Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رحیمی: به‌زودی شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله ایجاد خواهد شد

سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح از پیشرفت‌ها برای حل تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار خبر می‌‎دهد.

آقای رحیمی در یگ گفت‌وگوی با طلوع‌نیوز می‌گوید که به‌زودی شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله ایجاد خواهد شد و صلاحیت‌های هیئت گفت‌وگوکننده را با طالبان این شورا تعیین خواهد کرد: «بسیار به‌زودی قرار است که داکتر صاحب عبدالله عبدالله مسؤولیت آن را [شورای عالی مصالحه] بگیرد و پروسه به کار خود شروع بکند. شورا، پس از آن‌که آن‌ها [عبدالله عبدالله] آمدند و در پروسه شامل شدند و مسؤولیت گرفتند، نظر به مشوره‌های بعدی پیش برود.»

اما، فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که تاکنون هیچ توافقی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی صورت نگرفته‌است.

او می‌افزاید که حتا تاکنون طرح آقای عبدالله با اشرف غنی شریک ساخته نشده‌است: «تاهنوز هم مشوره‌ها میان تیم‌ها جریان دارند. هیچ توافق نهایی صورت نگرفته‌است. طرح ما تاهنوز با طرف مقابل شریک نشده‌است. هرگاه مشوره‌ها پایان یافتند این طرح با طرف مقابل شریک خواهد شد.»

وزیر دولت در امور صلح، در بخشی دیگر از گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که پانزده فرمانده کلیدی طالبان که در بند دولت افغانستان استند، چه زمانی آزاد خواهند شد، گفت که این فرماندهان طالبان پرونده‌های پیچیده دارند و رهایی آنان وابسته به پیشرفت‌ها در روند صلح است: «پروسۀ صلح پیش برود. یک روزی اگر ما شاهد این بودیم که صلح در افغانستان به نتیجه رسید، شاید تمام زندانیان آزاد شوند.»

طالبان پیش از این خواستار رهایی این پانزده فرمانده شان از زندان حکومت افغانستان شده‌است. 

حکومت افغانستان، تاکنون ۳۶۱ زندانی طالبان را از زندان بگرام آزاد کرده‌است. شورای امنیت ملی می‌گوید که این زندانیان ازبهر تسهیل روند صلح و نیز جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌، آزاد شده‌اند و قرار است ۱۱۳۹ زندانی دیگر طالبان نیز از زندان‌های دیگر افغانستان آزاد شوند.

همزمان با این، طالبان نیز در چند روز گذشته، چهل تن از سربازان نیروهای امنیتی را که در بند داشتند، آزاد کرده‌اند. 

سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، می‌گوید که بیست تن از این سربازان روز گذشته در لغمان آزاد شدند.

سید اکبر آغا، عضو پیشین گروه طالبان می‌گوید که رهایی زندانیان می‌تواند بر روند صلح تأثیر مثبت داشته باشد: «زندانیانی را که طالبان روز گذشته در ولایت لغمان آزاد کردند، بیشتر شان سربازان ارتش و کماندو استند. در منطقه‌یی که گرفتار شده بودند در همان منطقه نگهداری می‌شدند و در همان منطقه – به فکر من - آزاد شدند. آزادی این زندانیان، بر روند صلح تأثیر مثبت دارد و خواست ما از هردو طرف این است که روند رهایی زندانیان را تسریع بخشند.»

بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، حکومت افغانستان باید تا پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان تا پنج‌هزار زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را که در بند دارد رها سازد.

پیش از این، رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی گفته است که مالی خان، یکی از اعضای برجستۀ طالبان که در ماه عقرب سال گذشته با دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان تبادله شد، به پاکستان برگشته است و مسؤولیت پیشبرد تدارکات طالبان را در افغانستان به عهده گرفته‌است.

اما سلام رحیمی، می‌گوید که در این باره اطلاعاتی در دست ندارد: «آن‌ها خودشان تعهد کرده‌اند که نمی‌روند به میدان جنگ... روی این موضوع که مالی خان در پاکستان چه می‌کند، استخبارات کار می‌کند.»

هرچند که روند رهایی زندانیان از هر دو طرف آغاز شده‌است، اما تاکنون مشخص نیست که چه زمانی گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به‌گونۀ رسمی آغاز خواهند شد.

