفته اند و دربارۀ این قضیه، گفتگو کرده‌اند، اما پولیس یما عینی را به خاطر مصوونیت در برابر پیگرد، بازداشت کند.
 
یما عینی ۴۶ سال دارد و همسرش مژگان. وی لت‎وکوب همسرش را رد کرده است و زمانی که یک خبرنگار نیویارک پوست از وی خواست تا با خانمش صحبت کند، وی گفت که خانم‌اش در خانه نیست.

هم‌رسانی کنید