رحیمی: به‌زودی شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله ایجاد خواهد شد

اما، فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که تاکنون هیچ توافقی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی صورت نگرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح از پیشرفت‌ها برای حل تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار خبر می‌‎دهد.

آقای رحیمی در یگ گفت‌وگوی با طلوع‌نیوز می‌گوید که به‌زودی شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله ایجاد خواهد شد و صلاحیت‌های هیئت گفت‌وگوکننده را با طالبان این شورا تعیین خواهد کرد: «بسیار به‌زودی قرار است که داکتر صاحب عبدالله عبدالله مسؤولیت آن را [شورای عالی مصالحه] بگیرد و پروسه به کار خود شروع بکند. شورا، پس از آن‌که آن‌ها [عبدالله عبدالله] آمدند و در پروسه شامل شدند و مسؤولیت گرفتند، نظر به مشوره‌های بعدی پیش برود.»

اما، فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که تاکنون هیچ توافقی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی صورت نگرفته‌است.

او می‌افزاید که حتا تاکنون طرح آقای عبدالله با اشرف غنی شریک ساخته نشده‌است: «تاهنوز هم مشوره‌ها میان تیم‌ها جریان دارند. هیچ توافق نهایی صورت نگرفته‌است. طرح ما تاهنوز با طرف مقابل شریک نشده‌است. هرگاه مشوره‌ها پایان یافتند این طرح با طرف مقابل شریک خواهد شد.»

وزیر دولت در امور صلح، در بخشی دیگر از گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که پانزده فرمانده کلیدی طالبان که در بند دولت افغانستان استند، چه زمانی آزاد خواهند شد، گفت که این فرماندهان طالبان پرونده‌های پیچیده دارند و رهایی آنان وابسته به پیشرفت‌ها در روند صلح است: «پروسۀ صلح پیش برود. یک روزی اگر ما شاهد این بودیم که صلح در افغانستان به نتیجه رسید، شاید تمام زندانیان آزاد شوند.»

طالبان پیش از این خواستار رهایی این پانزده فرمانده شان از زندان حکومت افغانستان شده‌است. 

حکومت افغانستان، تاکنون ۳۶۱ زندانی طالبان را از زندان بگرام آزاد کرده‌است. شورای امنیت ملی می‌گوید که این زندانیان ازبهر تسهیل روند صلح و نیز جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌، آزاد شده‌اند و قرار است ۱۱۳۹ زندانی دیگر طالبان نیز از زندان‌های دیگر افغانستان آزاد شوند.

همزمان با این، طالبان نیز در چند روز گذشته، چهل تن از سربازان نیروهای امنیتی را که در بند داشتند، آزاد کرده‌اند. 

سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، می‌گوید که بیست تن از این سربازان روز گذشته در لغمان آزاد شدند.

سید اکبر آغا، عضو پیشین گروه طالبان می‌گوید که رهایی زندانیان می‌تواند بر روند صلح تأثیر مثبت داشته باشد: «زندانیانی را که طالبان روز گذشته در ولایت لغمان آزاد کردند، بیشتر شان سربازان ارتش و کماندو استند. در منطقه‌یی که گرفتار شده بودند در همان منطقه نگهداری می‌شدند و در همان منطقه – به فکر من - آزاد شدند. آزادی این زندانیان، بر روند صلح تأثیر مثبت دارد و خواست ما از هردو طرف این است که روند رهایی زندانیان را تسریع بخشند.»

بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، حکومت افغانستان باید تا پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان تا پنج‌هزار زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را که در بند دارد رها سازد.

پیش از این، رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی گفته است که مالی خان، یکی از اعضای برجستۀ طالبان که در ماه عقرب سال گذشته با دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان تبادله شد، به پاکستان برگشته است و مسؤولیت پیشبرد تدارکات طالبان را در افغانستان به عهده گرفته‌است.

اما سلام رحیمی، می‌گوید که در این باره اطلاعاتی در دست ندارد: «آن‌ها خودشان تعهد کرده‌اند که نمی‌روند به میدان جنگ... روی این موضوع که مالی خان در پاکستان چه می‌کند، استخبارات کار می‌کند.»

هرچند که روند رهایی زندانیان از هر دو طرف آغاز شده‌است، اما تاکنون مشخص نیست که چه زمانی گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به‌گونۀ رسمی آغاز خواهند شد.

هم‌رسانی کنید